Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

Je mag het geloven

5 minuten leestijd

Uitgeverij De Vuurbaak - Barneveld.

De schrijver richt zich vooral tot jeugdigen van 14 tot 16 jaar en hij doet dat op een indringende wijze. Het eerste artikel gaat over Twijfel? Westerink begint alsvolgt: Je bent een jongere. Je loopt niet meer aan de hand van vader of moeder. Tot nu toe namen zij je mee op de weg van het geloof. Maar om nu zelf op die weg verder te gaan - daar kun je het best moeilijk mee krijgen. Zo moeilijk, datje kunt gaan denken: de kerk, het geloof wat zegt mij dat? Of: is wat ik geleerd heb wel het enige, het ware geloof? Misschien ga je daaraan zelfs twijfelen.

Dat spreekt aan en nodigt om verder te lezen en om ter harte te nemen wat de schrijver met overtuiging naar voren brengt om jeugdigen tot een hand en een voet te zijn.

Het boekje ziet er goed verzorgd uit en ook dat nodigt om het aan te schaffen en zich eigen te maken.

Dit wil echter niet zeggen, dat we het met de gedachtengang en de opvattingen van de schrijver eens zijn. De tendens van het boekje is, dat de jeugdigen er ook bij horen, dat zij schapen van de kudde van de Heere Jezus zijn, dat ze dat moeten geloven. Ter illustratie hiervan willen we iets overnemen, wat we lezen op blz. 56/7:

Is dat waar?

Hebben jij en ik het dan altijd verkeerd geleerd, dat de kerk in haar belijdenis nazegt wat het Woord van God ons eerst heeft vóórgezegd?

En dat het Woord van God nu juist heeft voorgezegd, dat jij echt hoort bij de gemeente van Christus? Dat dus de Zoon van God jou - ja jóu! - er zelf bijgehaald heeft? Is dat allemaal niet waar?

Allemaal mensenbedenksel?

Luister.

In Genesis 17 lezen we van het verbond dat de HEERE sloot met Abraham: “Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten om u en uw nageslacht tot een God te zijn.” Nageslacht - dat zijn de kinderen. Voor Abraham en voor zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen, zijn achter-achterkleinkinderen in hun geslachten, zou God een God zijn.

Wat betekent dat nu? Om dat met één woord te zeggen: dat betekent dat God weer onze Vader is.

D.w.z.: Hij hoort bij ons;

wij horen bij Hem; jij hoort bij Hem.

Want tussen Hem en ons is alles weer goed;

alles vergeven; alles weer vlak. Hij heeft het zelf gezegd: om u te zijn tot een God én uw nageslacht.

En de kerk heeft dat nágezegd.

Tot zover de schrijver. We missen hier wat in het formulier voor de doop beklemtoond wordt, dat we niet in het rijk Gods kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden, en dat in het verbond twee delen begrepen zijn. Het vraagt een nieuwe gehoorzaamheid. Hier missen we de noodzaak van het werk van de Heilige Geest, van de wedergeboorte en het recht kennen van de drie stukken nodig tot zaligheid, waarvan de Heidelbergse Catechismus zo duidelijk spreekt. Het boekje handelt over: Twijfel?, Leer ons bidden, Wennen aan de HEERE, Je doop gebruiken, Geregeerd door de Heilige Geest?, Jongeren ook?, Je bijbel gebruiken, Weegschaal, Horen bij de kerk, Als een levend lid,....en eeuwig zal blijven......, Verzoening van al onze zonden, en: Je mag het geloven.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat we dit boekje vanwege de strekking niet voor onze jonge mensen kunnen aanbevelen.

Het boekje telt 73 blz. en het kost ƒ 13,90.

De Bovenmolen door B. Gouman.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, postbus 11031, 2301 EA Leiden.

Dit boek verscheen in de Groene Ankerreeks. Het telt 128 bladzijden en is verdeeld in 30 hoofdstukjes. Het eerste heeft tot titel: Mijmeringen van de weerhaan, en het laatste: Bevrijding.

Het verhaal gaat over de oorlogstijd, die alleen oudere mensen meegemaakt hebben. Door zo’n boek worden zij weer herinnerd aan de benauwde tijd van toen. Jongere mensen kunnen door zulke verhalen zich enigszins een voorstelling maken van de tijd waarin we toen leefden. De schrijver verhaalt allerlei gebeurtenissen en belevenissen. De koster-grafdelver sterft en wordt begraven. Er komt een ander in zijn plaats, die eerst bij een boer werkte. Hij is nauwelijks met zijn werk als verzorger van de begraafplaats begonnen of een zoontje rolt van het steile talud in een sloot, waarin het stikt en waaruit het dood wordt opgehaald. Het verhaal gaat ook over andere personen, betrouwbare en onbetrouwbare. Er gebeurt veel. Er zijn telkens gevaren en spanningen. Ten slotte komt de bevrijding.

Jonge mensen zullen zeker van zo’n boek genieten. Het heeft een goede strekking. Het kost gebonden ƒ 18,50.

De Christinnereis naar de eeuwigheid door John Bunyan.

B.V. Uitgeverij ”De Banier” - Utrecht.

We hebben hier te maken met een nieuwe uitgave van een van de werken van Bunyan. De uitgever vermeldt, dat het werk naar een oude uitgave ongewijzigd herschreven in de huidige spelling door de heer J. Visser te Montfoort verschijnt. Enkele jaren geleden verscheen een soortgelijke uitgave van de bekende Christenreis naar de eeuwigheid van Bunyan.

Het formaat is klein, evenals het lettertype. Er is geen verdeling in hoofdstukken, zoals in andere uitgaven. Het boekje ziet er keurig verzorgd uit. Het kan gemakkelijk meegenomen worden voor onderweg. Het is goede lectuur. Het boekje leest vlot. En wat meer is: het is rijk aan inhoud. Een werk van Bunyan hoeven we niet aan te bevelen.

Het boekje telt 176 blz. en kost gebonden ƒ 9,75. Het is een mooi boekje om aan deze en gene ten geschenke te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken