Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Partijdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijdag

4 minuten leestijd

DEZE BAN/ER VERSCHIJNT EEN WEEK VOOR DE ALGEMENE VERGADERING (PARTIJ­ DAG) DIE WORDT GEHOUDEN OP D.V. ZATERDAG I 5 MAART 2008 IN HET VAN LO- DENSTEINCOLLEGE, UTRECHTSEWEG 230 TE AMERSFOORT. DE PARTIJDAG BEGINT OM 9.30 UUR EN ZAL ROND 12.30 UUR WORDEN AFGESLOTEN. HET BETREFT DUS EEN OCHTENDVERGADERING (ZIE DE BANIER VAN 13 JULI 2007, PAG. 4). DE AGENDA IS IN EEN VORIGE BANIER AL GEPUBLICEERD (DE BANIER VAN I I JANUARI 2008, PAG. 17-20) EN ALS BIJLAGE (NR. I) VAN HET JAARVERSLAG 2007 AAN DE SECRETARISSEN VAN DE PLAATSELIJKE KIESVERENIGINGEN TOEGEZONDEN. VERDER WORDT OOK BIJ ALLE BESTELDE TOEGANGSKAARTEN EEN AGENDA TOEGEZONDEN.

Wellicht ten overvloede wordt er nog op gewezen dat punten voor de rondvraag D.V. tot en met vrijdag 14 maart 2008, 12.00 uur, per brief of e-mail kunnen worden toegezonden aan het Hoofdbestuur (e-mail: vasmit@sgp.nl). Hetzelfde geldt voor eventuele vragen over het bij brief d.d. 25 februari 2008 aan de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen toegezonden Jaarverslag 2007. Eventuele vragen kunnen ook aan het begin van de pauze worden ingeleverd.

Voor wat betreft de rondvraag zij nogmaals vermeld dat die bedoeld is voor het stellen van eenvoudige vragen waarvan verwacht kan worden dat die ter plaatse beantwoord kunnen worden. Een vraag mag niet het karakter hebben van een voorstel noch de bedoeling hebben om de discussie over afgehandelde agendapunten te heropenen. Vragen die nader onderzoek of nadere doordenking nodig hebben, worden op een later tijdstip beantwoord en persoonlijk gerichte vragen worden niet beantwoord, maar doorverwezen naar betrokkene(n).

Het Hoofdbestuur heeft het recht om vragen te beoordelen conform de hierboven vermelde criteria om te bepalen welke vragen voor directe mondelinge beantwoording in aanmerking komen.

Wij hopen vele partijleden D.V. op 15maart 2008 te mogen ontmoeten!

Congressen / bijeenkomsten

Naast de partijdag wordt nu al gewezenop de volgende te houden congressen/bijeenkomsten D.V. op: • zaterdagmiddag 26 april 2008: bijeenkomst in verband met het 90-jarig jubileum van de SGP in de Oude Kerk te Putten; • dinsdagavond IO juni 2008: congresover het 60-jarig bestaan van de staat Israël te Leersum.

Artikel 2 formulieren

Bij brief d.d. 23 januari 2008, kenmerk C080123.017, is de secretarissen van de plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen gevraagd om de jaarlijks vóór 15 mei op het daarvoor bestemde formulier aan het bureau van de SGP door te geven volgende informatie te doen toekomen: l.een opgave van het aantal leden enbuitengewone leden per I januari 2008; 2. een opgave van de contributie per I januari 2008; 3. een naamlijst van de bestuursleden, met hun geboortejaar, adres en functie binnen het bestuur; 4. een naamlijst van de raadsleden en wethouders met hun geboortejaar en adres (geldt bij meerdere plaatselijke kiesverenigingen in één burgerlijke gemeente alléén voor de gemeentelijke kiesvereniging).

De secretarissen van de provinciale verenigingen moeten jaarlijks vóór 15 mei een naamlijst van de bestuursleden, met hun geboortejaar, adressen en functie binnen het bestuur aan het SGP-bureau doen toekomen.

Voor de goede orde wordt nog eens benadrukt dat het bij bovenbedoelde gegevens gaat om de situatie per I januari 2008. Nadien opgetreden wijzigingen moeten separaat - zodra die zich voordoen!- worden doorgegeven aan de leden-en abonnementenadministratie.

Het toegezonden formulier dient correct en volledig (ook wanneer de gegevens ongewijzigd zijn gebleven) ingevuld zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk D.V. op 13 mei 2008 te zijn geretourneerd. Uiteraard mag het ingevulde formulier ook per e-mail worden geretourneerd naar lmuilwijk@sgp.nl.

Verkiezing Europees Parlement en besturen waterschappen

In verband met de voorbereiding van de D.V. in 2009 te houden verkiezing van het Europees Parlement is een tijdschema daarvoor opgesteld.

Met klem wordt gewezen op artikel 17, vierde lid van het Algemeen Reglement waarin is bepaald dat plaatselijke kiesverenigingen, na gehouden ledenvergadering, vóór een in het partijorgaan bekend te maken datum aan het Hoofdbestuur namen kunnen opgeven van leden die zij geschikt achten om als lid van het Europees Parlement op te treden. Volgens bovenbedoeld tijdschema moet dat gebeuren uiterlijk D.V. op 3 I mei 2008! Wellicht ten overvloede zij vermeld dat kandidaten niet ouder mogen zijn dan 60 jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het Europees Parlement.

De kiesverenigingen verstrekken bij de opgave: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens.

Met betrekking tot de verkiezing van de waterschapsbesturen zij vermeld dat de organisatie daarvan plaats vindt door de desbetreffende provinciale verenigingen. De voor deze verkiezing te volgen procedure is niet gereglementeerd. Daarom zullen de provinciale verenigingen zo veel mogelijk overeenkomstig de procedure voor de verkiezing van provinciale staten handelen, al zal dit in verband met onzekere tijdsfactoren niet altijd mogelijk zijn. De besturen van de plaatselijke kiesverenigingen wordt gevraagd de berichtgeving van de provinciale verenigingen ter zake nauwlettend te volgen en zich daaraan te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 2008

De Banier | 24 Pagina's

Partijdag

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken