Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd

Op Dinsdag, 27 Augustus, nam Ds. J. D. Barth afscheid van de Geref. Gemeente te Borssele. Vijf en een half jaar heeft deze leeraar te Borssele mogen arbeiden en onder zijn dienst is de gemeente zichtbaar gebouwd. Het is te verstaan, dat het scheiden zwaar viel, en voor den naar Dordrecht vertrekkenden leeraar, en voor de gemeente Borssele; ja voor al de Zeeuwsche kerken, die in grooten getale hare afgevaardigden gezonden hadden, om bij het afscheid tegenwoordig te zijn, en voor wie nauwelijks plaats beschikbaar was in het stampvolle kerkgebouw.

In zijn voorafspraak wees Ds. Barth dan ook op het aangenaam verblijf te Borssele. Hij wenschte geen aandoeningen op te wekken, maar ook in deze ure het Evangelie te bedienen. Tot tekst koos de scheidende leeraar, 1 Thess. 3:12 en 13: “En de Heere vermeerdere u en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u; opdat Hij uwe harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onzen God en Vader, in de toekomst onzes Heeren Jezus Christus met alle Zijne heiligen.

Behalve de Burgemeester, Ds. Verhagen en Ds. Kersten, hield ook ouderling Walhout een korte toespraak, waarin hij wees op het smartelijke van het scheiden, nu Ds. Barth, nadat 25 beroepen vergeefs waren uitgebracht, het beroep naar Dordrecht heeft moeten aannemen.

3 September werd Ds. Barth bevestigd als herder en leeraar der Geref. Gemeente te Dordrecht. Als bevestiger trad op Ds. G. H. Kersten van Rotterdam. ZEerw. bepaalde het talrijk gehoor bij 1 Cor. 3:11 tot 13.

Donderdagavond, 4 September, verbond Ds. Barth zich aan zijn nieuwe gemeente, predikende over 1 Cor. 1:23 en 24.

Ds. Gijsbertus Van Reenen is niet meer op aarde. De Heere nam hem weg van uit de strijdende kerk hier beneden en nam hem op in de triomfeerende kerk Boven. Hij mag thans de zalige rust genieten, die er over blijft voor het volk van God.

3 September, l.l. was zijn sterf-, zijn kroondag. Hij bereikte den leeftijd van 71 jaren.

Ds. Van Reenen moest en mocht steeds ervaren:

“Veel wederwaardigheen,
Veel rampen, zijn des vromen lot;
Maar uit die alle redt hem God:
Hij is zijn heil alleen.”

Het volgende lazen wij in de Nederlandsche “Banier”:

“Ds. Van Reenen diende de gemeenten van Zeist, Leiden, Opheusden, Gouda en Werkendam. In deze laatste gemeente verkreeg hij zijn emeritaat, woonde daarna eenigen tijd te Bodegraven en vandaar vertrok hij naar zijn onvergetelijk Leiden.

Vrijdagavond kreeg hij hartkrampen, maar de Heere verruimde hem zeer, zoodat hij dien avond nog blijmoedig getuigenis heeft gegeven van het werk van Gods genade. Daarop is hij ingeslapen en niet weder bij gekomen.

Het is opmerkelijk dat Ds. Van Reenen juist in het laatste nummer van de “Saambinder”, waarvan hij de rubriek “Bart en Kees” schreef, afscheid nam. Hij deed dat in de volgende bewoordingen:

“En zoo moeten we onze samenspraken, door Gods goedheid en genade beeindigen. Ik voel dat de tijd mijner ontbinding nabij is. Mijn Bruidegom komt om mij af te halen. Psalm 43 (berijmd). Wat ik mocht doen, dank ik Gods genade, die mij bekwaamde tot dien arbeid, in mijn zwakheid. Ik mocht honderd vier en twintig leerredenen schrijven en ongeveer zeven honderd kolommen druks in De Saambinder! En dat door zoo’n ongeleerde zwakke man. Alleen Gode de eer! Hij zegene wat van Hem is, en doe verzoening over het mijne! Dat zij zoo!”

Ds. Van Reenen is door zijn uitgegeven predikatien en schrijven in “De Saambinder”, ook welbekend in de Amerikaansche Gereformeerde Gemeenten en zal zeker nog tot ons spreken nadat hij gestorven is.

Ds. M. Heikoop bedankte voor de roeping der Geref. Gemeente, Division Ave., Grand Rapids.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

The Banner of Truth | 6 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

The Banner of Truth | 6 Pagina's

PDF Bekijken