Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

De Heidelbergse Catechismus door Johan-nes van der Kemp Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

De volledige titel van dit boek luidt als volgt: De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. 53 predikaties over de Heidelbergse Catechismus, waarin de Hervormde geloofsleer wordt bevestigd, tegen de voornaamste dwaalgeesten verdedigd en tot betrachting van de Evangelische Godzaligheid aangedrongen door JOHAN-NES VAN DER KEMP in leven dienaar van Gods Woord in Dirksland.

Dit werk verscheen voor het eerst in 1717. “Johannes van der Kemp”, zo lezen we op blz. 4, “werd gedoopt op 20 maart 1661 te Rotterdam. Hij was een zoon van eenvoudige ouders. In 1691 werd Van der Kemp proponent en in 1692 vond zijn bevestiging plaats in Dirksland, de enige gemeente die hij heeft gediend. Op 17 november 1718, tijdens een preek over 1 Petrus 4 : 11a, zakte hij op de kansel ineen. Enkele ogenblikken daarna overleed hij in zijn woning.

Van der Kemp behoorde tot die geestelijke schrijvers, wiens werken veel aftrek vonden. Dat geldt in het bijzonder voor zijn Catechismusverklaring. De eerste druk verscheen een jaar voor zijn overlijden. In 1779 kwam de 19e druk van de pers. In een periode van 63 jaar 19 drukken is wel bijzonder te noemen. Omdat ook nu nog veel vraag is naar dit werk, verscheen in 1969 bij Romijn en Van der Hoff te Gorinchem een uitgave in de hedendaagse spelling. Deze uitgave is een fotografische herdruk hiervan.”

Dat er voor de verklaring van de catechismus van Van der Kemp nog belangstelling is is te begrijpen. Dat zal ieder beamen die deze catechismus leest en de taal ervan verstaat. Een bijzondere aanbeveling voor dit boek is daarom niet nodig. We kunnen er ons over verheugen, dat een nieuwe druk het licht zag.

De prijs is ƒ 79,50. Daarvoor heeft men een prachtig gebonden boek van 854 blz.

“Wij hebben”, aldus de theologische faculteit te Leiden op 1 april 1716,” die (deze Catechis-mus-verklaring, B.) naarstig gelezen, zoveel onze bezigheden toelieten en daarin niets gevonden hetgeen in strijd is met de regels des geloofs of met de Artikelen van Enigheid. Waarom wij wel mogen zien, dat dezelve in het licht wordt gegeven. Wij prijzen des eerwaarden man’s naarstigheid en ijver om Gods Kerk met mond en pen te stichten en bidden God, dat Hij zijn pogingen zegene, tot heerlijkheid van Zijn Naam en opbouwing van Zijn Kerk.”

We willen in een paar afzonderlijke artikelen gedeelten van de belangrijke voorrede aan de bescheiden lezer overnemen.

Na de voorrede volgen enkele gedichten. Dat was in die dagen niet ongewoon. Het laatste is van Dirk van der Steen. Dat dateert van 1754 en luidt als volgt:


“Dit boek, waarin Gods volk, in vele wereldoorden,
De ware zieletroost een reeks van jaren vond,
Vol Evangelietaal, Messias liefdekoorden,
Gestrengeld uit de Schrift van Oud- en Nieuw Verbond.
Dit dierbaar boek wordt weer aan Sion opgedragen,
Daar ’t zuivere waarheid staaft, en ’t ketterdom braveert.
Hier zien we, in Adams val, al ’t mensdom neergeslagen,
Door erf- en eigen schuld te jammerlijk verkeerd.
Hier staat de weg des heils voor ’t rein geloof ook open,
De weg, door Jezus bloed, aan ’t kruishout ingewijd.
Hier leert men satans macht en helse kluisters slopen,
Als helden toegerust ten geestelijke strijd.
’t Verloste volk wordt hier door dankbaarheid gedreven,
En ware deugd geleerd, in lessen zonder tal.
Opdat de christen zij, in sterven en in leven,
Het zalig eigendom van Christus heel en al.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 1988

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 1988

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken