Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Koningin van Scheba

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Koningin van Scheba

5 minuten leestijd

Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u gehad heeft, om u op Zijn troon, den HEERE, uw God, tot een kon/ng te zetten; overmits uw God Israël bemint.

2 Kronieken 9 : 8

De geschiedenis van de koningin van Scheba laat zien dat heidenen welkom zijn bij de God van Israël. Wat in het Nieuwe Testament volledig onthuld wordt, lag in het Oude al verborgen. Zij hoorde van Salomo, zij kwam naar Jeruzalem. Zij vertelde de gezalfde koning van Israël al wat in haar hart was en zij zag zijn opgang in het huis van de Heere.We hoeven het niet te vergeestelijken, het ('s al geestelijk genoeg. De Heere Jezus heeft immers gezegd: "Meer dan Salomo is hier!"Wij - heidenen naar het vlees - mogen haar voorbeeld volgen en komen tot de grote Zoon van Salomo, in Wie al de schatten van wijsheid en van de kennis verborgen zijn (Kol. 2: 3). Al onze raadsels mogen wij aan Hem voorleggen en al wat in ons hart is voor Hem uitspreken.

Israël bemind

De koningin van het zuiden heeft altijd de aandacht getrokken. De keizers van Ethiopië beweren af te stammen van koningin Makeda bij wie Salomo een zoon Menelik verwekt zou hebben. In de Koran staat een fabel waarin Suleyman (Salomo) met de dieren spreekt. Hij besluit om ten strijde te trekken tegen het koninkrijk van Scheba omdat daar de zon aanbeden wordt. De konin gin bekeert zich echter bijtijds tot het monotheïsme. Daar zit, hoe verbasterd ook, natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ongetwijfeld kwam zij tot de erkenning dat er slechts één God is, de God van Israël. Een ding ontbreekt echter in de Koran. De koningin belijdt daar niet dat God Israël liefheeft. Dat is wel typerend voor de Islam. In de geschiedenis van de konin­ gin van Scheba lezen we een vingerwijzing voor de vrede tussen Israël en de Arabische volken. Die vrede kan alleen tot stand komen als de volken erkennen dat Israël Gods uitverkoren volk is. Zoals de Heere tegen Abraham zegt: "lk zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden" (Genesis 12: 3).

De koningin van Scheba is een voorafschaduwing van de Nieuwtestamentische zending waarin de volken der wereld genodigd zullen worden tot het verbond van God met Israël en waarin hun erkenning van de Gezalfde des Heeren de erkenning van Gods liefde voor Zijn bondsvolk impliceert. Zoals zij haar schatten en gaven meebrengt, zo voorziet Johannes in het nieuwe Jeruzalem de volken die zalig worden en de koningen der aarde hun heerlijkheid en eer zullen brengen. De vredevorst Salomo weerspiegelt het vrederijk van Christus. Heidenen - van nature - kunnen en mogen niet om Gods verbond met Israël heen!

De troon van God

Vergelijken wij de Kronieken met I Koningen I O, dan is er ondanks de letterlijke overeenkomst een veelzeggend verschil. In Koningen spreekt de koningin van Scheba over'de troon van Israel' en in Kronieken noemt zij de troon van Israël de troon van God. God heeft Salomo op Zijn troon gezet. De Kronieken zijn geschreven na de ballingschap om het volk Israël de wereldgeschiedenis van Adam af in herinnering te geven. Gods grote daden. Het volk had geen vrijheid, laat staan een zelfstandige troon.Toch belijdt de Kronist tegen de zichtbare werkelijkheid in dat de troon van Israël de troon van God is. Gedragen door het nochtans van het geloof, verwacht hij dat conform Gods belofte voor eeuwig een telg uit Davids huis op die troon zal zitten. De belijdenis van de theocratie - de troon van God in Israël - klinkt het amechtige joodse volk in de oren uit de mond van een heidense koningin. Zij is gekomen om de wijsheid van Salomo te horen, maar nu komt zij tot de aanbidding van de Koning der joden. Zo is zij een Oudtestamentische voorloopster van de wijzen uit het Oosten die hun geschenken brachten ter ere van Hem die eeuwig op de troon van David zetelt.

Het laatste oordeel

De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel (Matthéüs 12: 42). In de schaduwen van het oude verbond heeft zij het geheim van Gods regering ontdekt en erkend. Zij had alle reden om niet te komen. Zij had het ongetwijfeld veel te druk. Zij moest het hebben van een gerucht. Zij was niet genodigd. Zij had geen belofte.Toch is zij gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. Daarom zal zij in het gericht allen veroordelen die ^ oveel meer reden hadden om wél te komen, maar door de zonde van ongelovige nalatigheid niet gekomen zijn tot Salomo's Zoon.Wij hebben meer dan een gerucht: het heilig evangelie.Wij hebben een persoonlijke uitnodiging, ja een bevel van bekering en geloof. We hebben de belofte dat Hij ons niet zal uitwerpen. We hebben meer dan n Scheba. Meer dan Salo­ de koningin van Scheba. Meer dan Salomo is hier! Christus is Zelfde eeuwige Wijsheid. Daarom is niemand te verontschuldigen die zich aan Hem onttrekt.

Het Lam is in het midden van de troon, het Lam zal eenmaal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt de verborgen Godsregering - die hier slechts onder de schijn van het tegendeel beleden kan worden - eeuwige werkelijkheid. Heerlijk vooruitzicht, eindelijk volle theocratie voor allen die het bloedspoor van het Lam volgden waar Het ook ging.

ds. H. van den Belt, Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Koningin van Scheba

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken