Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het feit van Pasen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het feit van Pasen

6 minuten leestijd

En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelve’. Mattheus 28: vers 2

Christus gestorven
Christus is op Goede Vrijdag gestorven en begraven. De Heere Jezus wordt zo zorgvuldig mogelijk weggeborgen in een graf. eindelijk…de rust keert weer. Het leven kan weer over gaan tot de orde van de dag. Dat is wat de Joodse leidslieden denken. Dat is wat de Romeinse overheid denkt. een enorme steen sluit het graf af. Voorbij is de hoop. Jezus, de Christus, is dood. Stelt u zich eens voor dat hier het evangelie was geëindigd. Gestorven is Hij. De vrouwen zijn vroeg op pad gegaan. Ze willen Jezus de laatste eer bewijzen. Ze willen een dode Jezus nog eens goed verzorgen. De vrouwen zijn diep bedroefd en wanhopig. Dat is toch wat overblijft als de dood het einde is. Als de dood het laatste woord heeft zijn we, met de woorden van Paulus, de ellendigste van alle mensen.

Hemelse tekenen
En zie, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren daalde neer uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat daarop… en zie.. zo doorbreekt Mattheus de gedachtegang van de vrouwen. Let op. Wrijf je ogen uit. er gebeurt wat. er geschiedde een grote aardbeving! U weet dat de aarde beefde toen Hij stierf. Nu beeft de aarde opnieuw. De schepping verheugt zich in Gods komen en handelen. Barensweeën doortrekken haar als het ware en drijven Christus uit het graf… Het is een heftig teken dat Christus’ opstanding begeleidt. Wat gebeurt hier? een engel daalt neer uit de hemel. Van boven komt hij. God komt! Hij treedt op om Zijn eigen Zoon te rechtvaardigen. Om Zijn Zoon te bevrijden uit de dood. Het goddelijke amen klinkt op Zijn werk. Goede Vrijdag was betaaldag voor de kerk. Betaald moest worden, want het loon van de zonde was de dood.

Christus heeft op Goede Vrijdag ‘het is volbracht’ uitgeroepen. Christus heeft betaald. Na drie dagen is de Vader volkomen tevreden gesteld met het werk van Zijn Zoon. Het is tijd om Hem wakker te roepen. God de Vader rechtvaardigt Hem nu tegenover de dood, de satan, de wereld, ja tegen alles en een ieder die Hem in de dood wil houden. Die Hem voor dood en begraven verslijt. Lees het goed. Hij, de Zoon van God, is de Verlosser en ook de Rechter van hemel en aarde, van levenden en doden. een engel wordt door God gezonden om Hem te bevrijden uit het graf. Het is niet omdat de Heere Jezus niet op eigen kracht uit het graf kon komen. Hij was inderdaad de Zoon van God! Hij had de macht om Zelf op te staan. Maar de engel kwam Hem bevrijden uit het graf, wat betekende dat Hij op wettelijke gronden werd vrijgelaten. Hij had betaald, dus kon vrijuit gaan. De engel daalt neer. Het is een actie die in de hemelen wordt ontketend. De hemel raakt de aarde. en in haar, in de aarde, worden de banden van de dood verbroken. De gevangenisdeur zwaait open. In deze tekenen van een aardbeving en een neerdalende engel die op het graf toetreedt en de deur van het graf vrijmaakt door de steen weg te rollen, zien we Gods handelen. Kijk toch naar de beeldende taal die gebruikt wordt: er is een en al activiteit. Neerdalen, toetreden, afwentelen, zitten. Zo daalt God neer en in Zijn gevolg treedt het heil deze wereld binnen. Brengt God bevrijding.

Boodschap van overwinning
In een flits licht hier psalm 2 op. een psalm waar het verzet wordt getekend tegen God en Zijn Gezalfde. De koningen der aarde stellen zich op en beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Ze zijn tegen Hem. Weg met Deze, hebben ze geroepen… De kerk en de wereld hebben samengespannen om de Gezalfde Gods uit de weg te ruimen. Maar hoor hoe God antwoordt: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Door de dood heen gedragen en verwekt uit de dood. Opdat de vorsten, de machthebbers van deze wereld in het stof zullen bijten. Ze hebben het nakijken. en je proeft hier ook het lachen van God om die paar wachters en dat zegeltje op die steen. Het wordt door God opzij gezet alsof het stof is. We zien hier ook een voorspel op de grote dag. De engel verschijnt nu in heerlijkheid. Maar dan zal Hij verschijnen als de Koning. In heerlijkheid. en alle oog zal Hem zien. Mensen zullen willen wegvluchten van voor Zijn aangezicht, maar niet kunnen. Ja, ze zullen tot de bergen roepen “valt op ons” en tot de steenrotsen “verbergt ons van het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam.” Laat het Woord van Christus´ overwinning u bewegen tot geloof in Hem, Die Overwinnaar is. Buigt u voor Hem neer en kust de Zoon, opdat Hij u niet verderve.

En de engel zat op dezelve. Dit is teken van de overwinning over de dood. Vervolgens wordt die steen een preekstoel. Zonder dat de engel nog maar een woord heeft gesproken. Dit zitten op de steen spreekt ons van de kern van deze geschiedenis. Het vertelt ons dat Pasen een feit is. een feit dat verkondigd moet worden. Via die wonderlijke weg van het Woord. Via die wonderlijke weg, die in de wereld versleten wordt voor dwaasheid en onmacht. Via de prediking wordt het heilsfeit de wereld doorgedragen. God laat het feit van Pasen zien: Jezus leeft. Niets volgens onze eigen voorstellingen, interpretaties en wat voor verhalen we er van maken. Nee, Hij is hier niet; want Hij is opgestaan. We hebben geen dode Jezus, maar een Levende. Dat laat God van de hemel weten en, via Zijn boodschappers, ook anno 2010 verkondigen. Welgelukzalig zijn zij die Christus erkennen als hun Heere. Ja die op Hem betrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 2010

De Banier | 24 Pagina's

Het feit van Pasen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken