Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze 8ste Ontmoetingsdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onze 8ste Ontmoetingsdag

7 minuten leestijd

Het was zaterdag 24 augustus jl. stralend weer. Ook de bezoekers van de ontmoetingsdag te Zwolle hebben daarvan mogen genieten. Het ruime hemelrond vertelde met blijde mond Gods eer en heerlijkheid.

Toen we 's morgens ongeveer half 10 bij de Grote Kerk aankwamen waren we lang de eerste bezoekers niet. Evenals vorige keren hadden zich weer velen uit Noord en Zuid, Oost en West opgemaakt om deze dag bij te wonen. We ontmoetten er oude bekenden en maakten kennis met anderen. Er was weer een bezoeker van een der Waddeneilanden. Zeeuws-Vlaanderen en Den Helder waren ook vertegenwoordigd. Tot onze vreugde waren er ook Ds. Tamminga en zijn echtgenote uit Grand Rapids. Zij wilden ook deze dag meemaken. Ook werden we verrast door een paar vrienden, man en vrouw, uit Mount Bridge in Canada. Zij horen tot de gemeente van London, waar ik hen meermalen onder het gehoor had. Zij waren voor een trip in Holland. Zo'n belangstelling doet goed.

Om half 11 zouden we beginnen, maar er kwamen nog bezoekers binnen en daardoor werd het even later. Toen we de kansel beklommen en een overzicht over het geheel hadden konden we constateren, dat het kerkgebouw nagenoeg gevuld was. 's Middags waren er nog wat meer bezoekers. Volgens de koster waren er 1300 Zitplaatsen. Daarnaar gerekend kunnen we het aantal bezoekers schatten op rond 1200.

We zongen samen Ps. 97 : 6 en 7. Daarna lazen we Psalm 4 en gingen we voor in gebed. Vervolgens mochten we allen een hartelijk welkom toeroepen.

Het was niet de eerste keer, dat we in Zwolle samenkwamen. Drie jaar geleden hadden we de beschikking over het kerkgebouw aan de Thorbeckegracht, dat ons toen welwillend ter beschikking was gesteld, maar dat zou nu veel te klein zijn geweest. Daarom hadden we uitgezien naar een groter gebouw en was de aandacht van de commissie gevallen op dit kerkgebouw. We willen ook op deze plaats met dankbaarheid erkennen de medewerking, die we hebben ondervonden van het Hervormde Kerkbestuur, van de heer Meliesie, hoofd van het kerkelijk bureau, van de Commissaris van Politie en zijn medewerkers en van de Vereniging voor vreemdelingenverkeer. We noemen ook nog de koster van de kerk, de vrouwen van Elburg en Doornspijk, die zorgden voor koffie enz. en meehielpen bij de voorbereiding en bij het opruimen en ook aan diakenen van Elburg en Doornspijk, die zorgden voor het collecteren. We kunnen nog anderen noemen, maar dat is niet nodig. Er werd spontaan meegeholpen.

Na verschillende mededelingen vroegen we in het kort aandacht voor vs. 7 van Psalm 4. Daarna zongen we Ps. 4 : 3 en kreeg Ds. Van Leeuwen gelegenheid om zijn rede uit te spreken, getiteld: „Gericht en heil”. Een verslag daarvan komt in dit nummer. Het is daarom niet nodig hier meer van die rede te vermelden. Alleen dit: hij las eerst 1 Samuel 4 : 10, 11, 21, 22; 5 : 2 en 6 : 10 - 13.

Ds. Van Leeuwen liet aan het einde zingen Ps. 85 : 4. Er werd gecollecteerd. Zoals later bleek was de opbrengst ƒ 5402,65. Er was al ingekomen een gift van ƒ 100,- en een gift van ƒ 50,-: Voor het Thembiso-kindertehuis kwamen giften van ƒ 100,- en ƒ 25,- binnen.

Ds. R. Kok beklom de kansel en sprak een slotwoord over Nehemia 8:l1b. Men kan dit als meditatie verkort vinden in dit nummer. Ds. Kok ging voor in gebed en liet zingen Ps. 62 : 1 en 5.

Zelf konden we nog even bekendmaken, dat Ds. Tamminga bereid gevonden was een woord tot de vergadering te richten. Dit zou gebeuren na de opening van de middagsamenkomst door Ds. Sneep.

De pauze was aangebroken. Ieder bracht die op zijn eigen manier door. Er hadden ontmoetingen plaats. Er werd gesproken over de wegen des Heeren. En intussen werd de broodmaaltijd genuttigd bij het genot van koffie of frisdrank. Het was voor de dames een drukke tijd. Bij de hoekenstand was het ook druk. Er was hier en daar gelegenheid zich op te geven als abonnee op ons blad, waarvan door verschillende bezoekers gebruik werd gemaakt.

Om 2 uur begon de middagsamenkomst. Ds. Sneep opende deze. Hij liet zingen Ps. 119 : 83, las Openbaring 2 : 1 - 7, ging voor in gebed en sprak een ernstig woord aan de hand van het gelezen Schriftgedeelte. Hij liet zingen Ps. 133 : 3.

Daarna was het woord aan Ds. Tamminga. Het gesprokene is opgenomen op de band. In een aparte bijdrage in dit nummer kan men lezen wat Ds. Tamminga ons had te zeggen. Het deed ons ook persoonlijk goed, dat hij wilde spreken, omdat we door herhaalde bezoeken aan Canada en de States enigszins op de hoogte zijn van de kerkelijke situatie aldaar. Het treft ons steeds weer, dat daar een sterk behoudend element is. Op onze ontmoetingsdag en ook daarvóór werd mij gevraagd weer eens over Canada te schrijven. Ik heb dit niet toegezegd, maar als er gelegenheid voor is wil ik nog wel het een en ander vertellen. Dan moet men even geduld hebben.

Ds. Tanis van Sliedrecht-centrum sprak na Ds. Tamminga. Zijn onderwerp was getiteld Leven en geloven. Al spoedig bleek, dat dit de belangstelling getrokken had. Verschillende bezoekers uitten de wens het gesprokene te laten drukken, opdat ook anderen er kennis van kunnen nemen. Op dit ogenblik (het is de maandag na de Ontmoetingsdag) is daaromtrent nog geen beslissing genomen, maar in afwachting daarvan is het beter in dit nummer geen korte samenvatting op te nemen. Dat kan later gebeuren, wanneer niet tot uitgave zou worden overgegaan.

Aan het einde van de rede van Ds. Tanis zongen we Ps. 89 : 7 en 8. Intussen werd er weer een collecte gehouden. De opbrengst hiervan was ruim ƒ 3000,-. De totale opbrengst van collecten enz. kunt u lezen in het artikel van de Administratie.

Ds. Van der Ent van Katwijk aan Zee sprak een slotwoord. Eerst deed hij enkele mededelingen. O.a. dat de preken van de serie Van Recht en Genade volgens verkregen inlichtingen ter verzending gereed liggen. Over de wekelijkse verschijning van ons blad moet de commissie zich nog beraden. Ds. Van der Ent sprak de dank uit namens de commissie voor de aanwezigheid en gaven van zo velen. Apart dankte hij Ds. Tamminga voor zijn welmenende woorden. Hij gaf hem de groeten mee voor de gemeenten aan de overzijde van de oceaan, die strijden voor dezelfde zaak.

Daarna sprak hij een slotwoord over Heilige onrust, op grond van Psalm 42 : 6a: Wat buigt gij u neder, o, mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God. Hij ging voor in dankgebed.

We zongen nog Ps. 27 : 1 en 7.

De achtste ontmoetingsdag was ten einde. De menigte verliet het kerkgebouw. Het duurde nok; geruime tijd voor de laatste bezoekers heengegaan waren.

We mogen terugzien op een goede dag. De Heere heeft het weer welgemaakt. Zulke dagen binden nauwer samen.

Er zijn er, die graag hadden willen komen, maar door omstandigheden verhinderd waren. We denken o.a. aan een bejaarde lezer van ons blad, die we steeds weer op onze dagen konden ontmoeten, maar nu ziek is. En zo zijn er uiteraard nog wel anderen. Alleen in dit ene geval hoorde we het van iemand, die evenals hij ook uit het hoge noorden kwam.

Er waren er ook die voor de eerste keer kwamen. We hopen, dat ze met een goede indruk naar huis gegaan zijn. We denken in het bijzonder aan een jonge vriend uit het noorden van Friesland, die uit belangstelling gekomen was. Hij wilde wel eens zien wat we eigenlijk wilden. We hadden nog een kort gesprek met hem, maar moesten dit afbreken, omdat andere dingen onze aandacht vroegen. We hebben hem de raad gegeven abonnee van ons blad te worden. Dan zou hij duidelijk kunnen zien, wat we bedoelen. Hierbij willen we het laten.

We hopen van harte, dat de Heere deze Ontmoetingsdag voor de kerken in het algemeen en voor de bezoekers in het bijzonder tot zegen moge stellen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1974

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Onze 8ste Ontmoetingsdag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1974

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken