Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Loon naar werken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Loon naar werken

5 minuten leestijd

Hebt u zich ooit afgevraagd wat nu precies de rechten van een raadslid zijn? Of hoe het pensioen van een wethouder geregeld is? Met dergelijke vragen houdt de commissie rechtspositie wethouders en raadsleden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich bezig. Dhr. A. Prins uit Krimpen aan den IJssel is namens de SGP lid van deze commissie.

De VNG vindt het belangrijk dat wethouders en raadsleden hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom in 1980 een platform van wethouders opgericht dat de rechtspositieaangelegenheden besprak. In 1993 is het platform overgegaan in de commissie Rechtspositie wethouders en raadsleden (RWR), waarin dus ook raadsleden participeren.

De RWR heeft een brede taakomschrijving: “De commissie dient het bestuur, het dagelijks bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd van advies in aangelegenheden betreffende de rechtspositie van wethouders en raadsleden in de ruimste zin.” Wat houdt deze opdracht in de praktijk concreet in?
“De RWR houdt zich vooral bezig met onderwerpen als pensioenen, salarissen, vergoedingen en uitkeringen. De aanleiding hiervoor is vaak een voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor een nieuwe wet of wetswijziging. De commissie bespreekt zo’n voorstel en brengt advies uit aan het VNGbestuur en de VNG-directie. Die sturen op basis daarvan een reactie aan de minister van BZK. Maar de RWR kan ook naar aanleiding van signalen ‘uit het veld’ zelf het initiatief nemen om op het vlak van de rechtspositie iets in gang te zetten. Zo pleit de VNG al tientallen jaren voor een goede beloning voor wethouders en raadsleden.”

De VNG brengt de adviezen en initiatieven van de RWR dus bij het ministerie van BZK naar voren. Welke concrete resultaten heeft de commissie in de achterliggende jaren geboekt?
“Als eerste wil ik dan de resultaten noemen van de nota ‘Loon naar werken’, die mede een aanzet vormde voor de instelling van de commissie Dijkstal. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een flinke aanpassing van de wethouderssalarissen. We streven overigens naar een pakket van geven en nemen, dus niet alleen verbetering van vergoedingen, maar ook voorstellen tot matiging, zoals aanpassing van de duur van uitkeringen en een sollicitatieplicht. een ander resultaat is de regeling voor vervanging van raadsleden bij zwangerschap en langdurige ziekte, die binnenkort ook voor wethouders gaat gelden.”

Waarom behartigt de RWR de belangen van raadsleden en wethouders specifiek richting het ministerie van BZK? Die is toch niet hun werkgever?
“Dat heeft alles te maken met het feit dat de rechtspositie van alle politieke ambtsdragers de cao’s voor overheidspersoneel volgt. De wetgever heeft die ‘doorvertaling’ in handen gelegd van de minister van BZK. De RWR heeft overigens ook regelmatig contact met Kamerleden. Wij hebben in 2008 zelfs een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie voor BZK kunnen regelen over de Dijkstalvoorstellen.”

De RWR speelt ook een rol in de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden. Is ze dus een soort vakbond voor wethouders en de raadsleden?
“Zoals ik al zei volgen de salarissen van politieke ambtsdragers de cao-onderhandelingen voor de sector Rijk. Dus we voeren geen cao-achtige onderhandelingen. Wel ondersteunt de VNG de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Raadsleden bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. We hebben bijvoorbeeld het pleidooi van deze verenigingen om de contributie van hun leden door de gemeenten te mogen laten betalen, bij het ministerie ondersteund.”

De commissie let in haar adviezen aan het VNG-bestuur zowel op het belang van de betrokkenen als dat van de gemeenten. Hoe gaat de commissie om met eventuele botsende belangen?
“Gelukkig doen die spanningen zich niet of nauwelijks voor. Dat heeft deels te maken met het zojuist genoemde ontbreken van echte cao-onderhandelingen, deels ook met het feit dat gemeenten nauwelijks bezwaren hebben als wij de rechtspositie van hun bestuurders willen verbeteren. De invoering van de sollicitatieplicht voor ex-bestuurders is zelfs op verzoek van verschillende gemeenten aan de orde gesteld. Die wilden de uitkeringslasten verlagen.”

De RWR is van tijdelijke aard en houdt op te bestaan als haar opdracht is vervuld. Waarom is het bewaken van de rechtspositie van wethouders en raadsleden geen structurele zaak?
“Alle VNG-commissies hebben inderdaad een tijdelijk bestaan, maar de geschiedenis leert dat deze commissie toch een permanent karakter heeft. Dat sluit niet uit dat misschien een deel van de taken verschuift naar de beroepsverenigingen. echter, de VNG zal altijd tot taak hebben de belangen te behartigen van de gemeenten, en dus ook van degenen die daarvan het bestuur vormen.”

U bent wethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Heeft dat invloed op de manier waarop u bezig bent in de RWR?
“Nee, zij het misschien dat ik mij meer betrokken voel bij de belangen van wethouders en raadsleden van kleinere dan van grotere gemeenten.”

Is het mogelijk om in een dergelijke ‘technische’ commissie het specifieke SGP-geluid te laten horen?
“Inhoudelijk gaat het om materiële zaken. Bescheidenheid en relativeringsvermogen zijn hierbij deugden die ik betracht, maar of dat een specifiek SGP-geluid is? Ik denk – en hoop – het niet.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

Loon naar werken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken