Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

4 minuten leestijd

Jubileumboekje

De zondagsschool te Drachten bestond 75 jaar. Dat is herdacht in een bijeenkomst op 4 april j.1. De opening vond plaats door de voorzitter van de zondagsschool. Drs. C. Langbroek hield een meditatie en sloot de bijeenkomst. Er werd veel gezongen.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd een boekje uitgegeven. Daarin schreef drs. Langbroek een voorwoord. We kunnen in het boekje lezen hoe het in de afgelopen 75 jaren is gegaan. Vele foto’s zijn er in opgenomen. Het overzicht wordt besloten met een gedeelte uit de rede van ds. B. de Romph, uitgesproken tijdens de jubileum bondsdag in 1980. De voorzitter van de school schreef een kort nawoord. Daarna volgt een gedicht, getiteld: Als ik werkelijk schilderen kon...

Het is een aardig boekje, dat vooral voor mensen uit Drachten en omgeving, oudleerlingen en betrokkenen bij het werk van zondagsscholen en wellicht ook nog anderen van waarde is. In sommige opzichten zouden we graag in het boekje een ander geluid hebben willen horen. Als voorbeeld noemen we een regel uit het gedicht, waarin we lezen: Hij is voor iedereen gekomen. Gods Woord leert ons anders. Het gaat er ook bij deze arbeid om, dat kinderen op een rechte wijze worden onderwezen. Dat is een moeilijk werk, maar de Heere wil dan ook daardoor arbeiden tot de zaliging van zondaren.

Het boekje is te bestellen bij S.D. v.d. Galiën, Eems 69, 9204 CB Drachten, tel. 05120-13088. Het kost ƒ 3,— exclusie ƒ 2,25 verzendkosten.

Boeken van drukkerij-uitgeverij Pieters bv Voorstraat 5, 4503 BH Groede, tel: 01171-1651

1. De bidders van Korea door René Monod. Dit boekje van 56 blz. gaat over de geschiedenis van de Koreaanse opwekkinggen die er in deze eeuw zijn geweest. De vervolging van de kant van de communisten bleef niet uit. Velen kwamen in gebedssamenkomsten bijeen. Hier staat het massale en niet het persoonlijke op de voorgrond. In hoeverre zulke opwekkingen ook leiden tot waarachtige bekering van zondaren blijft op de achtergrond. Het Woord des Heeren keert echter nooit ledig weder, maar doet wat Hem behaagt. Storend is het dat de naam Heere nu eens als Heere en dan weer als Here wordt geschreven. Het boekje kost ƒ 7,90.

2. Judith door N.I. Saloff.-Astakhoff

Het boekje bevat het ongelooflijke, ware levensverhaal van een jonge Russische vrouw, haar geloof en haar tragische dood. De Nederlandse vertaling is van Henri A. Luuring. In juni 1985 verscheen de eerste en in juni 1986 de tweede druk in onze taal. Het is opgedragen aan het Joodse volk dat thans in de Sovjet-Unie wordt gediscrimineerd en met de oproep aan de gelovigen uit de volken om te bidden voor Israël en de vrede van Jeruzalem. We lazen het boekje al enkele jaren geleden in Canada en vonden het toen al eén treffend verhaal. Judith was een Joods meisje dat reeds als kind nadacht en later in aanraking kwam met het evangelie en tot het geloof dat Jezus de Christus is. Hoe dit werkelijk toegegaan is en wat Judith verder meemaakte vernemen we niet uit haar eigen mond, maar uit die van de schrijfster, die er een verhaal van gemaakt heeft. Judith is door haar ouders verworpen. Ze heeft haar leven besteed in de dienst des Heeren en is op wrede wijze omgebracht toen ze nog jong was. Ook in dit boekje vinden we de afwisseling van de naam Heere als Heere en als Here. Het boekje telt 111 blz en kost ƒ 9.90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken