Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport Cnossen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport Cnossen

5 minuten leestijd

WIE OP ZICH IN LAAT WERKEN WAT ER IN HET RAPPORT CNOSSEN WEL EN NIET SPREEKT VAN EEN BREUK MET DE OUDE PARTIJLIJN NU HET RAPPORT WORDT GEZEGD, BEKRUIPT DE VREES DAT ER RUIMTE WORDT GELATEN AAN HE­ DENDAAGSE OPVATTINGEN OVER HOMOSEKSUALITEIT DIE STRIJDIG ZIJN MET GODS WOORD, DIT IS WEL GETYPEERD ALS EEN COMPROMIS OM EEN KABINETSCRISIS TE VOORKOMEN OF EEN AANKLACHT VANWEGE DISCRIMINATIE TE ONTGAAN. PROF. DR. J. DOUMA, EMERITUS HOOGLERAAR ETHIEK (GEREF. VRIJGEMAAKT), CNOS- SEN DE DEUR VOOR HOMO's ALS VERTEGENWOORDIGERS VAN DE CHRISTENUNIE OP EEN KIER DREIGT TE ZETTEN. OoK ANDERE VOORAANSTAANDE LEDEN VAN DE CHRISTENUNIE HEBBEN AANMERKING GEMAAKT OP DE CONCLUSIES VAN HET RAPPORT CNOSSEN. W E HOPEN VAN HARTE DAT HET KOMENDE CONGRES DIT ZAL CORRIGEREN EN ZAL VASTHOUDEN AAN DE BiJBELSE LIJN DIE OOK DUIDELIJK IN HET RAPPORT WORDT AANGETROFFEN.

De Bijbel

De commissie Cnossen heeft in haar rapport behartenswaardige dingen geformuleerd. De Bijbel dient aanvaard te worden als het gezaghebbende Woord van God waardoor vertegenwoordigers van de ChristenUnie zich in heel hun handelen moeten laten leiden. Dus vertegenwoordigers van de ChristenUnie dienen zich gebonden te weten aan het Woord van God. Daaraan dienen zij zich te onderwerpen en daarnaar dienen zij zelf ook te leven. De Bijbel doet duidelijke uitspraken over huwelijk en seksualiteit. Er zou te wijzen zijn op meerdere Schriftgegevens.We willen ons beperken tot Romeinen I.We lezen in Romeinen 1: 26 en 27 "Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, In zichzelven ontvangende." De woorden "tegen nature" zijn duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het homoseksuele geslachtsverkeer wordt hier duidelijk afgewezen. De Bijbel spreekt over het christelijke huwelijk als de relatie tussen één man en één vrouw.Alle seksuele relaties buiten het huwelijk worden door

de Bijbel als zondig gezien. Gods Woord wijst homoseksuele relaties, in welke vorm dan ook, af. Op grond van de Bijbel dienen homofielen zich te onthouden van samenwonen en seksueel verkeerWe dienen respect te hebben voor christenhomofielen die zich hierdoor laten leiden. Het Bijbelse spreken aangaande huwelijk en seksualiteit in het rapport Cnossen had tot een duidelijke conclusie moeten leiden, ook als de meerderheid van het Nederlandse volk daar anders over denkt. Zelfs als het zou betekenen dat je aangeklaagd zou kunnen worden vanwege discriminatie dienen de Bijbelse opvattingen vastgehouden en bewogen uitgedragen te worden. Anders raak je je geloofwaardigheid als Bijbelgetrouwe partij kwijt. Er is in dit verband op gewezen dat het moment dan kan aanbreken om de grondwettelijke godsdienstvrijheid aan de orde te stellen, met de vraag of die ook geldt voor orthodoxe christenen (Krijn de Jong, staflid bijzondere projecten van Tot Heil des Volks in Amsterdam).

De commissie

Het rapport van de commissie Cnossen onderstreept veel Bijbelse zaken maar draagt helaas een compromiskarakter in haar conclusies. De partij als geheel spreekt niet uit dat iemand met een homoseksuele relatie van te voren al is uitgesloten om de ChristenUnie te vertegenwoordigen. Het gaat om de vraag of

Het rapport van de commissie Cnossen onderstreept veel Bijbelse zaken maar draagt helaas een compromiskarakter in haar conclusies. De partij als geheel spreekt niet uit dat iemand met een homoseksuele relatie van te voren al is uitgesloten om de ChristenUnie te vertegenwoordigen. Het gaat om de vraag of

iemand op een geloofwaardige manier d' ChristenUnie kan vertegenwoordigen. Een selectiecommissie zal uitspraak dienen te doen over eventuele kandidaten. Deze commissie dient dan te bepalen of een kandidaat geloofwaardig de standpunten van de ChristenUnie in de politiek kan uitdragen. Homoseksueel samenwonen is dan wel een relevant gegeven, maar sluit niet van te voren uit.Wat door de landelijke partij niet wordt gedaan, moet door lagere organen gedaan worden. Enerzijds wordt gezegd dat het Woord van God zeggenschap dient te hebben, maar anderzijds wordt over de homoseksuele levenswijze geen uitspraak gedaan.Van diverse kanten is hiei terecht de vinger bij gelegd, ook binnen de ChristenUnie. Het kan toch niet zo zijn dat je eerst het geheel van de opvat tingen en gedragingen van iemand moet onderzoeken voordat je kunt uitspreken dat een bepaalde gedraging je bij voorbaat ongeschikt maakt om de Christen- Unie te vertegenwoordigen? Er is ook sprake van onduidelijkheid in het rappor Cnossen wanneer we na een passage over de bijzonderheid van het huwelijk bijvoorbeeld lezen dat hetero- en home seksuele christenen zij aan zij strijden in een dagelijkse worsteling om Christus t volgen en te kiezen voor een 'voluit christelijke levensstijl.' Geeft deze passa ge niet een bepaalde ruimte aan een andere Schriftbeschouwing dan in het verleden en sluit dit niet aan bij een langza merhand gaan accepteren van homosek suele relaties in liefde en trouw? We schrijven onze bijdrage voordat het congres van de ChristenUnie wordt gehouden.Vanwege de actualiteit en de principiële zaken die in het geding zijn, meenden we niet te mogen zwijgen. Maar nogmaals willen we onderstrepen dat we van harte hopen dat dit congres tot andere conclusies komt dan het rap port Cnossen.

ds.A. var) Heterer)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

De Banier | 32 Pagina's

Rapport Cnossen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken