Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PRINCIPIEEL KIEZEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PRINCIPIEEL KIEZEN

4 minuten leestijd

'Voorop staat Gods eer. Dat Is het principiële fundament van de SGP'

Op D.V. 22 november 2006 worden de leden van de Tweede Kamer gekozen. Het aantal partijen dat naar de gunst van de kiezer dingt, is groot. Zonder daar dieper op in te gaan, kan opgemerkt worden dat hier maatschappelijke en politieke oorzaken aan ten grondslag liggen. In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen er sprake was van een ernstige economische crisis, rezen politieke partijen als paddenstoelen uit de grond. Thans zijn het individualisme, materialisme, onvrede, gevoelens van onveiligheid en ongerustheid over de toekomst van ons land die leiden tot partijvorming. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat onder druk. Het aantal eenmansfracties is veelzeggend. Bij velen blijkt een vrees te bestaan voor een toenemende invloed van een radicale islam. Er zijn partijen die daarop inspelen. De SGP heeft óók daar een duidelijke mening over, maar ons verkiezingsprogram biedt nog veel meer.

Aanprijzen

We moeten er niet omheen draaien. Ondanksde inzet en de kwaliteit van de SGP-fractiein de Tweede Kamer, vriend en vijand gevendat volmondig toe, slaagt de oudste partijin ons land er niet in om de numeriekegroei van de kerken waaruit de SGP-stemmen komen, bij te houden. Behoudens eenenkele positieve uitschieter is het meestalstabiliteit of zelfs een lichte afkalvingwaar we al blij mee moeten zijn. Hoe komtdat? Aan de verkiezingsprogramma's uit deachterliggende jaren kan het niet liggen.Ook het nu aangeboden programma kan, gemeten naar menselijke maatstaven, detoets der kritiek doorstaan. Voor zover u dit zelf (nog) niet waargenomen heeft, heeftu dat kunnen vernemen via de commentarenin de media. De SGP biedt de kiezers een compleet programma aan, met aandacht voor allebeleidsterreinen waarop de overheid een taakheeft. Er is een aantal speciale aandachtpunten geformuleerd, zoals de plaats van het gezinen de nodige lastenverlichting voor bepaaldegroepen in de samenleving, die bijzonderezorg vereisen. De verdere uitleg daarover, enover tal van andere goede programmapunten, vert: rouw ik gaarne toe aan onze lijsttrekker, de heer van der Vlies. Hij is na 25 jaar trouwedienst bereid ook de 25e maal dat de SGP aande kamerverkiezingen meedoet deze last tedragen. Wie gunt hem (en de SGP) niet diederde zetel? Zijn wij misschien te bescheidenin het aanprijzen van onze 'waren'? Een aansprekende lijsttrekker, op de tweede plaatseen ervaren en toch nog jong kamerlid en opde derde plaats een kandidaat die uitermatedeskundig is op onder andere economisch gebied. Toch ontlenen wij onze vrijmoedigheidom u de SGP aan te prijzen niet in de eersteplaats aan onze goede kandidaten en aan eengoed programma waarin moeilijke keuzes encomplexe problemen niet uit de weg wordengegaan. De vrijmoedigheid ontlenen wij aanhet beginsel waaruit de SGP politiek wenst tebedrijven.

Eer en geweten

Ons verkiezingsmotto luidt: 'Naar eer en geweten'. Voorop staat Gods eer. Dat is het principiële fundament van de SGP, de oorzaak vanhaar ontstaan in 1918 en de reden van haarbestaan tot vandaag de dag. Daar ligt de spits van ons optreden en van ons verkiezingsprogramma. Tot Gods eer. En Zijn goede Naam!Daarnaast is er ook de horizontale lijn: de eeren het goede van de naaste. Ook die hebbenwe met onze concrete programmapunten ophet oog. Daarin vindt u de aloude reformatorische staatsopvatting terug. De vrijheid, om ineigen woorden Calvijn weer eens na te spreken, voor landen en volken om wet- en regelgevingin te richten naar de eis van de tijd en van deomstandigheden, maar .... uitdrukkelijk binnen de grenzen van de beide tafels van de Wetder Tien geboden. Het begrip 'geweten' laatzien dat de SGP en SGP-ers op basis van GodsWoord proberen bij te dragen aan het bestuutvan ons land. Het tekent de vereiste bescheidenheid. Onze poging om de bijbelse beginselen door te vertalen naar alle gecompliceerdevraagstukken van nu is en blijft mensenwerkEen volmaakte politieke partij is, evenals eenvolmaakte kerk, hier niet te vinden. Laat onswegens die onvolmaaktheid het grote voorrecht van een politieke partij, waar orthodoxe Christenen in het buitenland ons om benijden, niet veronachtzamen!

Principiële keus

Bij dezen doe ik een dringende oproep orrhet verkiezingsprogramma te lezen. Regionale verkiezingsbijeenkomsten zijn gehouden.Bezoek ook de bezinningsbijeenkomsten aande vooravond van de verkiezingsdag. Bepaavervolgens, voor zover nog nodig, naar eer ergeweten, uw keus. Bedenk daarbij dat God irons vaderland van Zijn eer beroofd wordt. Gevoelen wij als SGP-ers in de allereerste plaatfdaarover pijn en verdriet? Vinden wij dat alleen principiële bijbelse politiek het beste i; voor ons land? Een wederkeer tot God en Zijr, Woord? Dan kiezen we niet strategisch voomacht (met de kennelijke misvatting dat eerkleine partij geen invloed heeft). Dan is eeigenlijk maar één keus! SGP, lijst 9. Daarvooivragen wij uw steun én uw gebed.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 2006

De Banier | 32 Pagina's

PRINCIPIEEL KIEZEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken