Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

4 minuten leestijd

100 dagen

Nu de Kameragenda maar leeg blijft omdat het kabinet eerst 100 dagen het land in gaat om te praten, krimpt ook het parlementair logboek. Als er geen stof is, is er ook niks te melden. Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat er helemaal niets gebeurt, alleen betreft het óf zaken die per se afgedaan moeten worden, óf plotseling opkomende kwesties waar (voor korte tijd) alle aandacht naar uitgaat. De hypes, zeg maar.

Polen

De kwestie van de abortusboot die alsnog mag uitvaren, is al besproken door de partijvoorzitter en onze fractievoorzitter in de rubrieken Van de voorzitter en Kort en Bondig. Een ander onderwerp waar Van der Vlies het woord over voerde was het al langer spelende punt van werknemers uit Polen en andere Oosteuropese landen die, nu die landen lid zijn geworden van de EU, in principe vrij zijn om in Nederland te komen wonen en werken. Een gevoelig punt, omdat een grote instroom van werknemers uit die landen uiteraard grote gevolgen heeft voor de Nederlandse werknemers.

De SGP staat in deze kwestie op het standpunt dat de toetreding van deze voormalige Oostbloklanden een onomkeerbaar feit is en dat daarom niet te ontkomen is aan de consequenties ervan, te weten vrij verkeer van personen en goederen. Des te meer is het zaak om erop toe te zien dat de instroom van deze werknemers ordelijk en goed verloopt. Concreet noemde Van derVlies vier voorwaarden waaraan moet worden voldaan; I. er mag niet onder de CAO-Ionen worden betaald; 2. er moet voldoende flankerend beleid zijn met een adequate handhaving; 3. de huisvestingsproblematiek moet opgelost zijn; 4. er mag geen verdringing optreden van Nederlandse werknemers.

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is die laatste voorwaarde op dit moment nog wel het minst problematisch. Ook de betaling conform de CAO- Ionen is voldoende geregeld. Op papier althans. Resteren de andere twee voorwaarden, en daar was de SGP-fractie ronduit kritisch over.

Van derVlies: "Ons grote zorgpunt is de handhaving. Hiermee staat of valt het beleid." De afspraken om CAO-lonen te hanteren staan goed op papier, maar verschillende partijen hebben er belang bij die bepalingen te ontduiken, en dan moet de handhaving in orde zijn. Opnieuw Van derVlies: "Er zal veel neerkomen op de inspanningen van de Arbeidsinspectie. De SGP-fractie vraagt de regering daarom of de huidige bemanning van de Arbeidsin­ spectie voldoende is om deze toename van de inspanningen aan te kunnen? Als dat niet zo is, zal óf het personeelsbestand moeten worden uitgebreid, óf zal de toelating van deze werknemers nog verder moeten worden uitgesteld."

Datzelfde geldt ook voor de handhaving met betrekking tot de huisvesting. Ook nu de grenzen nog niet geheel open zijn, zijn er al heel veel problemen. Dat leidt regelmatig tot onverantwoorde situaties. Kamers die worden verhuurd die vol liggen met matrassen zijn bij brand levensgevaarlijk, om slechts één misstand te noemen. De verwachting dat na 1 mei nog veel meer Polen naar ons land komen, zal tot gevolg hebben dat de huisvestingsproblematiek nóg nijpender wordt. Kortom: het licht staat nog niet op groen.

Miskleun

Al jaren wordt erop gehamerd iets te doen aan de 'dode hoek' in spiegels van met name vrachtwagens. Daardoor gebeuren er heel veel ongelukken, niet zelden met fatale afloop.Vooral kinderen blijken daarbij relatief vaak het slachtoffer te zijn.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zag voor zichzelf -terecht!- een taak weggelegd om de fietsende jeugd via scholen te wijzen op de gevaren in het verkeer, en het gevaar van vrachtauto's in het bijzonder. Kinderboekenschrijver Paul van Loon werd benaderd met het verzoek een boekje te schijven voor deze specifieke doelgroep. Met als boodschap: pas op voor de dode-hoekspiegel.

Het resultaat heeft inmiddels ruime bekendheid gekregen: een boekje, getiteld 'Ontsnapt uit de dode hoek'. Daarin worden allerlei griezelfiguren opgevoerd en toespelingen gemaakt op 'dodenrijk', op hel en duivel.Voor ettelijke scholen, en zeker niet alleen uit de reformatorische hoek, was dit boekje onaanvaardbaar. De fractie kreeg dan ook al snel allerlei signalen uit het land dat deze 'voorlichtingscampagne' een miskleun was; het boekje ging linea recta bij het oud papier. Van der Staaij, onze verkeersspecialist, zette deze geluiden uit het land om in schriftelijke vragen aan de regering. Het 'voorlichtingsboekje' is onnodig angstaanjagend en pedagogisch onverantwoord, stelde Van der Staaij. Zo pak je dit soort zaken niet aan. De SGP wil dat er voortaan, voordat dit soort op kinderen gerichte campagnes worden gestart, een soort 'pedagogische toets' wordt uitgevoerd op het voorlichtingsmateriaal. Dat is toch wel het minste wat verwacht mag worden. Zo kan voorkomen worden dat er nodeloos veel geld over de balk wordt gesmeten en een op zich nuttige campagne op een mislukking uitloopt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 mei 2007

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 mei 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken