Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Nationale Denk Tank 2007

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Nationale Denk Tank 2007

5 minuten leestijd

ELK JAAR STELT DE STICHTING DE NATIONALE DENKTANK EEN MULTIDISCI­ PLINAIR TEAM SAMEN, BESTAANDE UIT ONGEVEER TWINTIG VEELBELOVENDE MASTERSTUDENTEN, PAS AFGESTUDEERDEN EN PROMOVENDI. DRIE MAANDEN WERKEN ZIJ FULLTIME AAN CREATIEVE EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM, DIE OOK DAADWERKELIJK UITGEVOERD KUNNEN WORDEN. HET TEAM WORDT BIJGESTAAN DOOR EXPERTS UIT DE WETENSCHAP, HET BEDRJFSLEVEN EN UIT OVERHEIDSKRINGEN.

De Nationale DenkTank 2007 boog zich over de problemen in het Nederlandse onderwijs. Er bestaat namelijk een contrast tussen de maatschappij en/of de arbeidsmarkt enerzijds en de leerlingen/ studenten anderzijds. Beide groeperingen hebben hun v^ensen, waarbij de onderwijssector optreedt als bemiddelaar. De centrale vraagstelling in het onderzoek luidt daarom hoe diverse tegenstrijdigheden tussen maatschappij en leerling opgelost of geminimaliseerd kunnen worden.

Knelpunten

De Nationale DenkTank heeft als uitgangspunt genomen dat het goed gaat met het onderwijs in Nederland, maar dat er toch verbeteringen nodig zijn. Daarbij onderscheidt ze vier grote knelpunten in het huidige onderwijssysteem die hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen.Allereerst is dat het groeiende lerarentekort; ten tweede is er sprake van een onderbenutting van capaciteiten en talenten van de leerlingen. Daarnaast is er onvoldoende aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en ten vierde is er een gebrek aan mogelijkheden voor scholen om in te spelen op maatschappelijke veranderingen. In dit artikel gaan we alleen in op de onderbenutting van de capaciteiten van de leerlingen, die op alle niveaus plaats vindt. In vergelijking met andere landen blijven de topscores van excellente leerlingen achter en daarnaast maken veel leerlingen verkeerde studiekeuzes, omdat de organisatie van het studiekeuzeproces niet intensief en vraaggericht genoeg is aldus de denktank. Haar ideeën en adviezen werken wij nader uit.

Excellentieprogramma

De Denktank meent dat Nederlands in­ tellectueel toptalent gestimuleerd moet worden door middel van een speciaal, breed excellentieprogramma, bestaande uit een nationaal talentenbeleid voor alle fasen van het onderwijs, minimumeisen aan honoursprogramma's en een regionale talentenschool voor leerlingen van de drie laatste jaren van het vwo. Hun ideaal is een school opgezet door de universiteit en scholen voor vwo uit de desbetreffende regio, waar de getalenteerde leerlingen één dag per week verdiepend en verbredend onderwijs krijgen aangeboden. De SGP-jongeren vinden aandacht voor excellente leerlingen goed. Nederland heeft een kenniseconomie. Om een goede, gunstige economische positie in te nemen en te houden, is kennis en innovatie van groot belang: toptalent is nodig! Het gewone vwo is voor zeer intelligente leerlingen geen uitdaging meer, terwijl een speciaal programma aantrekkelijk en uitdagend werkt, waardoor deze intellectuele leerlingen hun talenten nog verder kunnen ontwikkelen. Een talentenschool is echter een investering die veel geld kost. Een combinatie van investeringen van de overheid, de onderwijsinstanties en de leerling zelf is dan reëel.Toch zijn wij van mening dat de aantrekkelijkheid van dat onderwijs beter verhoogd kan worden van binnenuit, bijvoorbeeld door af en toe gastdocenten aan te trekken die enthousiast kunnen vertellen over hun ervaringen.

Talentcoach

Om het aantal verkeerde studiekeuzes te doen verminderen, acht de commissie het goed om elke individuele leerling te koppelen aan een talentcoach. Deze coach moet door het voeren van gesprekken met de leerling, de talenten en interesses van hem of haar ontdekken, zodat de leerlingen bewustere studie- en loopbaankeu­ zes maken. De SGP-jongeren hecht veel waarde aan persoonlijk aandacht voor de leerling. Meer aandacht voor persoonsontwikkeling vanuit school is nodig voor de verdere ontwikkeling van het kind. Alleen zouden wij het graag gecombineerd zien met het mentoraat, aangezien die persoon de leerling relatief goed kent. Wie anders moet de taak van talentcoach waarnemen? Daarnaast zien wij een goed contact tussen het onderwijs en bedrijfsleven ook als een middel. Door zogenaamde 'snuffelstages' wordt een leerling in positieve zin tot nadenken gezet over zijn toekomst.

Bonus

Een ander advies van de Denktank is een aankomstbonus voor de school en de mentor of de talentcoach van de leerling, als er sprake is van een goede, succesvolle doorstroming van leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding en vandaar weer naar de arbeidsmarkt. Het rapport wijst er op dat een financiële prikkel voor scholen ervoor zorgt dat scholen meer investeren in het voorbereiden van leerlingen naar een volgende fase: de vervolgopleiding of de eerste baan.Volgens de commissie wordt zo een breed overleg tussen verschillende belangengroepen gestimuleerd, waarbij ook gekeken wordt naar de wensen van de arbeidsmarkt. Een breed overleg is iets wat ook de SGP-jongeren graag zien en dus voorstaan.Voor ons is het echter de vraag of er een bonus gegeven moet worden; immers met een bonus is het aantrekkelijk voor opleidingen om hogere cijfers aan leerlingen te geven. Ongewenste ongelijkheid is het gevolg: scholen die hun werk reeds goed doen krijgen geen extra prikkel. Het onderwijs is geen onderdeel van het bedrijfsleven: het geven van goed onderwijs is een morele plicht!

Dit zijn slechts drie voorbeelden uit een totaal van, maar liefst, twaalf adviezen, die allemaal de aandacht van SGP-jongeren hebben. De Denktank begon het rapport met de boodschap, dat het goed gaat met het onderwijs in Nederland, maar dat er nog ruimte is voor verbetering en dat onderschrijven we zeker!

Johan van de Worp

Lid commissie Onderwijs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 2008

De Banier | 24 Pagina's

De Nationale Denk Tank 2007

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 maart 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken