Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

De ontmaskering van de emancipatiegeest, door Jan Baaijens.

b.v. Uitgeverij “De Banier” - Utrecht.

We missen in dit boek een Voorwoord. We moeten het doen met enkele mededelingen op de achterzijde van de omslag. Daar lezen we:

“In dit boek wordt het moderne emancipatiestreven op vele terreinen ontmaskerd. Zowel jongeren als ouderen worden aangesproken. Aan de orde komt ondermeer: vrouwenemancipatie; jeugd en liefde; alternatieve leefvormen, zoals ongehuwd samenwonen; BOM-vrouwen; emancipatie in huwelijk en gezin; geboorteregeling en echtscheiding. Uitvoerig wordt ook ingegaan op de morele strijd tussen de oude en nieuwe moraal (met daarbij de ontwikkelingen in de V.S.). Ook de gevolgen van de seksuele revolutie, de aids-problematiek en de dreigende anti-discriminatiewetgeving worden onder de loup genomen. Al deze moderne ontwikkelingen worden in dit boek getoetst aan Gods Woord.”

Het boek bevat 6 hoofdstukken en wel: 1. Vrouwenemancipatie, 2. Jeugd, liefde en huwelijk, 3. Alternatieve leefvormen, 4. Emancipatie in huwelijk en gezin, 5. De morele strijd, 6. Bezinning en opwekking. Ter informatie willen we van een der hoofdstukken de onderverdelingen noemen en wel van hoofdstuk 4: 4.1. Huwelijk en gezin vóór 1800; 4.2. Revolutionaire ontwikkelingen; 4.3. Traditioneel en modern; 4.4. Afval en revolutie in de zestiger jaren; 4.5. Kinderen van de emancipatierekening; 4.6. Geboortenregeling; 4.6.1. Vrijwillige kinderloosheid; 4.7. Echtscheiding; 4.7.1. Kinderen van de echtscheidingsrekening; 4.8. Serie-monogamie.

De schrijver blijkt veel gelezen te hebben. Dat komt duidelijk uit in de vermelding van bronnen en literatuur. In zijn boek heeft hij veel aangehaald van wat anderen geschreven hebben. Telkens maakt hij zijn opmerkingen en noemt hij zijn bezwaren of getuigt hij van zijn instemming. Daarom is dit boek zeer oriënterend omtrent de onderwerpen die er in aan de orde worden gesteld. Het boek wijst ons op deze terreinen de goede weg, de weg van Gods Woord.

We vragen ons wel af of het boek niet nog meer tot zijn recht had kunnen komen, wanneer Baaijens meer doorlopend eigen gedachten naar voren had gebracht en vanuit dit gezichtspunt instemming had betuigd met of kritiek had uitgeoefend op andere publikaties en zienswijzen.

Dit boek verdient stellig de aandacht van velen, van jonge mensen en ouders, van opvoeders en vele anderen die in deze tijd met deze dingen te maken hebben.

We kunnen niet ingaan op de onderdelen. Daarvoor is het aantal te groot. Maar we willen aan onze lezers niet onthouden wat Baaijens aan het slot schrijft:

“De mensen van de nieuwe moraal zijn de dienst gaan uitmaken in ons moderne vaderland. Dat is duidelijk te merken in allerlei nieuwe ontwikkelingen. Zelfs de leiders en de toonaangevende mensen in ons land gaan zich in toenemende mate op een vijandige wijze richten tegen de orthodoxe christenen. We leven in de tijd van de grote afval. Er gebeuren thans geen vreemde zaken — het is allemaal al in de Bijbel voorzegd. De satan is ontbonden, en dat slechts voor een kleine tijd (zie Openb. 20 : 3c), daarna zal het einde komen. Dan zullen de hier verdrukte, verachte en gediscrimineerde christenen in de Heere Jezus Christus voor eeuwig mogen overwinnen! De emancipatiegeest (de grote rode draak satanas) zal dan met al zijn onderdanen een eeuwige ondergang moeten gaan lijden. In Openb. 12 : 9-12 lezen we: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag

en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont. Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft”. Voor ons gelden de woorden in 1 Petr. 4 : 7: “En het einde van alle dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden!” De emancipatieweg leidt naar het eeuwige verderf. Onafhankelijk van God en bevrijd van het gezag van Zijn Woord te willen te zijn, dat betekent ook zónder God in de wereld te zijn. Dat is het ergste wat iemand kan overkomen. De weg naar God toe is de weg van minder worden in jezelf, terwijl de Heere de hoogste plaats in je leven krijgt. Dan mag je in volledige onafhankelijkheid van God leven, gebonden aan Zijn Woord en bevrijd van de overheersing van zonde en satan. Dan zul je je niet (meer) laten leiden door de emancipatiegeest en tegen de stroom van de massa in gaan roeien. Dan mag je door Gods genade op weg zijn naar een eeuwige bevrijding. Geef daarom de strijd niet op. Christenen, de strijd zal blijven, maar de overwinning is zeker!”

Tot zover de schrijver. Hierboven is sprake van volledige onafhankelijkheid van God. Baaijen zal bedoelen volkomen afhankelijkheid van God.

Het boek telt 254 blz. en kost ƒ 24,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken