Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Antisemitisme en islam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Antisemitisme en islam

6 minuten leestijd

Dankzij de inzet van de SGP is in 2003 de bestrijding van antisemitisme op de f)o//t/e/< e agenda gekomen. Dat werd hoog tijd. Met name onder moslims - een nog steeds groeiende bevoli< ingsgroep in ons land - komt veel antisemitisme voor.Via mosiimzenders uit islamitische landen worden anti-joodse gevoelens versterkt. Het wetenschappelijk instituut belegde een conferentie over deze thematiek.

Het is vrijdagavond 13 oktober 2006. Voor het AC-restaurant De Meern staat een politieauto. In het AC-gebouw is een conferentie van de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de SGP, over het thema 'Groeiend antisemitisme en de islam'. Een actueel thema. Ook een thema waarvan het bespreken niet zonder risico is. Om veiligheidsredenen heeft het bureau van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie van De Meern over de conferentie ingelicht. Incidenten doen zich gelukkig niet voor In alle rust luisteren de circa honderd aanwezigen naar lezingen over de theologische en historische wortels van het antisemitisme en wat Israël en de Nederlandse politiek kunnen doen om het groeiende antisemitisme te bestrijden.

Censuur

Dat het thema islam en jodenhaat gevoelig ligt, is al geruime tijd bekend. Dit jaar legde de Utrechtse hoogleraar RW. van der Horst in zijn afscheidsrede een verbinding tussen islam en antisemitisme.Volgens de professor heeft de islamitische wereld de fakkel van de jodenhaat van de nazi's overgenomen en met vuur en verve verder gedragen. De passage moest worden verwijderd, omdat ze onwetenschappelijk zou zijn. Tijdens de Guido-conferentie was er geen sprake van censuur. Prof. drs. C.G. Baart (Nieuwtestamenticus en islamkenner) ging samen met mr C.G. van der Staaij (Tweede Kamerlid van de SGP) het debat aan met dr H.G. Meyer (Stichting Een Ander Joods Geluid). De heer Meyer is een seculiere jood die vindt dat Israël het antisemitisme aan zichzelf te wijten heeft. Meyer vindt de anti-joodse gevoelens verwerpelijk, maar wel verklaarbaar Het antisemitisme onder moslims heeft volgens hem niet zozeer theologische of religieuze wortels. De bezetting van Palestijns land en de slechte behandeling van de palestijnen door de Joden zijn volgens hem de belangrijkste oorzaken.

Theologische wortels

Van deze visie nemen de heren Baart en Van der Staaij nadrukkelijk afstand. Het antisemitisme heeft wel degelijk theologische of religieuze wortels. De Joden zijn het verkoren volk van God. Dat kan de islam niet verkroppen.Volgens de islam zijn de Joden het verkoren volk niet meer De islamieten zijn nu in hun plaats gekomen.Volgens prof. Baart Is de Islam de meest grote vervangingstheologie die er Is. Het is daarom naïef te denken dat het antisemitisme vermindert wanneer Israël zich terugtrekt binnen de grenzen van 1967. Moslims zijn pas tevreden als heel Israël verdwenen is. De islam zal Israels verblijf In het land der belofte niet erkennen. De expansiedrang van moslims Is groot. Islam Is per definitie expansie. Het beeld van Mohammed met een zwaard op een paard spreekt boekdelen. Dat de staat Israël zich niet terugtrekt binnen de grenzen van 1967 heeft alles te maken met de voortdurende aanvallen waardoor het bestaan en de veiligheid van Israël In gevaar zijn.

Antizionisme

De SGP staat niet kritiekloos achter alles wat Israël doet. Het lijkt wel of dr Meyer alleen maar kritiek heeft op Israel. Hoe komt het dat een Jood zo gefocust is op het feilen van Israël? Meyer geeft zelf het antwoord. Hij heeft Auswitzsch overleefd. De les die hij daar geleerd heeft, is dat hij nooit zo wil worden als de mensen die de Joden zo vreselijk hebben onderdrukt. De Israëliërs van nu zijn volgens hem vergelijkbaar met de Nazi's van Duitsland. De palestijnen worden nu onderdrukt door de Israëliërs zoals de joden onderdrukt zijn door de Nazi's. Baart en Van der Staaij vinden deze vergelijking volstrekt verwerpelijk. De holocaust is een systematische vernietiging. Wat de Israëliërs de palestijnen aandoen is hiermee op geen enkele wijze te vergelijken. Meyer noemt zichzelf een antizionist. Hij heeft felle kritiek op de politiek van Israël. Israël eerbiedigt volgens hem het Internationaal en humanitair recht niet. De muur moet worden afgebroken, nederzettingen ontruimd, de bezetting beëindigd en er moet een levensvatbare Palestijnse staat komen. Kritiek op Israel mag volgens hem niet worden bestempeld als antisemitisme. Dat noemt hij een dodelijke beschuldiging.Volgens Meyer Is Israël erbij gebaat het antlse- mitisme levend te houden. Daardoor worden Joden namelijk bang en vertrekken er meer Joden uit angst naar Israël. En dat wil Israël nu juist. Om de groei van de moslimsbevolking te compenseren is het namelijk van belang dat er meer Joden naar Israël komen.

Geen tolerantie

SGP-kamerlidVan der Staaij vindt dat je mag verschillen van mening over de politiek van Israël, maar dat haat tegen Joden niet mag worden getolereerd. Joodse medeburgers durven ook in Nederland de straat niet op, omdat ze worden belaagd, gebouwen worden beklad en graven verwoest. Deze vijandige opstelling tegen de Joden is niet te accepteren. Het antisemitisme groeit helaas in Nederland. Rapporten van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) onderbouwen dat. Het antisemitisme groeit niet alleen in rechtsextremistische kringen, maar ook onder Marokkanen.Antisemitisme is een uitlaatklep geworden voor onlustgevoelens over Israël.'We moeten planmatig werk maken van de bestrijding van het antisemitisme', aldus het SGP-kamerlid. Concreet noemt hij zeven actiepunten: 1. Blijvend en specifiek de aandacht richten op antisemitisme. Er is een structurele aanpak nodig die verder gaat dan het reageren op incidenten. 2. Antisemitische invloeden vanuitArabische zenders en internet tegengaan. Ook de jodenhaat in Arabische schoolboekjes moet aan de kaak worden gesteld. 3. Arabische landen aanspreken diegastvrijheid bieden aan anti-joodse uitlatingen. 4. Snel, stevig en consequent strafrechtelijk optreden tegen antisemitisme. 5. Bij inburgeringscursussen duidelijkmaken dat antisemitisme ontoelaatbaar is. 6. In het onderwijs aandacht bestedenaan de Joodse bijdrage aan de Europese cultuur. 7. Werk maken van de ontmoetingtussen joodse burgers en moslims. We moeten hiervan geen wonderen verwachten, maar het ook niet achterwege laten. Hij sluit af met de boodschap dat we niet gelaten mogen zijn, we mogen niet wennen aan antisemitisme.

Tot slot

Het wetenschappelijk instituut van de SGP heeft deze conferentie mede van­ uit een verbondenheid met het Joodse volk georganiseerd. In artikel 29b van het Program van Beginselen is deze verbondenheid tot uitdrukking gebracht. Israël, als volk van het oude verbond neemt een bijzondere plaats in: "de Joden zijn de'beminden om der vaderen wil', die door de HEERE hun land toebedeeld kregen, zoals beschreven in het Oude Testament. De meest wezenlijke belofte van het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden. Daarom is er een diepe verbondenheid met het volk Israel waaruit de Christus is voortgekomen." Mede vanuit deze verbondenheid wil de SGP zich inzetten voor de be­ strijding van het antisemitisme. Dat wil niet zeggen dat de SGP kritiekloos achter de politiek van Israël staat.Antisemitisme komt echter niet alleen voort uit haat tegen de Joden. De vijandschap tegen Israël, is een vijandschap tegen de God van Israël. Ondanks alle zorgen die er zijn, is - zoals ds.J. Koppelaar in zijn openingswoord zei - één ding zeker Het loopt goed af. Christus zal tot Israel terugkeren. God zal zich over Israël ontfermen.

J.W. van Berkum; Wetenschappelijl< . medewerl(.er Guido de Brès-Stichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

Studiecentrum · Antisemitisme en islam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken