Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselvastheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beginselvastheid

5 minuten leestijd

KRANTENKOPPEN KUNNEN GEMAKKELIJK IETS SUGGEREREN WAT NIET WORDT BE- DOELD. Zo STOND ER EEN OPVALLENDE KOP IN HET NEDERLANDS DAGBLAD VAN 25 OKTOBER 2008 'SGP SPREEKT NIET MEER OVER THEOCRATISCHE POLITIEK'. VERVOLGENS LEZEN WE IN DEZELFDE KRANT VAN 3 I OKTOBER EEN COMMENTAAR DAT HIEROP TERUGKOMT MET ALS TITEL'OMWENTELING*. DE WEERGEGEVEN BE­ WOORDINGEN WEKKEN DE INDRUK DAT ER BIJ DE SGP SPRAKE ZOU ZIJN VAN EEN FUNDAMENTELE KOERSVERANDERING. MAAR DAT IS GEENSZINS HET GEVAL.

Geen verwarring

Soms wordt met te weinig kennis van zaken een oordeel geveld over bepaalde ontwikkelingen. Dat is het geval als aan het minder vaak gebruiken van de term 'theocratie' een verschuiving in politieke standpunten wordt verbonden. In het verleden werd deze term evenmin gebruikt. Ds. G.H. Kersten, die stond aan de wieg van de SGP, gebruikte in zijn redes en betogen de term theocratie niet. Enkele jaren voor de oorlog schreef hij in De Saambinder ondermeer: "Geen theocratische staat meer! Maar toch de vorsten en overheden gebonden aan Gods wet, dat is de Wet der Tien Geboden, waarnaar ieder eens geoordeeld zal worden." Ds. H.G. Abma heeft de term theocratie wel gebruikt. Het is dus historisch gezien niet zo dat de term theocratie vanaf de oprichting van de SGP tot op heden is gebruikt en dat nu voor het eerst een tijdperk gaat aanbreken waarin deze term niet of minder gebruikt zal worden.Waarom vindt de SGP het beter om de term theocratie niet of veel minder te gaan gebruiken? Daar zit geen koerswijziging achter. Het is om verwarring te voorkomen met het fundamentalistische islamitische gedachtegoed over theocratie. Met die opvattingen willen we niet vereenzelvigd worden. Daarom is na goed overleg binnen de partij gesteld dat het beter zou zijn te spreken over'Bijbels genormeerde politiek'. De politieke opvattingen van de SGP mogen niet gelijkgesteld worden met de opvattingen van strenge islamitische regeringen over theocratie. Dat is de reden om een ander begrip te gebruiken voor dezelfde inhoud.

Dat lezen we ook duidelijk in de pas gepubliceerde bundel Op weg naar honderd jaar SGP in een bijdrage van drs.J.W. van Berkum. Hij schrijft op blz.49: "ln 1918 werd de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) opgericht. De oprichters stond een duidelijk doel voor ogen. Het was hun overtuiging dat de Bijbelse boodschap moet doorklinken tot volk en overheid. Deze overtuiging is kernachtig omschreven in het beginselprogram, dat tijdens de openingsvergadering is vastgesteldr'De SGP stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande.' Ook nu, negentig jaar later, is dat nog steeds het doel van de partij. De SGP wil politiek bedrijven op grond van de Bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis. Dat is haar grondslag. Zowel het doel als de grondslag is in negentig jaar tijd niet gewijzigd." Al in 2005 stelde het Tweede Kamerlid Van der Staaij dat begrippen als theocratie en theocratische politiek beter gemeden zouden kunnen worden, omdat die te veel verwarring wekken. Het kan van wijs beleid getuigen andere bewoordingen te kiezen voor een bepaalde zaak, zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de verwoorde opvattingen.

Geen verwatering

Het gebruiken van een ander woord, in dit geval 'Bijbels genormeerde politiek' in plaats van 'theocratie', betekent allerminst een verwatering. Er is sprake van beginselvastheid. De constante factor in het optreden van de SGP is steeds geweest de visie op de overheid als dienaresse Gods. De overheid kan niet neutraal zijn. Enerzijds geldt dat de Heere regeert, wat er ook gebeurt op aarde, welke overheid we ook zouden hebben. Aan de andere kant geldt ook dat de overheid zich heeft te onderwerpen aan de geboden van God. Dat betreft trouwens niet alleen de overheid, dat betreft ook alle mensen zonder enig onderscheid. Hierbij valt te denken aan de tekst: "Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." De Heere eist dat er geregeerd wordt in overeenstemming met Zijn geboden. Die geboden zijn heilzaam en goed. Daar dient de SGP de overheid op aan te spreken. De SGP dient de overheid op te roepen haar beleid te normeren aan Gods Woord. De SGP staat in het geheel niet voor ogen mensen onder dwang tot het christelijke geloof over te doen gaan of andersdenkenden te vuur en te zwaard te vervolgen vanwege hun overtuiging. Dit in tegenstelling tot het moslimfundamentalisme.We blijven wel het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis onderschrijven. Dat is een onopgeefbaar uitgangspunt. Het is helder en duidelijk dat al wat er aan wetgeving komt, door de SGP getoetst zal worden aan de norm van Gods Woord. Gods Woord en wet staan boven alles. Dat betreft bijvoorbeeld de zondag, het huwelijk, het begin en het einde van het leven, en ook andere zaken zoals de houding tegenover de welvaart, de mammon en het milieu. Gods Woord is alomvattend. De Heere eist van ieder onderwerping aan Zijn gezag. Kennen wij zelf die onderwerping van binnenuit al? Dan gunnen we dat ook anderen. Dan sporen we anderen in liefde en bewogenheid aan te buigen voor God en Zijn geboden met het gebed in het hart: "Uw Koninkrijk kome."

ds.A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

Beginselvastheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken