Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Twee SGP’ers in de Eerste Kamer?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Twee SGP’ers in de Eerste Kamer?

7 minuten leestijd

Op 18 maart gaat u dus naar de stembus. Heel goed, u bent u blijkbaar bewust van uw voorrecht én de noodzaak om te stemmen! Op geen enkel stembiljet staat dat u voor de Eerste Kamer stemt en toch doet u dat wel. Niet direct natuurlijk, want u stemt op het Statenlid van de SGP in uw provincie. Maar, u zult het zien: 69 dagen nadat u op hem hebt gestemd, gaat hij naar zijn provinciehuis en stemt. Resultaat: een stem op het Eerste Kamerlid van de SGP. Met uw stem erbij is de kans aanzienlijk groter dat er twee Eerste Kamerleden van de SGP komen.

Prediker zegt: “Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid.” De kanttekening legt uit: “Te weten voor zoveel zij lichter hun voornemen kunnen volbrengen, dan dat zij alleen waren zonder iemands hulp; want dewijl zij elkander helpen, zo gaat hun arbeid beter voort, en hebben zij beter gewin.” Ik was in Den Haag om Peter Schalk (53) en Diederik van Dijk (43) te vragen naar hun voornemen, arbeid en gewin.

Hoe kwamen jullie bij de Eerste Kamer?
Schalk: “Ik ben bijna acht jaar geleden gevraagd of ik op de derde plaats op de lijst wilde komen. Sinds die tijd heb ik met de heren Holdijk en Van den Berg kunnen samenwerken. Het gaf me ervaring in het becommentariëren van wetsvoorstellen en de mogelijkheid om allerlei contacten op te doen met andere partijen. “ Van Dijk: “Vanaf 1996 werk ik op het Binnenhof. Toen de positie van de SGP steeds belangrijker werd onder kabinet-Rutte I, was er behoefte aan een frequenter contact tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Ik werd vanuit de Tweede Kamerfractie aangesteld als verbindingsschakel tussen de beide fracties.”

Over continuïteit hoeven we ons geen zorgen te maken?
Schalk: “De heer Holdijk neemt afscheid na bijna 25 jaar. Aangezien er maar een zetel was, is er geen zittend Kamerlid dat door kan gaan. Toch hebben Diederik en ik genoeg ervaring opgedaan om op dat spoor door te kunnen gaan".

Hoeveel tijd zal het werk in de Eerst Kamer vergen?
Schalk: “Volgens de ervaringsdeskundigen ben je twee dagen bezig met dit werk. Slechts een dag in de week (op dinsdag) komen de leden van de Eerste Kamer bijeen om de wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen nog eens te bespreken. De andere dag is voor voorbereiding enzovoort.”

Waarom zijn jullie gevraagd voor de Eerste Kamer?
Van Dijk: “Het Hoofdbestuur zocht naast Peter naar een jurist en aangezien ik al nauw met de Eerste Kamer verbonden was, hebben ze waarschijnlijk genoeg reden gevonden om mij daarvoor te selecteren.” Schalk: “Het is bijzonder nuttig als je kunt beschikken over een breed netwerk en ervaring op allerlei terreinen. Door mijn werk bij de RMU heb ik het voorrecht om zo breed te kunnen kijken. Daarnaast is het wel zo dat ik geen gespecialiseerde jurist ben, maar meer een generalist.”

Hoe groot is de kans dat we twee Kamerleden krijgen?
Van Dijk: “Als we een goede uitslag bij de verkiezingen van 18 maart behalen, is een tweede Kamerzetel reëel.” Schalk: “In 2011 had Utrecht 21 stemmen te weinig voor een tweede zetel. Dat zit zó dichtbij! Het is noodzaak dat iedereen stemt en het is ook een voorrecht dat je in deze tijd op een partij kunt stemmen die Gods Woord laat horen in de Eerste Kamer. Roep elkaar op om te stemmen!”

Hoe belangrijk is de tweede zetel? Schalk:
“Het is natuurlijk geweldig als je dingen samen kunt doen. Je kunt een debat nog zo goed voorbereiden, maar als je een ‘sparringpartner’ hebt, beïnvloedt je elkaars creativiteit. Op het moment dat je een snelle beslissing moet nemen, kun je dat met z’n tweeën veel beter doen.
Daarnaast kun je het werk veel beter verdelen, want het is echt heel veel.”

Hoe zal het gaan als er toch maar een zetel voor de SGP is?
Van Dijk: “Voorlopig werk ik dan door bij de Tweede Kamer en blijf ik de verbindingsschakel met de Eerste Kamer.”
Schalk: “Ik zie er echt naar uit dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat kun je invullen op meerdere dimensies. Ik hoop op een tweede zetel, maar ik hoop nog meer dat God ons wil zegenen in dit hoge ambt.”

Is er een roeping voor dit hoge ambt?
Schalk: “Van een directe roeping wil ik niet spreken, maar als ik door de SGP wordt benaderd, is dat niet om het even. Even heel persoonlijk: ik ervaar dat als een middellijke roeping die ik niet mag negeren.”

De Eerste Kamer
Dit jaar bestaat de Eerste Kamer 200 jaar. Al 48 jaar maakt ook de SGP daar deel van uit. Soms waren er zelfs twee zetels voor de SGP.

Wat doen de 75 senatoren?
Schalk: “De leden van de Eerste Kamer bespreken de wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Ze letten daarbij vooral op de technische kanten van het voorstel: de deugdelijkheid van de wet en de samenhang met andere wetten. Ze kijken of een wet goed is voor Nederland.”

Maar kijkt de Tweede Kamer dan niet of een wet goed is voor Nederland?
Schalk: “Niet alle partijen kijken daarnaar, maar je zou wel uitzondering kunnen noemen...”

Wat is het verschil in werkwijze tussen de twee Kamers?
Van Dijk: “De verschillende taakopvatting van Tweede en Eerste Kamer kwam wel heel scherp naar voren rond het debat over het ritueel slachten. De Tweede Kamer liet zich leiden door de opgezweepte emoties in de samenleving rond het welzijn van dieren. De Eerste Kamer plaatste deze discussie in een breder verband en wees op de klassieke vrijheidsrechten, in dit verband vooral de vrijheid van godsdienst. In dit licht verwierp de Eerste Kamer het voorstel tot een verbod op ritueel slachten.”

Vertraagt de Eerste Kamer de wetgeving niet?
Schalk: “Dat is vaak het verwijt, maar het is juist goed als wetten goed doordacht worden. De Eerste Kamer is er namelijk niet om het goede te stichten, maar wel om het kwade te weerhouden, zei men eens.”

Is de Eerste Kamer te politiek geworden?
Van Dijk: “Nee, ik geloof dat de Eerste Kamer over het algemeen hetzelfde doet als in het verleden. Haar gewicht is echter groter geworden, omdat de coalitiepartijen zich niet van tevoren hebben verzekerd van een meerderheid in de Eerste Kamer.”
Schalk: “Wat dat betreft willen wij ook door in de geest van Holdijk. Hij werd ook als sleutelfiguur door de media benaderd, maar hij zei dan dat hoe meer druk er op hem zo komen, hoe steviger hij met beide benen op de grond zou blijven staan. Op die manier willen wij ook in alle rust kijken naar de voorgestelde zaken en nuchtere, maar gewetensvolle beslissingen nemen.”

Diederik, ben je niet te veel geïnfecteerd door de manier van werken in de Tweede Kamer?
Van Dijk met een knipoog: “We zullen wel iets meer aan pr doen dan Holdijk deed. (Dat zal Holdijk wel als een compliment zien.) We willen werken aan een passende profilering van de Eerste Kamerfractie.”

Nog even over het woord senaat. Dat betekent ‘raad van ouderen’. Behoren jullie geen oude wijze heren te zijn? Schalk met een lach: “Die wijsheid straalt wel van Diederiks gezicht, vind je ook niet?”
Van Dijk gaat daar snel serieus op in: “Je wordt inderdaad geacht enige levenservaring te hebben en kennis te kunnen putten uit bestuurlijke en maatschappelijke functies. Ik denk dat wij beiden daaraan voldoen.”

Voordat deze heren hun werk in de Eerste Kamer kunnen starten, moeten er dus eerst nog verkiezingen zijn. Schalk: “Tot 18 maart moeten we de focus op de provincie laten liggen. Maar daarna kunnen we er niet omheen dat het ook om de Eerste Kamer gaat.” Van Dijk: “We moeten werken alsof het van ons afhangt, maar in het besef dat de uitkomst volstrekt in Gods hand ligt. Het mag ons gebed zijn dat Gods Naam straks helder in de senaat klinkt. Er is niets waaraan Nederland méér behoefte heeft.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 2015

De Banier | 32 Pagina's

Twee SGP’ers in de Eerste Kamer?

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 2015

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken