Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bali als startpunt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bali als startpunt

5 minuten leestijd

IN DIT EERSTE ARTIKEL IN DE AANLOOP NAAR DE SGP-JONGERENDAG EEN KORTE REACTIE OP HET VERSCHIJNEN VAN HET 'BALI ACTION PLAN'. DE UITKOMSTEN VAN DE KLIMAATCONFERENTIE DIE BEGIN DECEMBER GEHOUDEN V\^ERD IN BALI, LIJKEN POSITIEVER DAN VOORZIEN WAS. IN BALI IS ER FLINK GEDISCUSSIEERD OVER DE TOEKOMST VAN HET KYOTO PROTOCOL. DE KLIMAATTOP WAS NAMELIJK GEORGANISEERD OMDAT IN 2012 HET PROTOCOL AFLOOPT. DAT DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN EEN NADELIG EFFECT HEEFT OP HET KLIMAAT, WORDT BREED AANGENOMEN. DAAROM IS IN HET AKKOORD AFGESPROKEN DAT DE UIT­ STOOT VAN BROEIKASGASSEN VERDER VERMINDERD MOET WORDEN.

Jongerendag

Het onderwerp klimaatveranderingen is de laatste tijd veel in het nieuws. Ook SGP-jongeren wil nadenken en discussiëren over dit onderwerp. Daarom organiseert zij op D.v. I maart een jongerendag met als thema'(Kli)maathouden!'. In de aanloop worden enkele artikelen geschreven over verschillende aspecten van het onderwerp. In dit artikel gaat het over afspraken die de landen met elkaar gemaakt hebben om de uitstoot van broeikasgassen zoals C02 te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het Kyoto protocol. Landen die dit protocol hebben ondertekend, hebben afgesproken dat in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld 5% lager moet zijn dan in 1990. Eén van de weinige landen die het Kyoto protocol niet ondertekend heeft, zijn de Verenigde Staten. Ook al was de klimaattop in Bali slechts een startpunt in de ontwikkeling van een nieuw klimaatverdrag, er werd opgelucht adem gehaald dat de Verenigde Staten hun handtekening hebben gezet onder het eindakkoord van Bali. De commentator van dagblad Trouw noemde het akkoord op Bali zelfs "een memorabele stap". Wat staat er in het akkoord en hoe ziet het tijdpad tot een nieuw klimaatverdrag er uit en is het werkelijk een gedenkwaardig akkoord?

Memorabele stap

De conferentie werd met spanning gevolgd, vooral omdat iedereen benieuwd was hoe de Verenigde Staten zich op zouden stellen en of ze het akkoord zouden ondertekenen. De belangrijkste argumenten voor het niet ondertekenen van het Kyoto protocol waren economische redenen. President Bush wilde een verdrag dat de economische groei van zijn land zou beperken niet ondertekenen. Het is jammer dat over een onderwerp dat gevolgen heeft voor de hele wereld vooral eerst naar het eigen belang gekeken wordt. Het is belangrijk dat juist grote industrielanden, met de Verenigde Staten voorop als land met de hoogste uitstoot van broeikasgassen, een voorbeeld aan de wereld geven. Het feit dat de Verenigde Staten in Bali hebben toegezegd mee te werken aan een nieuw verdrag is een absoluut winstpunt.

Inhoud akkoord

De Verenigde Staten hebben dan wel het akkoord getekend, een krant verwoordde het als volgt: "De EU heeft een akkoord, de V.S. niet." Deze uitspraak zegt wel iets over de inhoud van het akkoord. Waar de EU inzette op een vermindering van de uitstoot van 25 tot 40%, wilden de Verenigde Staten net als bij het Kyoto protocol zich niet aan enige harde doelstellingen binden. Het is echt een gemiste kans van de VS te noemen, dat zij zich niet durven te verbinden aan duidelijke, concrete doelen waar in de komende jaren naartoe gewerkt kan worden. Amerika heeft na ondertekening terecht aangegeven dat ook opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden bij moeten dragen aan het verwezenlijken van de te stellen doelen. De eis van de regering-Bush dat deze landen evenredig zorg moeten dragen voor de reductie van broeikasgassen, is te hoog gegrepen. De Amerikaanse uitspraak is niet reëel gezien de economische situatie in ontwikkelingslanden en toont weinig blijk van medeleven. Industrielanden moeten zich juist inspannen om ontwikkelingslanden te ondersteunen in vermindering van hun uitstoot. Klimaatverandering is een probleem dat gezamenlijk aangepakt dient te worden en waarbij landen eigen belangen moeten opofferen ten dienste van het algemeen belang. Het klimaatakkoord van Bali probeerde twee kwaden te vermijden, duidelijke doelstellingen zonder dat een groot industrieland zich er aan houdt, of een minder concreet plan waar alle landen zich aan kunnen conformeren. Dit laatste is helaas het geval met het'Bali Action Plan'.

Tijdpad tot nieuw verdrag

Het tijdpad tot een nieuw klimaatakkoord is kort.AI in 2009 moet een nieuw protocol opgesteld worden dat het Kyoto protocol gaat opvolgen. De verscheidenheid tussen de verschillende landen als Europa, de Verenigde Staten, opkomende landen en de ontwikkelingslanden is groot en elk hebben hun eigen inzet. Europa's stevige inzet op vermindering van uitstoot is positief. Goed is ook de bereidheid van de rijker wordende industrielanden als India en China, om flink mee te helpen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het zal toch nog veel moeite van de landen vergen om de agenda's en gedachten op elkaar afgestemd te krijgen. De tijd zal leren wat de echte waarde van het Bali akkoord is. Belangrijk is dat discussie over de te nemen maatregelen start. Ook de SGP-jongeren willen met de jongerendag aan deze discussie bijdragen.

Op DV I maart 2008 wordt de tweejaarlijkse jongerendag georganiseerd door SGP-jongeren met als thema '(Kli)maathouden'. Ook deze jongerendag beloofd weer een zeer interessante dag te worden. Diverse sprekers zullen verschillende aspecten van het thema toelichten. Naast inhoud staat deze dag ook garant voor gezelligheid. Aanmelden kan via de website van SGP-jongeren.

Pieter Koen

Lid commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Bali als startpunt

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken