Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In gesprek met de Onderwijsraad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In gesprek met de Onderwijsraad

5 minuten leestijd

Het hoger onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken gehad met onder meer een toenemende marktwerking en internationalisering, de invoering van de bachelor-masterstructuur en meer nadruk op competenties.

Omdat de commissie onderwijs van de SGP-jongeren benieuwd was naar meningen van mensen met kennis van en ervaring in het hoger onderwijs is zij in gesprek gegaan met professor Van der Duyn Schouten. Hij is, naast hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg ook lid van de Onderwijsraad. Zijn specifieke inbreng in de Onderwijsraad ligt op het gebied van hoger onderwijs.

Slag om de student
Onder marktwerking verstaan we vooral de ‘slag om de student’. Hogescholen en universiteiten krijgen geld van de overheid voor elke student die afstudeert. Elke onderwijsinstelling kan dit geld goed gebruiken en het lijkt een doel op zichzelf te worden om zoveel mogelijk studenten aan te trekken en te laten afstuderen. Gaat deze ontwikkeling niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs? Volgens Van der Duyn Schouten kan marktwerking de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Er is dan wel een kritische potentiële studentenpopulatie nodig, die haar toekomstige universiteit selecteert op basis van de kwaliteit van het gegeven onderwijs. een aantal universiteiten probeert zich te onderscheiden op het gebied van faciliteiten voor een bepaalde groep studenten of bepaalde studierichtingen. Ook zien we dat universiteiten op het niveau van faculteiten zich in kwalitatieve zin proberen te onderscheiden van andere universiteiten. Er komt langzaamaan meer te kiezen voor de studenten.

Internationalisation at home
Ook een recente ontwikkeling die we vooral in het wetenschappelijk onderwijs veel zien, is de internationalisering. Nederlandse studenten studeren een tijd in het buitenland en buitenlandse studenten komen naar Nederland. Internationalisering is een positieve ontwikkeling volgens Van der Duyn Schouten. We leven in een maatschappij die steeds meer internationale trekken krijgt. Studenten moeten ervan doordrongen worden dat ze hoogstwaarschijnlijk in een internationale context hun werk zullen gaan doen. Het onderwijs moet ingericht worden om de studenten hierop voor te bereiden. De meest effectieve manier van internationalisering is ‘internationalisation at home’. Hiermee wordt bedoeld dat er buitenlandse studenten naar de Nederlandse universiteiten gehaald moeten worden. Dit dient wel gereguleerd te gebeuren. er moet gestreefd worden naar een goede mix van buitenlandse en Nederlandse studenten, en in de groep buitenlanders moet geen dominantie van één bepaalde nationaliteit zijn.

Belangrijke drempel
In het cursusjaar 2002/2003 is de bachelor- masterstructuur in Nederland ingevoerd. eén van de doelstellingen daarvan was de structuur van het hoger onderwijs internationaal uniform te maken, zodat de diploma’s internationaal vergelijkbaar zijn en studeren of stage lopen in het buitenland vergemakkelijkt wordt. In hoeverre is dat doel zeven jaar na de invoering behaald? Nog niet, maar een belangrijke drempel, de invoering van deze structuur is wel genomen, zegt professor Van der Duyn Schouten. De manier waarop met de structuur omgegaan wordt is nog niet altijd in de geest van wat beoogd werd met de invoering: namelijk een vrije beweging van studenten, zowel tussen landen als tussen studierichtingen. De vrije beweging tussen landen wordt steeds meer gestimuleerd, maar tussen studierichtingen wordt deze nog veel geremd. Veel universiteiten stellen alle vakken die zij in hun eigen bachelor hebben aangeboden als toelatingsvoorwaarde tot een masteropleiding. De heer Van der Duyn Schouten is sterk voorstander van het stimuleren van studenten om een masteropleiding te volgen die niet naadloos aansluit op de eerder gevolgde bacheloropleiding. Hij denkt dat we in 2010 de tweede fase van de invoering van de bachelor-masterstructuur ingaan waar de geest van de bachelormasterstructuur meer tot zijn recht zal gaan komen.

Tussententamens en Power-Point presentaties
Volgens Van der Duyn Schouten zijn er een aantal competenties die belangrijk zijn voor studenten, zoals een goede beheersing van de Nederlandse taal. Deze competenties moeten nadrukkelijk plaats krijgen in het onderwijs. toch wordt kennis in het bedrijfsleven uiteindelijk hoger gewaardeerd dan de vaardigheden. Het hoger onderwijs moet er dan ook voor waken vaardigheden te ‘overaccentueren’. De Nederlandse universiteiten hebben, in tegenstelling tot het HBO, tot nu toe weten te voorkomen dat de studenten langs een competentiemeetlat worden gelegd. toch moeten universiteiten opletten niet alle vaardigheden bij de studenten te veronachtzamen. We zien dat de eigen verantwoordelijkheid van de studenten onderdrukt wordt, doordat het onderwijs teveel aan de vraag van de studenten wordt aangepast door middel van bijvoorbeeld tussententamens en het gebruik van PowerPoint presentaties.

Kortom
Als SGP-jongeren kijken we kritisch naar nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs. toenemende marktwerking in het onderwijs is positief als het de kwaliteit van dat onderwijs bevordert. Helaas is dat in Nederland nog weinig het geval. Internationalisering in het onderwijs is van belang, mits we het goed in de hand houden door voor een goede mix van verschillende groepen studenten te zorgen. Wat betreft de bachelor-masterstructuur kunnen we ons meer gaan richten op de geest van deze structuur, nu we de invoering achter de rug hebben. Bedrijven en de overheid vragen meer kennis en een kritische attitude dan vaardigheden van hun toekomstige werknemers. Het onderwijs moet daarop inspelen. Studenten worden immers opgeleid om leidinggevende posities in onze maatschappij te gaan innemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2010

De Banier | 24 Pagina's

In gesprek met de Onderwijsraad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken