Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Verantwoorde gezinsvorming door C. van Bruggen / L.W. de Graaff. Uitgeverij De Vuurbaak - Barneveld.

We vinden op de achterzijde van de omslag een kort overzicht van de inhoud van dit boek, dat we hier overnemen:

“In dit boekje worden vooral de medisch-praktische vragen rond gezinsvorming behandeld en wel met name waar het gaat om het gebruik van voorbehoedmiddelen. Deze bundel vormt hiermee een vervolg op de eerdere GSEV-uitgave ’Gezinsvorming’ (1970).

De eerste bijdrage is van ds. L.W. de Graaff. Hij gaat in op het doel en de betekenis van het huwelijk - met of zonder kinderen - en bespreekt onder meer de motieven die bij verantwoorde gezinsvorming een rol kunnen spelen. Uitgangspunt is dat kinderen gave èn opdracht van God zijn.

Vervolgens haakt drs. G. van Bruggen hierop in met praktische voorbeelden en uitwerkingen, waarbij het accent ligt op de medische aspecten van gezinsvorming. Haar bijdrage vormt, met een vijftal bijlagen, de hoofdschotel van deze bundel.

Het laatste onderdeel van deze uitgave is een verslag van GSE V-bestuurslid drs. Jac. Schaef-fer van een gedachtenwisseling over concrete vragen m.b.t. gezinsvorming. Daaraan namen deel de artsen A.G. Scholte en C.W. Vreeken, alsmede de predikanten J. Borg-dorff en L.W. de Graaff. In deze discussie is zo concreet mogelijk doorgesproken over (accent)verschillen die bij de meningsvorming over dit onderwerp veelal aan het licht komen.”

Op blz. 82 lezen we o.a.: “Het uiteindelijke doel van het krijgen van kinderen is: niet het vervullen van de ouderwens, maar het verheerlijken van Gods Naam. We moeten onze kinderen opvoeden tot Zijn eer. Uiteindelijk gaat het erom dat het menselijk geslacht, Gods huisgezin, op aarde gebouwd wordt, Hem ter eer. Belangrijk is dus dat wij oog krijgen voor de gave en de opdracht. (....) Het krijgen van kinderen is dus niet in eerste instantie het vervullen van de ouderwens, nee, het is de vervulling van de wens om zich ook in het huwelijk beschikbaar te stellen voor de verheerlijking van Gods Naam. Het verlangen naar kinderen is nu in die zin geheiligd, dat men kinderen begeert van God”.

Het is natuurlijk waar, dat het zo zou moeten zij n, dat de mens in alles de Heere op het oog had, maar de mens is van God afgevallen. Het is genade, wanneer iemand de Heere gaat vrezen en dan is er nog alleen een openbaring van het nieuwe leven door de invloeden van Gods Geest. Het wordt maar sporadisch gevonden dat iemand wandelt door het geloof. We moeten de werkelijkheid voor ogen houden.

Er wordt ook over gehandicapte kinderen geschreven. Men wil zo’n kind niet. Alle kinderen komen erger dan lichamelijk of geestelijk gehandicapt ter wereld. We zijn van nature allen gehandicapt en hebben de vernieuwende werking van Gods Geest nodig. We weten van gevallen waarin gehandicapte kinderen een zegen waren en van grote gezinnen, waarin de Heere rijkelijk werkt(e) met Zijn Geest en van ouders die gebonden zijn aan de troon der genade om het behoud van hun zaad te zoeken.

Nog steeds geldt het gebod: weest vruchtbaar enz. en de huwelijkszegen, zoals die in Psalm 128 naar voren komt. De vragen die er op dit gebied zijn zijn er vanwege de zonde en door de ongeestelijke gesteldheid van de mens. De Heere spreekt in Zijn Woord: Doet aan de

Heere Jezus Christus......

Het boek is in tweede druk verschenen, wel een teken dat het de aandacht getrokken heeft. Het telt 96 blz. en kost ƒ 15,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1988

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1988

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken