Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een Statendag in Flevoland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een Statendag in Flevoland

7 minuten leestijd

Deze keer wil ik de lezer in mijn bijdrage mee nemen op een Flevolandse Statendag. Deze Statendagen worden in onze provincie sinds de verkiezingen van maart vorig jaar altijd op woensdag gehouden. En dat in een driewekelijks schema.

Op de maandag voor de Statendag bespreken we de stukken op Urk met de steunfractie. Het is goed dat daar mensen zijn met verschillende achtergronden. Daardoor ben je als eenmansfractie toch in staat om bijvoorbeeld als nieteconoom gefundeerd een mening te hebben over de cijfers. Of als niet-jurist de wetgeving los te laten op de onderwerpen. Samen met de twee burgercommissieleden, R. de Wit en J. de Borst, probeer ik zo alle argumenten op tafel te krijgen die horen bij de veelheid van onderwerpen. U begrijpt dat het voor een vruchtbare avond van groot belang is dat iedereen zijn stukken kent. De bijdrage van de andere steunfractieleden, S. de Boer en de broers L. en D. Bogerd, worden erg gewaardeerd.

Vogelkijken

Dan is het eindelijk woensdag 11 januari. ’s Morgens ben ik nog in de weer met mijn eigenlijke werk. Ik bezoek een paar klanten in Zeewolde. Het is toepasselijk in verband met het onderwerp voor vanmiddag (Oostvaarderswold) om de kavels te zien die al braak liggen. Dit jaar voor het eerst niet meer ondergeploegd, maar bedekt met een ruige bodembedekker en zo geschikt gemaakt als foerageergebied voor de kiekendief. Het doet me toch wel wat om deze mooie bedrijven zo snel te zien verpauperen. De oude bewoners wonen er soms al niet meer, ze hebben plaats gemaakt voor ‘antikraak’ bewoners. Ik laat me vertellen door een van de omwonenden dat er op zaterdagen en zondagen vaak tientallen mensen aan het vogelkijken zijn. Deze verkeersoverlast wordt door de boeren niet gewaardeerd.

Integriteit

Om kwart over twaalf vertrek ik uit Emmeloord, om op tijd te zijn voor de vergadering in Lelystad. Deze begint om één uur en gaat over integriteit. Een onderwerp waarover ik in het verleden nog weleens de degens gekruist heb met de SP. De overheid is Gods dienares en moet uit haar functie, maar zeker ook uit haar daden respect afdwingen bij haar burgers. Daarom hecht de SGP ook zo aan een betrouwbare overheid. Nadat verschillende partijen hun visie op integriteit hebben gegeven, is het de beurt aan de SGP. Ik merk op dat het verschil uitmaakt vanuit welke visie je het onderwerp benadert. Gaan we uit van het goede in de mens, zoals alle politieke partijen om me heen, of juist van het kwade. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, dan zul je moeten toegeven dat je ik-gericht bent. Er wordt door veel mensen afgegeven op het geldgraaien. Maar als we zelf de kans krijgen… Ik had niet gedacht dat mijn opmerkingen zoveel zouden losmaken. In de pauze krijg ik veel mensen om me heen die daar iets over willen weten. Men vindt het een erg somber geluid, maar gelukkig mag ik ook iets meegeven van de Bijbelse hoop die alles vernieuwt. Een VVD’er die naast me staat denkt een poosje na en zegt: “Een mens die oprecht uitgaat van zijn eigen kwaad en daar last van heeft, zal zich integer gedragen.” Daarmee verwoordt dit Statenlid op zijn manier juist de kern.

Oostvaarderswold

Na de bijbehorende workshops is het om vier uur tijd voor de eerste echte vergadering. Het onderwerp is het Oostvaarderswold, het geplande natuurgebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. De lezer weet dat staatssecretaris Bleker ook onze provincie dwingt om te stoppen met de aanleg van dit natuurgebied. Onze fractie constateert echter dat Flevoland er niet over piekert om zich daarbij neer te leggen. Flevoland zegt nog veel geld tegoed te hebben van de Rijksoverheid. Daarom ligt een en ander bij de bestuursrechter. Als de Tweede Kamer ermee instemt, moet een mediator het van de rechter overnemen en een bindende uitspraak doen. Verder loopt er nog een rechtszaak bij de Raad van State van agrariërs in het gebied die willen dat het Provinciaal Inpassingsplan vernietigd wordt. Met deze onzekerheden op de achtergrond heeft de provincie het afgelopen jaar partijen om zich heen verzameld, die de uitvoering van het Oostvaarderswold op zich willen nemen c.q. over willen nemen. Het gaat hier om een consortium van het Flevo-landschap, het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer. Vanmiddag ligt de overeenkomst tussen de provincie en het consortium ter bespreking. Wat blijkt: de collegepartijen vinden, door alle onzekerheden, de tijd nog niet rijp om uitspraken te gaan doen. Ik probeer hen nog uit te dagen dit vooral wel te doen. De partijen die zo trots het consortium presenteerden, moeten nu maar eens uitleggen waarom ze zo trots zijn. Echter, de meerderheid beslist en de vergadering wordt verdaagd. Het moet u in elk geval duidelijk zijn dat de Flevolandse SGP hoopt dat er geen spaan heel blijft van het Oostvaarderswold. Niet dat we tegen natuur zijn, zeker niet. Maar in Flevoland slaan we door. Deze middag hebben we ook een inspreker te gast. Het betreft een boer die afspraken met de provincie heeft gemaakt en die de provincie nu aan haar woord houdt. Deze man komt vanmiddag op het goede tijdstip, de gedeputeerde kan niet anders dan direct zijn agenda trekken en een afspraak maken.

Omgevingsplan

In de pauze die volgt laat ik me door de SGP-commissieleden bijpraten over de uitkomst van de parallelvergaderingen. De heer De Borst heeft twee onderwerpen achter de rug: het Bestuursakkoord Water en de besteding van de Zuiderzeelijngelden. Met name het laatste onderwerp heeft extra aandacht nodig. Deze gelden zullen immers alleen toevallen aan de gemeenten Noordoostpolder en Urk. We spreken af dat er nog nader overleg nodig is met de fractie van de SGP op Urk en de ChristenUnie/SGP in de Noordoostpolder. De heer De Wit heeft zich in een andere vergadering laten informeren over de wijze waarop we de komende vier jaar tot een nieuw Omgevingsplan hopen te komen. In een Omgevingsplan legt de provincie haar integrale omgevingsbeleid neer, vaak ook met vergezichten van twintig jaar. Het is gelukkig niet zo dat dit plan volledig op de schop gaat. Nee, er wordt nieuwe wetgeving in verwerkt en ook zullen grote thema’s als windenergie, mobiliteit, luchthaven Lelystad, enz. bediscussieerd worden.

Zeggenschap

We eten met elkaar in het restaurant, ik handel nog wat telefoontjes af en daarna is het tijd voor de volgende vergadering. Ook deze keer zijn er drie parallelvergaderingen. Eén over de stedelijke bereikbaarheid van Almere, één over de toepassing van het experimentenkader van het Omgevingsplan en één over verbonden partijen. De laatste vergadering wordt bezocht door mij. Dit onderwerp is voor onze partij belangrijk, omdat het college van Gedeputeerde Staten graag wil dat onder andere het consortium ten behoeve van het Oostvaarderswold gezien wordt als een zogenaamde ‘vitale coalitie’ en niet als een verbonden partij. De SGP staat hier anders in en wil graag zeggenschap houden over projecten waarin zo veel gemeenschapsgeld omgaat en die de omgeving zo drastisch veranderen. Wij zijn van mening dat er evenveel valt te zeggen om het project Oostvaarderswold als een verbonden partij te zien. Een ingehuurde specialist geeft in dezelfde vergadering zijn kijk op het verhaal, met een juridische onderbouwing. Het college komt binnenkort met een voorstel waarin de kaders hopelijk helder verwoord zijn.

Statenvergadering

Ongemerkt komen we zo tot het moment van de dag dat het hoogtepunt hoort te zijn. Ik bedoel de Statenvergadering. Maar daar is deze keer geen sprake van, want er staan nauwelijks onderwerpen op de agenda. Nadat een plaatsvervangend lid van de Randstedelijke Rekenkamer is herbenoemd en er ook een interim-griffier voor een halfjaar is benoemd, wordt de vergadering gesloten. Ik heb mijn koffie nog niet eens op. Ik drink met de collega-Statenleden nog een glaasje fris en haast me naar huis. Als het een keertje vroeg is, moet je het niet laat maken.

Sjaak Simonse SGP-Statenfractie Flevoland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 februari 2012

De Banier | 24 Pagina's

Een Statendag in Flevoland

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 februari 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken