Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere bekeert zondaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Heere bekeert zondaren

4 minuten leestijd

De HEERE volvoert Zijn welbehagen. Dat gold niet alleen in het verleden, dat geldt ook in het heden. Op de prediking van Petrus werden er omtrent drieduizend zondaren bekeerd. De HEERE verbond Zijn zegen aan het spreken van Petrus. Petrus spaarde zijn hoorders niet. Ook vandaag dient er eerlijk gesproken te worden. De HEERE geve daartoe vrijmoedigheid in het kerkelijke leven en in de politiek.

Ontdekkend spreken
Vervuld met de Heilige Geest heeft Petrus gesproken op de Pinksterdag. Alle vrees was van hem weggenomen. Vrijmoedig heeft Petrus gesproken. In zijn spreken ging hij niet voorbij aan de zonde en de schuld. De zonde was zwaar en de schuld was groot. eerlijk heeft Petrus dit onder woorden gebracht. We lezen in Hand. 2:22 en 23: “Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door Hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet; Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood.” In Hand. 2:36 lezen we de volgende woorden van Petrus: “Dezen Jezus Dien gij gekruist hebt.” Petrus heeft ontdekkend gesproken. eerlijk heeft hij de zonde aangewezen. Concreet heeft hij de overtredingen verwoord. Zonder aanzien des persoons heeft hij gesproken. Ongetwijfeld leefde in het hart van Petrus het gebed om de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de toepassing van de gesproken woorden aan het hart door de werking van de Pinkstergeest. Ook in onze tijd dient er eerlijk gesproken te worden. Niet alleen in de prediking, maar ook in de politiek. er mag niet gezwegen worden om de zogenaamde lieve vrede. eerlijk dient de zonde aangewezen te worden. Niet maar in het algemeen, maar concreet dienen de overtredingen verwoord te worden. Zonder aanzien des persoons dient dit te gebeuren. De Heere geve dat dit praktijk mag zijn. Wie werkelijk de Heere mag dienen zal toch niet kunnen zwijgen indien Gods wetten met voeten worden getreden? Dan zal er toch in liefde gewaarschuwd worden tegen de vloed van onreinheid en zedeloosheid? Dan zal er eerlijk gesproken worden over de afgodendienst van deze tijd.

Gezegend spreken
De Heere heeft het spreken van Petrus op de Pinksterdag rijk gezegend. Zijn woorden werden toegepast aan het hart van vele hoorders. We lezen daarvan in Hand. 2:37: “en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?” er staat dat zij verslagen werden in het hart. Letterlijk staat er dat zij doorstoken werden in het hart. Het oude zondaarsbestaan kreeg de doodsteek. Het werd uitgeroepen: “Wat zullen wij doen, mannen broeders?” Wat betekent dit? Wat dit inhoudt lezen we in de verklarende kanttekening: “Namelijk om de verdiende straf te ontvlieden, vergeving van onze zonde te verkrijgen en zalig te worden.” Hier horen we dat niets voor de Heere te wonderlijk is. Door de ontdekkende werking van Gods Geest werden vijanden tot radeloosheid gebracht. Zij wisten niet meer hoe het verder moest. Zij beleefden de toorn van God verdiend te hebben. Zij gevoelden hun zonden en overtredingen en beleefden vergeving nodig te hebben. De bange vraag was gaan leven in hun harten: hoe zullen wij ooit nog zalig kunnen worden? Deze verslagen hoorders kregen uit de mond van Petrus de volgende woorden te horen: “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” De Heere heeft de prediking van Petrus rijk gezegend. We lezen in Hand. 2:41: “Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.” Omtrent drie duizend zondaren werden door God bekeerd. In onze zondige tijd gaat de prediking nog uit. De Heere geve dat er eerlijk, ontdekkend en schuldig stellend gesproken mag worden, opdat er nog zondaren in het hart getroffen mogen worden die het net als op de Pinksterdag zouden gaan uitroepen: “Wat zullen wij doen?” Op het persoonlijke vlak, in de familiekring, op het werk en in de politiek dienen de zonden eerlijk aangewezen te worden. Daar is vrijmoedigheid voor nodig. De Heere geve die vrijmoedigheid op het gebed. Geliefde lezers, we zijn allen persoonlijk op weg en reis naar de eeuwigheid. Niet alleen zich in de zonde uitlevende Nederlanders hebben de waarachtige bekering nodig, het geldt ook van nette kerkmensen, van mensen met een politieke overtuiging gegrond op en ontleend aan Gods Woord. Heeft de prediking vrucht mogen afwerpen in uw leven? Kent u het wonder van wedergeboorte en waarachtige bekering? Dat te kennen is onmisbaar nodig zal het wel zijn voor de eeuwigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 juni 2009

De Banier | 24 Pagina's

De Heere bekeert zondaren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 juni 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken