Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op scherp

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op scherp

4 minuten leestijd

DAGBLADTROUW VAN ZATERDAG 7 juNi: "RouvoET ZET CONFLICT OP SCHERP". DEZELFDE KRANT TWEE DAGEN LATER, NAMELIJK VAN VANDAAG, MAANDAG 9 UNi: "Bos VERWACHT GEEN VERBOD EMBRYOSELECTIE". ZEER UITEENLOPENDE JITSPRAKEN OVER ÉÉN EN DEZELFDE KWESTIE VAN DE BEIDE VICE-PREMIERS. ZE 'UNNEN NIET ALLEBEI TEGELIJK DE UITKOMST VAN HET CONFLICT NAAR HUN MND ZETTEN. DE WIL OM ER UIT TE KOMEN IS ER AAN BEIDE KANTEN, MAAR ; EIDE GELIJK KRIJGEN GAAT NU EENMAAL NIET. HET ZAL ME BENIEUWEN WIE 'ET WINT.

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid nnaakte een inschattingsfout coen zij een brief schreef aan de Tweede < amer waarin zij meedeelde dat ze het Academisch Ziekenhuis te Maastricht toestemming ging geven om embryoseectie toe te staan op enkele erfelijke ziektes, te weten erfelijke borst- en iarmkanker. Zij had naar eigen zeggen iet begrepen dat er in het parlement > noverkomelijke bezwaren leefden tegen jeze uitbreiding van het enkele jaren eerder genomen besluit. Dat ging toen 3m de ziektes van Duchenne en Hunungton, terwijl voor de nu gewraakte •.oepassing het betreffende ziekenhuis ei- ', ener beweging een pas op de plaats naakte in verband met de daarover niet tgekristalliseerde politieke en maatchappelijke discussie. De brief was daarm niet door haar in het kabinet aan de •"de gesteld, noch in de kring van haar ollega's op haar eigen departement beproken. Dat viel bij minister Rouvoet .elemaal verkeerd, en terecht. Hij sloeg arm, en na de eerstvolgende kabinetsïrgadering werd de brief teruggenomen ' afwachting van nader beraad.

iet gaat om de uitbreiding van de toeassing van screening van embryo's op ernstige erfelijke ziektes, in de context in kunstmatige bevruchtingstechnieken n vitro fertilisatie, ivf). Dit is altijd al een •errein met vele voetangels en klemmen. Voornaamste punt is - en dat geldt voor velen nog als principieel bezwaarlijk - dat ; •! deze behandeling zogeheten restem- '•"yo's achterblijven, die uiteindelijk ge- 'Jood worden. Het gaat immers om menselijk leven. Menselijk leven is door God geschapen leven. Is het bij een erfelijk gen van Duchenne en Huntington zo dat de ziekte met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid openbaar komt, bij erfelijke kankers gaat het om een kans van 40 tot 60%. De uitbreiding van de genoemde toepassing wordt dan ook als een principiële nieuwe stap gezien, die weer door vele kan worden gevolgd, als men eenmaal op die lijn is terecht gekomen. Een voorbeeld van het hellende vlak! Het is dus volstrekt terecht dat deze stap zo al ooit, al helemaal niet zonder intensief overleg in kabinet en Kamer kan worden genomen.

Opnieuw een voorbeeld van opmerkelijk heftige discussies tussen politici van verschillende signatuur. Niet-christelijke partijen spreken er schande van dat enkele kleine christelijke fracties een belangrijke medische ontwikkeling proberen tegen te houden. Mevrouw Arib, woordvoerder van de PvdA, heeft zich diep ingegraven met de stelling dat haar partijgenote een goede brief heeft geschreven, een brief die linksom of rechtsom groen licht moet gaan krijgen. Kwestie van principe. Welwillend geeft ze fracties die daar moeite mee hebben wel even de tijd om aan deze stap te wennen. Kwestie van wellevendheid, zeker voor binnen de coalitie. Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink die het woord voerde voor de Christenunie, beklemtoonde dat het ook voor haar fractie een principiële zaak is. Daarom wilde zij er niet inhoudelijk, maar slechts procedureel op in gaan, omdat het kabinet de brief voor nader beraad heeft hernomen. Zij wilde de uitkomst van dat beraad eerst afwachten. Het CDA heeft nog geen inhoudelijk standpunt, want, aldus woordvoerder Ormel, worstelt nog met de materie.

Wij hebben gezegd dat het terugnemen van de brief principieel uiterst gewenst was en politiek zeer verstandig.We hebben daaraan de wens toegevoegd dat, als er al een nieuwe brief komt, deze ethisch en moreel alleszins verantwoord zal blijken te zijn. Daartoe moeten het CDA en de Christenunie de rug recht houden. Het gaat om een principiële kwestie. Daarom riepen we hen daartoe op. De zaak zelf stelden we daardoor bewust op scherp.We zijn benieuwd.^

Ds.A. van Houselt

In de leeftijd van 83 jaar overleed ds.A. van Houselt, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek op maandag 2 juni jongstleden. Hij was al enige jaren om gezondheidsredenen niet meer in staat in zijn gemeente voor te gaan.Van elk sterven gaat een roepstem uit. We zijn allemaal druk met van alles en nog wat. Maar we moeten er bij dat alles wel bij stilstaan dat we dit leven eenmaal moeten verlaten.We zullen dan verantwoording moeten afleggen over ons doen en laten.We zullen die toets niet doorstaan in eigen kracht en voor eigen rekening. Het is alleen de genade van God in Christus die behoudt. De Heere gedenke de nagelaten betrekkingen van de overledene. Hij omringe hen met Zijn troost en zegenrijke nabijheid.

9 juni 2008

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

De Banier | 32 Pagina's

Op scherp

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken