Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

D66 of PVV?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

D66 of PVV?

5 minuten leestijd

Christelijk Nederland is sterk verdeeld over de vraag of je nu voor of tegen de PVV van Geert Wilders bent. Er zijn christenen die sympathiseren met de PVV, omdat die partij nu eindelijk eens iets doet tegen de islamisering van ons land. Er zijn ook christenen die de PVV hartgrondig verwerpen, omdat zij mensen op grond van religie uitsluit.

Rechtsstaat
Onlangs deden twee prominenten van de ChristenUnie een duit in het zakje. Senator Schuurman en WI-directeur Segers stelden in het Nederlands Dagblad van 18 september dat acceptatie van eventuele gedoogsteun door de PVV aan een toekomstig kabinet christenen tot op het bot verdeelt. Beide CU’ers wijzen de redenering van de hand dat het alternatief van een coalitie waarin D66 deelneemt veel erger is dan een coalitie die gedoogsteun krijgt van de PVV. Hun conclusie luidt: “Tegenover de provinciale D66 zijn inderdaad principiele bezwaren in te brengen. Maar de bezwaren tegen de PVV zijn diepgaander.” Waarom? Schuurman en Segers vinden het ongeoorloofd om een politieke partij te legitimeren “die staat voor selectieve rechten voor bepaalde groepen burgers en voor inperken van godsdienstvrijheid.” “Met de gedoogsteun van Wilders aan een nieuw kabinet boeren we met betrekking tot de rechtsstaat achteruit.”

Deze stellingname maakte de nodige reacties los. Voor het Nederlands Dagblad van 23 september hebben wij ook een reactie aangeleverd. Wij vonden de argumenten van onze CU-collega’s erg theoretisch. In de politieke praktijk kom je er namelijk pas achter met welke visie en op welke manier een politieke partij invulling geeft aan de rechtsstaat. De ervaring met kabinetten waarin ministers van CDA en/of VVD-huize zitting hadden, geeft ons weinig aanleiding om te veronderstellen dat Verhagen en Rutte de komende vier jaar moslims zullen degraderen tot tweederangsburgers. Juist op PVV-punten die voor christen-politici onacceptabel kunnen zijn, hebben VVD en CDA aangegeven dat zij niet zullen toegeven aan de PVV.

Wetsvoorstellen
De ervaringen die we met D66 in een regeringscoalitie hebben, spreken daarentegen boekdelen. Denk aan het ‘homohuwelijk’, denk aan de ruimere euthanasiewet, denk aan de afschaffing van het bordeelverbod, denk aan de zondag, denk aan de late abortussen. Met D66 in een kabinet is het zeer waarschijnlijk dat de Nederlandse rechtsstaat achteruit boert door zich nog verder te verwijderen van zijn christelijke grondslagen. Drie onlangs (mede) door D66 ingediende wetsvoorstellen onderstrepen dit:
1. De acceptatieplicht van leerlingen door scholen voor bijzonder onderwijs. Dit voorstel komt uit de koker van
Van der Ham, tweede Kamerlid voor D66.
2. Het schrappen van het verbod op smalende godslastering (artikel 147 Wetboek van Strafrecht), waarvoor D66’ster Van der Laan eind 2004 met haar motie de aanzet leverde.
3. Een nóg verder gaande verruiming van de koopzondagen, destijds ingezet door D66-minister Weijers, thans voortgezet door Pechtold c.s.

Denkt de ChristenUnie nu werkelijk dat zij D66 zó ver krijgt dat deze partij haar seculiere kroonjuwelen inlevert in ruil voor anderhalve ministerspost? Daar geloven wij dus niets van. Intussen willen zowel de ChristenUnie als de SGP voorkomen dat artikel 1 van de Grondwet de status van supergrondrecht krijgt. Maar als je dat wenst, is het wel zo praktisch om daarbij passende coalitiepartijen te noemen. Onze stelling is: hoe meer ‘gelijkheidspartijen’ als D66, GroenLinks, PvdA of SP in een kabinet zitting hebben, hoe groter de kans dat het gelijkheidsgebod op het schild wordt geheven. Van een VVD/CDA-kabinet, mede gesteund door de PVV, is zoiets minder snel te verwachten.

Aanpak
Het omstandige en politiekcorrecte beroep van Schuurman en Segers op ‘het recht van de godsdienstvrijheid’ en de ‘rechtsstaat’ camoufleert de eigenlijke kwestie. Want de seculiere theorie dat alle godsdiensten gelijk zijn, blijkt in de praktijk niet waar. Deze theorie is echter zo krachtig dat D66, GroenLinks en PvdA op grond daarvan religieuze en culturele verschillen om de lieve vrede maar weg verklaren of politiek irrelevant achten. Het daarop gebaseerde, tekortschietende beleid van ‘pappen en nathouden’ uit de afgelopen decennia zijn veel Nederlanders beu. Zij vragen om een duidelijke, stevige aanpak van de problemen waarmee burgers in hun dagelijkse leven worden geconfronteerd. Een linksig kabinet dat hier hoegenaamd niets aan doet, speelt de PVV alleen maar verder in de kaart.

Bespiegelingen over al dan niet wenselijke combinaties van coalities missen steeds meer realiteitszin, nu een centrumrechts kabinet steeds waarschijnlijker wordt. Onze collega’s van de ChristenUnie zouden er momenteel dan ook verstandiger aan doen om, in de goede dualistische traditie waarin we sámen staan, de mogelijkheden om in de Staten-Generaal het verschil te maken, maximaal te benutten.

Houding
Kabinet en Kamer staan voor een moeilijke en zware opgave van een omvangrijke heroverwegingsoperatie. Gelet op de bijzondere constructie van het kabinet kunnen wij ons nu des te sterker maken voor bijvoorbeeld de toekomstige financiële situatie van chronisch zieken, een toereikend budget voor zorg aan gehandicapten en het tegengaan van de overmatig zware belastingdruk op eenverdienersgezinnen. Daarbij komen kwesties op medischethisch terrein en de reeds genoemde drie voorstellen. Stuk voor stuk concrete zaken, maar van principieel belang. Zo’n nuchtere houding geeft handelingsruimte en maakt ons vrij van angst voor populisme, islam of secularisme.

Met een constructief-kritische houding in de richting van het aanstaande minderheidskabinet zou de ChristenUnie ongetwijfeld méér van haar program kunnen realiseren dan wanneer zij zich verschanst in de linkse loopgraaf van aversie jegens de combinatie van CDA en VVD, gedoogd door PVV. Een meer onafhankelijke, gouvernementele opstelling zal ook de CU-Senaatsfractie niet misstaan, vooral omdat dit naadloos past bij de reflectieve, terughoudende taakopvatting van de Eerste Kamer, zoals die tot nog toe breed wordt gedeeld. Gegeven de huidige woelige tijden ligt het voor kleine christelijke partijen meer in de rede het CDA enige ruggensteun te geven, zodat de paarslibertijnse agenda de komende tijd geen extra rugwind krijgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

D66 of PVV?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken