Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe kies je een wethouder?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoe kies je een wethouder?

5 minuten leestijd

De thermometer die de verkiezingskoorts bijhoudt, is weer aan het oplopen. Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en nu gaat het eropaan komen in de campagne. De ‘zeepkist’ zal weer aardig gaan verslijten om een mooi aantal raadszetels binnen te halen.

Gelukkig weet een SGP’er dat het resultaat niet in zijn hand ligt, maar in de handen van de Bestuurder aller dingen. Dat mag ons rust geven. Het ontslaat ons er echter niet van om ons in te zetten en na te denken welke boodschap wij willen uitdragen en hoe. Op de gemeenteraadsverkiezingen kan nog een vervolg komen. De vraag kan gaan spelen of je een wethouder mag/kan gaan leveren aan het college. Vanuit de partij worden wel eens vragen gesteld hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. “Hoe kom je aan een geschikte kandidaat voor het wethouderschap?” Hieronder de beantwoording van een aantal vragen. Zonder de pretentie te hebben compleet te zijn en in het besef dat het in iedere gemeente altijd net weer op een eigen specifieke wijze gaat.

Hoe gaat een fractie om met personen die zich kandidaat stellen voor het wethouderschap? Wie kiest de wethouder als coalitievorming in gang wordt gezet?
Als iemand zich kandidaat stelt ligt het voor de hand om te beoordelen of deze persoon over de juiste vaardigheden beschikt en draagvlak heeft bij het bestuur van de kiesvereniging en de fractie. Dat draagvlak wordt mede bepaald door de vraag of de bewuste kandidaat past in het profiel van de SGP, kerkelijk meelevend en integer is. Wat betreft zijn vaardigheden is het belangrijk dat hij in staat is om goed te communiceren, te overtuigen, leiding te geven en samen te werken met andersdenkenden. Ook zal hij moeten beseffen dat hij als dagelijks bestuurder niet zal ontkomen aan het nemen van besluiten die niet altijd helemaal in lijn zullen zijn met zijn c.q. de SGP-opvattingen. Vaak zal de kandidaat overigens een zittend raadslid zijn en bovendien komt het in SGP-kring meer voor dat kandidaten gevraagd worden in plaats van zich uit eigen beweging kandidaat te stellen. Bij de coalitievorming bepaalt de fractie (na consultatie van het bestuur) wie haar kandidaat is en maakt die bekend tijdens de collegeonderhandelingen. Het kan echter voorkomen dat er bezwaren bij de andere partijen zijn tegen de kandidaat. Dan zal de fractie een afweging moeten maken of zij vasthoudt aan haar kandidaat, met het gevaar uit de collegeonderhandelingen gezet te worden, of kiest voor een andere kandidaat.

Kan een fractie voorstellen om de gemeenteraad te laten kiezen uit bijvoorbeeld twee ‘gelijkwaardige’ SGP-kandidaten? Is deze taak alleen voorbehouden aan een fractie of heeft het bestuur van een kiesvereniging ook een stem in het kapittel?
Dat moet je als fractie absoluut niet willen! Allereerst beschadig je daarmee de kandidaat die niet gekozen wordt en daarnaast komt de fractie als onmachtig over, omdat zij niet in staat was zelf een keuze te maken uit een van hun kandidaten. Zorg dat je interne proces en keuze op orde is voordat je naar buiten treedt! Formeel draagt de fractie haar wethouderskandidaat voor tijdens de gemeenteraadsvergadering. Alleen raadsleden zijn namelijk bevoegd om wethouders te kiezen. Voordat dat gebeurt, is er meestal al een coalitieakkoord gesloten met de andere collegepartijen en geldt de afspraak dat de collegepartijen elkaars wethouderskandidaten steunen. Uiteraard is het sterk aan te raden dat de fractie hierover vóór de kandidaatstelling met het bestuur heeft overlegd. De ledenvergadering kan eventueel ook nog een rol spelen als er sprake is van twee gelijkwaardige kandidaten, al wordt dat niet echt aanbevolen. Die vergadering kan dan in adviserende zin een voorkeur voor een van beiden uitspreken. Maar ook bij deze route ligt het gevaar van beschadiging en geëtaleerde onmacht op de loer!

Wie zijn de aangewezen personen/instanties om op zoek te gaan naar kandidaten en/of eventuele sollicitaties in behandeling te nemen?
Vaak zijn er bij een fractie een of meerdere namen van geschikte kandidaten bekend. Met hen zal de fractie en/of het bestuur gesprekken voeren of zij bereid zijn wethouder te worden. Meestal is er tijdens de verkiezingstijd een campagnecommissie (met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld bestuur en fractie en soms ook ‘gewone’ leden). Die commissie coordineert vaak een dergelijk proces. Het is tegenwoordig trouwens ook mogelijk dat wethouders van buiten de raad en zelfs van buiten de eigen gemeente gekozen worden. SGP-fracties die de afgelopen tijd geen wethouder hebben geleverd, maar graag een ervaren man op die post willen hebben, kunnen ook verder in het land kijken om te bezien of er ervaren SGP-wethouders zijn. Wethouders die niet meer terug kunnen komen in hun eigen gemeente kunnen hierop bevraagd worden en zijn wellicht bereid om hun ervaring in te zetten in een andere gemeente. Ook zijn er mogelijk wethouders die de capaciteit en ervaring hebben om in een grotere gemeente aan de slag te gaan. Het is goed om deze groep bij de wethouderskeuze ook in beeld te hebben.

Wat is het beste tijdstip om met de kandidaten naar buiten te treden, voor of na de verkiezingen?
Dat is afhankelijk van de politieke inschatting. Wanneer een zittende wethouder goed gepresteerd heeft, kan het handig zijn om aan te geven dat hij in principe weer de wethouderskandidaat is. Ook een persoon uit de achterban van wie bekend is dat hij veel draagvlak heeft en vertrouwen geniet, zou al van tevoren kenbaar gemaakt kunnen worden. Om strategische redenen kun je er ook voor kiezen om nog niet aan te geven wie de kandidaat is, bijvoorbeeld wanneer de kandidaten geschikt zijn voor verschillende portefeuilles. Afhankelijk van de portefeuilleverdeling kan er dan gekozen worden voor een bepaalde persoon. Uiteraard dienen de andere partijen ook akkoord te gaan met de kandidaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 2010

De Banier | 24 Pagina's

Hoe kies je een wethouder?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken