Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Alcohol, een nuchtere visie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Alcohol, een nuchtere visie

5 minuten leestijd

ALCOHOL MAAKT TONGEN LOS. NIET ALLEEN LETTERLIJK, MAAR OOK IN FIGUUR­ LIJKE ZIN. DE SGP-FRACTIE WIL DAAROVER IN DE ONLANGS VERSCHENEN NOTI­ TIE KLARE WIJN SCHENKEN. UITERAARD MET EEN NUCHTERE VISIE, ZOALS U VAN DE SGP GEWEND BENT. GoEDE WIJN BEHOEFT IMMERS GEEN KRANS.

De SGP heeft alcoholbeleid tot een van haar speerpunten gemaakt. Dat is geen overbodige luxe, want'alcohor is nog steeds een hot item.Wekelijks, zo niet dagelijks, haalt dit onderwerp het nieuws. De berichten over'comazuipende' kinderen springen het meest in het oog, maar verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is, horen er net zo goed bij. Kortom: het alcoholprobleem moet aangepakt worden en de SGP wil daar haar steentje aan bijdragen. Begin dit jaar hadden we een werkbezoek in het teken van alcohol, in september vond een alcoholcongres plaats en als afsluiting van onze bezinning verschijnt nu een notitie: 'Een nuchtere visie. De SGP over alcoholmisbruik'. In dit artikel geen complete samenvatting van de notitie, maar wel enkele hoofdlijnen die erin naar voren komen. De hoofdvraag in het alcoholdebat luidt: Welke rol speelt de overheid in het bestrijden van alcoholmisbruik? Deze vraag staat dan ook centraal in de notitie van de fractie.

Verantwoordelijkheid

Nog steeds hebben veel politieke partijen er moeite mee om harde maatregelen te treffen ter bescherming van de consument. De angst om voor moraalridder uitgemaakt te worden, zit er bij sommigen diep in.Voorlichting wordt hoog gewaardeerd; maar stevige maatregelen die horecabranche en gebruikers treffen, kunnen nog steeds op weinig - althans té weinig - steun rekenen. Het moeizame traject om alcoholreclame op televisie aan banden te leggen, spreekt wat dat betreft boekdelen.Veelzeggend waren ook de woorden van WD-Kamerlid Schippers tijdens het Algemeen Overleg van december vorig jaar: "Juist jongeren moeten weerbaar worden, zodat ze kunnen omgaan met de verleidingen die een vrije westerse maatschappij biedt. Het overheidsingrijpen om de vrijheid aan te tasten zal steeds verder gaan." De SGP erkent en benadrukt dat ieder­ een in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen alcoholgebruik. Maar de SGP vindt evenzeer dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, juist nu blijkt dat velen hun verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. "Dit heeft niets te maken met betutteling of een 'linkse' neiging om de overheid alle kastanjes uit het vuur te laten halen, maar met het gebruiken van gezond verstand in het belang van iedereen", aldus de notitie. De praktijk leert dat vooral veel jongeren een loopje nemen met hun verantwoordelijkheid.Vrijheid wordt een valkuil. Dit geldt niet alleen voor jongeren, trouwens. Ook ouders en horecaondernemers schieten volgens ons tekort. Hoeveel ouders vinden het bijvoorbeeld geen enkel probleem om hun kinderen van een jaar of twaalf mee te laten genieten van een biertje? En in hoeveel winkels is het absoluut onmogelijk om als minderjarige alcohol in te slaan? De steekproeven die gehouden worden, laten geen bemoedigend resultaat zien. De SGP stelt daarom zonder schroom een maatregelenpakket voor, waarin gesneden wordt in enkele 'vrijheden' van met name de jeugdige consument.

Bewustwording

Harde maatregelen alleen zijn echter niet genoeg. Zaken als accijnsverhoging, leeftijdsgrenzen en een reclameverbod moeten hand in hand gaan met duidelijke voorlichting, in de hoop op bewustwording en een mentaliteitsverandering. Want als we blijven steken in bestrijding van misbruik zonder aandacht voor het gebruik, houdt alcoholbeleid het karakter van symptoombestrijding. Dat is nuttig, maar zeker niet voldoende. De SGP is van mening dat scholen een belangrijke rol kunnen vervullen in het voorlichtingsen preventiebeleid en zal daarom ook aandringen op een wettelijke basis hiervoor. Niet alleen scholen, ook kerken en verenigingen zouden hun kans schoon moeten zien om aandacht te schenken aan het alcoholprobleem. Het gaat immers om de verantwoordelijkheid die we hebben voor de zorg voor ons lichaam. Want we geloven toch niet dat alcoholmisbruik onze deur voorbijgaat? Als SGP doen we daarom een dringend appel op leidinggevenden binnen het kerkelijke jeugdwerk om dit thema op een originele wijze handen en voeten te geven.

Keten

De notitie schenkt uitgebreid aandacht aan het verschijnsel 'keten'. Ook dit is weer zo'n heikel punt, waar veel over gezegd wordt zonder dat er werkelijk iets ten goede verandert. Een aantal zaken zijn voor ons heldenTen eerste: keten voorzien in een behoefte.Ten tweede: veel jongerenketen zijn drankketen en worden ook bezocht door minderjarigen Ten derde: de meeste keten zijn op enigerlei wijze illegaal en worden gedoogd. Conclusie: verschillende belangen strijden met elkaar Want de SGP is niet tegen ontmoeting en gezelligheid, maar wél tegen drankmisbruik, illegaliteit en gedogen. Het is de uiterst moeilijke maar niet onmogelijke taak van gemeenten om binnen de wettelijke kaders een weg te zoeken. Op grond van deze kaders is in elk geval één ding duidelijk: veel keten moeten het veld ruimen. Onder leiding van de Voedsel- en Warenautoriteit moet worden aangestuurd op handhaving van de bestaande wet- en regelgeving.Tegelijl' dwingt dit gemeenten om na te denken over alternatieven voor jongeren. Gemeenten mogen zich niet langer onttrekken aan hun verantwoordelijkheden.

Daarmee zijn we op het punt dat voor iedereen geldt. De hele maatschappij moet haar verantwoordelijkheid leren verstaan. Hoe we alcohol als consumptie ook waarderen, velen kijken te diep in het glaasje en verliezen hun gezond verstand. Alcohol, mij een zorg? Ja, inderdaad!

Kees Vreeken

De notitie is te downloaden via www.sgp.nl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

Alcohol, een nuchtere visie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 november 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken