Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belder 12,5 jaar lid van het EP

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Belder 12,5 jaar lid van het EP

7 minuten leestijd

Deze maand is het 12,5 jaar geleden dat de heer Belder in Straatsburg geïnstalleerd werd als lid van het Europees Parlement. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Nederlandse delegatie van de EFD - groep (de politieke groep in het Europees Parlement waarvan Belder lid is) op vrijdag 27 januari in Rotterdam een symposium georganiseerd met als thema: De relatie tussen de Europese Unie en Israël; een terugblik en een vooruitblik.

Saranga

De eerste spreker tijdens dit symposium was de heer Saranga. Hij is de leidinggevende van de vertegenwoordiging van Israël bij het Europees Parlement en heeft vanuit die hoedanigheid veel contacten met Europarlementariërs. De kern van zijn betoog was dat Israël een gemakkelijk doelwit is voor veel leden van het Europees Parlement. Over de doorgaans emotionele debatten over het Midden- Oosten – waarbij Israël vaak alle schuld in de schoenen geschoven krijgt – merkte Saranga op dat Belder altijd het debat aangaat op grond van de feiten. Op grond daarvan, zo stelde deze Israëlische diplomaat, probeert Belder zijn gesprekspartners te overtuigen. In zijn betoog vermeldde Saranga dat de stemming in het Europees Parlement geen kopie is van de houding van de lidstaten ten opzichte van Israël. Met veel lidstaten van de Europese Unie kan Israël goed zaken doen. Tijdens de vragenbespreking in het panel merkte Saranga nog op dat het belangrijk is om ook buiten de grenzen van de Europese Unie te kijken. Hij weersprak het beeld dat Israël bijna geen vrienden heeft. Recent zijn hoge regeringsfunctionarissen uit India en China op bezoek geweest in zijn land. Daarnaast gaf hij aan veel te verwachten van een versterkte samenwerking van ‘vrienden van Israël’ in Europa en de VS.

Dr. Van Campen

Als tweede richtte dr. Van Campen – emeritus predikant van de PKN – het woord tot de ruim honderd aanwezigen. Hij begon zijn bijdrage met het onderstrepen van het grote belang van de stad Straatsburg als het gaat over de houding van christenen ten opzichte van joden. Als dit onderwerp ter sprake komt, wordt vaak verwezen naar de geschriften van Maarten Luther, in het bijzonder zijn boek Von den Juden und ihre Lügen. Daartegenover plaatste Van Campen twee theologen uit Straatsburg: Martin Bucer en Peter Vermigli. Deze twee theologen kwamen tot een ander verstaan van teksten als Romeinen 11. Daar waar de theologische traditie van de middeleeuwen bij de woorden ‘gans Israël’ dacht aan het geestelijke Israël uit jood en heiden, hadden Bucer en Vermigli een andere opvatting. Vanuit hun meer humanistische scholing hechtten zij grote waarde aan het ad fontes principe (terug naar de bronnen) en kwamen zo tot een ander verstaan van dergelijke Schriftplaatsen. Toen Bucer en Vermigli onder druk van de Rooms-katholieke Kerk de stad Straatsburg moesten ontvluchten, namen zij dit gedachtegoed mee naar Engeland. Dr. Van Campen trok vervolgens de lijnen door van Engeland naar de Nederlanden. Er is, zo zei hij, geen periode in de Nederlandse kerkgeschiedenis waarin er zoveel verbondenheid met en verwachting voor Israël geweest is als de tijd van de Nadere Reformatie. In deze traditie staat ook het ouderlijk huis van Belder en daar is het fundament voor zijn liefde voor het volk Israël gelegd. En deze liefde en verbondenheid met het Joodse volk mag hij vervolgens weer uitdragen in de vergaderzalen van het Europees Parlement in Straatsburg.

Sandell

De derde en laatste spreker tijdens het jubileumsymposium was de heer Sandell, voorzitter van de European Coalition for Israel. Deze organisatie wil een netwerk vormen van Europese christenen die proIsraël zijn. De doelstelling van deze organisatie is het bestrijden van allerlei antisemitische uitingen, het levend houden van de herinnering aan de Holocaust en het vormen van een front van de vele pro Palestijnse lobbygroepen in Europa. Sandell sprak zijn dank uit in de richting van Belder voor het vele werk dat hij verricht in het Europees Parlement en daarbuiten om de positie van Israël en de Joodse gemeenschappen in de diverse EU-lidstaten te verbeteren. Belder refereerde in zijn reactie op de drie sprekers nog aan de door de Coalitie georganiseerde Wannsee Conferentie in Berlijn en roemde de vele initiatieven die door Sandell worden genomen. Op deze manier kunnen christelijke politici en een netwerk van actieve christenen elkaar wederzijds versterken.

Reactie van de jubilaris

Nadat deze drie sprekers het woord hadden gevoerd, kreeg Belder de gelegenheid om kort op de inhoud van de bijdrages in te gaan. Hij vertelde daarbij dat hij de debatten over Israël in het Europees Parlement als de zwaarste debatten ervaart. Regelmatig keert hij teleurgesteld terug naar zijn werkkamer als er weer zo’n heftig en emotioneel debat geweest is. Dit weerhoudt hem er echter niet van om pal te blijven staan voor de belangen van de Joodse staat Israël. Deze felheid is overigens niet alleen te zien in Brussel en Straatsburg, maar evenzeer in Den Haag. Zo refereerde hij aan de wijze waarop diverse politieke partijen in de Tweede Kamer de minister van Buitenlandse Zaken ter verantwoording roepen voor zijn beleid ten opzichte van Israël. Minister Rosenthal zou Israël kritiekloos tegemoet treden en in Brussel als lastpak en buitenbeentje bekend staan. Tegen deze stroom van verontwaardiging in vermeldde Belder dat hij – hoewel hij zich zeer op zijn plaats voelt in Brussel en Straatsburg – best onder zo’n minister zou willen werken. Dat deze carrièreswitch niet te verwachten valt, maakte zijn royale lach duidelijk toen hem gevraagd werd of er een vervolg van zijn politieke loopbaan in Den Haag te verwachten is.

Israël als speerpunt

Het thema van dit jubileumsymposium is natuurlijk niet willekeurig gekozen. Israël is echt een speerpunt in Belders politieke werk. In het parlementaire mandaat 2004-2009 heeft hij als vicevoorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Israël gefunctioneerd. Vanaf 2009 is hij voorzitter van deze delegatie. Het is – zeker gezien het politieke klimaat in het Europees Parlement – een bijzonderheid te noemen dat een christen met een duidelijk pro Israël standpunt deze positie inneemt. Daarin is boven alles de leiding van de Heere waarneembaar. Belder ervaart een nauwe verbondenheid met de Joodse staat Israël. De woorden ‘Joodse staat’ zijn daarbij geen overbodige toevoeging. Tijdens het symposium maakte hij opnieuw duidelijk dat een tweestatenoplossing zowel het bestaan van een Palestijnse staat als van een Joodse staat inhoudt. In dat verband merkte hij op dat de grootste verdedigers van het concept van de tweestatenoplossing de mond vaak vol hebben van een Palestijnse staat, maar erg zwijgzaam worden als het over de Joodse staat gaat. Deze zwijgzaamheid wil Belder met zijn werk voor de Israëldelegatie doorbreken.

Brede focus

Dit betekent niet dat Israël de enige speerpunt is. In een van de vele interviews die deze dagen gegeven zijn, geeft Belder aan dat hij in de eerste plaats op wil komen voor de belangen van zijn kiezers. Hen wil hij een stem geven, omdat zij door hun stem hem deze verantwoordelijke positie geschonken hebben. Dit betekent dat de zorgen van de achterban meegaan naar de vergaderzalen in Brussel en Straatsburg. De legitieme belangen van de Nederlandse landbouw en visserij worden behartigd door het indienen van amendementen of het voeren van een overleg met de staatssecretaris. Ook de financiële crisis ontsnapt niet aan Belders aandacht. Integendeel. Waar mogelijk zorgt hij voor een stevige en doordachte bijdrage, die het midden houdt tussen het roekeloos opheffen van de euro en het kritiekloos overhevelen van nieuwe bevoegdheden van de afzonderlijke lidstaten naar Europa. Binnen de Commissie Internationale handel houdt Belder een scherp oog in de zeilen als Nederlandse handelsbelangen op het spel staan. Belder prijst zich gelukkig met het feit dat zijn achterban zich niet alleen druk maakt om het materiële van dit leven. Hij voelt zich gesteund in het opkomen voor vervolgde christenen en het geven van een stem aan verwaarloosde kinderen in Bulgaarse kindertehuizen. Al met al leidt dat tot een brede agenda, waarbij Gods Woord de norm is. Dat geldt voor al die keren dat hij het woord mag voeren in de vergaderzalen van het Europees Parlement, maar ook bij het invullen van de vele stemlijsten. Dat Woord is heilzaam voor alle mensen; in Nederland en in Europa.

D.J. Diepenbroek Beleidsmedewerker Nederlandse delegatie EFD-groep

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 februari 2012

De Banier | 24 Pagina's

Belder 12,5 jaar lid van het EP

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 februari 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken