Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verwondering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verwondering

4 minuten leestijd

HET ZAL U NET ZO ZIJN VERGAAN ALS MIJ, DAT GROTE VERWONDERING EN DANK­ BAARHEID POST VATTE NAAR AANLEIDING VAN DE EINDUITSPRAAK VAN DE RAAD V^AN STATE OVER DE SUBSIDIE VAN DE RIJKSOVERHEID AAN ONZE PARTIJ. AAN ENKELE JAREN VAN JURIDISCHE STRIJD EN ONZEKERHEID KWAM ZO EEN (VOOR­ LOPIG? ) EIND. VERHEUGD ZIJN WE OVER DE MOGELIJKHEDEN DIE ER NU WEER MOGEN ZIJN OM ALS PARTIJ TE FUNCTIONEREN.

Verwondering I

'Vat dat laatste betreft, haast ik mij te 3ggen dat onze partij menselijkerwijze ^sproken, enorm geholpen werd door 3 vele en vorstelijke giften van binnen n van buiten de partij. Maar om daar nu.tar in jaar uit van afhankelijk te moeten n.was vanzelfsprekend geen wenkend srspectief.

!et wordt vaak gevraagd: Wat is gemak- • elijker, in tegenspoed geduldig dan welvoorspoed dankbaar te zijn? Op de -'per beschouwd, is het beide verre van ünvoudig, om niet te zeggen vanuit ons- If onmogelijk. We kunnen nu wel over •nkbaarheid spreken, en we doen dat ït recht en reden, om het in oprechtiid te zijn, is nog wat anders.Toch past IS bovenal dankbaarheid ten opzichte 1 de Heere, dat Hij het zover heeft: llen brengen. De toekomst van onze - rtij ligt in Zijn handen. Hij neigt harten 'S waterbeken. Hij regeert en bestuurt < ''ie dingen. Er geschiedt niets bij geval. fiet is te wensen dat we dat ook in de > 5rdere toekomst met geheel ons hart 2-) mogen (leren) beleven. Laten we Hem (aarom ook in alles erkennen en onszelf f^'i onze partij in Zijn handen, gunst en i2gen bevelen.

Wat ons ook bijzonder heeft getroffen, is de inhoudelijke verantwoording van de uitspraak. Hoewel dat lang niet altijd zo omstandig gebeurt, is er ditmaal een uitvoerige onderbouwing gegeven van de a'weging die leidde tot de gedane uitspraak. Leerzaam voor allen die hun venkbrauwen fronsten bij de opstelling van de SGP in de gewraakte kwestie. En laten we eerlijk zijn, er zit voor ons ook een stukje rehabilitatie in. Ook dat verblijdt ons voor onze partij. Hadden we eerder vaak het gevoel in feite buiten het "speelveld van onze samenleving" te worden geplaatst, de Raad van State verklaart uitdrukkelijk dat binnen onze parlementaire democratie en de rechtsorde die daaraan ten grondslag ligt, voor een opvatting als die van de SGP ruimte is.

Over die ruimte gesproken, diverse partijen knarsen hun tanden. HetVVD-partijcongres stond op het punt een tegen ons gerichte motie te aanvaarden. Door de toezegging dat de fractie in de Tweede Kamer zich zal buigen over de mogelijkheden die er eventueel te vinden zouden zijn, om alsnog langs andere weg te bewerkstelligen dat onze partij geen overheidsgeld ontvangt, werd zij niet in stemming gebracht. Blijkbaar is ook het liberalisme van slag en uit de koers van erudiete liberalen uit het verleden. Ook uit andere partijen stijgen geluiden op die ons verhinderen achterover te gaan leunen. Maar we schreven het net, de toekomst van onze partij ligt in Gods hand. Echt niet in die van bijvoorbeeld de WD.

Ook onzerzijds hartelijk dank voor alle warme sympathiebetuigingen van binnen en van buiten onze partij. Het is inderdaad verwonderlijk hoeveel mensen die schrijven het lang niet in alles met ons eens te zijn, toch vonden dat ons onrecht werd aangedaan; onrecht dat nu gelukkig is hersteld.

Verwondering II

Er zijn dingen die je gewoon overkomen. Zelf, naar eer en geweten gezegd, totaal niets aan gedaan.Vanmiddag kreeg ik de zogeheten publieksprijs die werd gegeven in het kader van de verkiezing van de politicus van het jaar. Het publiek mocht voor het eerst ook een stem uitbrengen, de parlementaire journalisten zouden de rest doen.Welnu, tot mijn verbazing koos het publiek - de gewone burgers om zo te zeggen - in overgrote meerderheid voor de twee leden van onze SGP-fractie.Van der Staaij nummer vier en ikzelf aan de kop.Verwonderlijk.Waar hebben we dat aan verdiend? <

De SGP-jongeren deden een flinke duit in de zak.Voor het gemak neem ik daar de legendarische proppenschieter uit onze residentie maar even bij. Naar verluidt, werden talrijke opwekkingen verzonden om te stemmen, soms met een concrete aanbeveling. Mailverkeer gaat snel en effectief. Maar ook van buiten onze partij kwam steun. Waarschijnlijk om te helpen voorkomen dat de heer Wilders zou winnen. Er stonden immers in hun beleving twee totaal verschillende stijlen van politiek bedrijven tegenover elkaar. Er spreekt ook een stukje waardering uit, waarvoor dank.

We zijn overigens niet uit op toejuichingen van mensen. Hoogmoed komt voor de val. En was het niet ds. R Zandt, lange tijd voorzitter van onze partij en lid van het parlement, die zei dat een veertje nog lucht nodig heeft om omhoog te komen, maar de mens niets; immers bij de mens gaat dat vanzelf vanwege zijn hoogmoedige natuur. Zo is het. Het moet ons gaan om de gunst en zegen van God. Ook D.V. in het nieuwe jaar 2008!

15 december 2007

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 2007

De Banier | 32 Pagina's

Verwondering

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken