Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 1 april 1989 1.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onze ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 1 april 1989 1.

6 minuten leestijd

Zaterdag j.l. zijn er weer vele vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand naar Sliedrecht getrokken om de ontmoetingsdag aldaar mee te maken. Daar was voor velen een hele reis aan verbonden. We denken vooral aan de bezoekers uit het hoge noorden en uit het verre zuiden. We ontmoetten mensen uit het noorden van Friesland en ook van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Dan komt weer openbaar dat er overal mensen wonen die willen leven bij wat onze vaderen naar Gods Woord hebben overgeleverd. Zulke mensen wonen er nog langs de rivieren en aan de zee, in Bunschoten en op Urk, in.... men kan hier nog vele plaatsen noemen.

De eenheid is niet alleen een kerkelijke eenheid. Het treft altijd weer, dat er ook bezoekers komen uit andere kerkverbanden, zoals de Gereformeerde Gemeenten, al of niet met de toevoeging: in Nederland.

Het deed ook goed verschillende predikanten de hand te kunnen drukken, die niet tot het bestuur van Bewaar het Pand behoren, maar toch hun belangstelling tonen. Uiteraard waren er ook vele ouderlingen en diakenen uit vele plaatsen.

We misten onze br. Joh. van der Lee, die naar ik meen voor de eerste keer verstek moest laten gaan wegens zijn hoge leeftijd. De volgende maand hoopt hij 89 jaar te worden.

Het had een bezoeker op leeftijd zeer getroffen dat er zoveel jeugdigen waren. Hij vond dat een bemoedigend teken. Hij sprak daarvan vlak voor we afscheid namen. Het deed ons goed. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Er is veel dat ontmoedigd, maar laten we niet vergeten, dat het werk des Heeren blijft doorgaan tot het einde.

Er was veel belangstelling voor de boekentafel. Het is gelukkig dat op deze wijze goede boeken aan de man kunnen worden gebracht. De boekhandelaar vertelde later telefonisch dat hij een bedrag van ƒ 452.- kan afdragen aan de zendingscommissie te Sliedrecht-centrum. Dat is conform de afspraak dat een bepaald percentage van de opbrengst aan de zending ten goede komt. De opbrengst van de collecten was ook verheugend. We verwijzen daarvoor naar het bericht van onze Administrateur.

We konden constateren dat er zoals altijd een goede geest heerste. Tijdens de samenkomsten werd er met aandacht geluisterd, er werd met eerbied gezongen onder uitstekende muzikale begeleiding, er werd gesproken naar Schrift en belijdenis. Vóór, tussen en na de samenkomsten hadden vele ontmoetingen plaats. Dit is een belangrijk punt voor zo’n dag.

De Heere gaf een goede dag. Ook wat de weersgesteldheid betreft. We mogen wel getuigen: de Heere heeft alles welgemaakt.

Nu willen we even iets over de opening neerschrijven.

De morgensamenkomst begon om half elf. Na dankwoorden gericht aan de kerkeraad voor het gebouw, aan de koster en zijn medewerk(st)ers en de organist en enkele mededelingen lieten we zingen Ps. 69 : 13 en 14. We lazen Lukas 13 :22-30 en gingen voor in gebed.

We konden de vele bezoekers, jong en oud, en de sprekers een hartelijk welkom toeroepen. Het grote kerkgebouw was heel goed bezet. Het was goed elkaar weer te mogen ontmoeten. Dat getuigt van eenheid en eensgezindheid, die over kerkelijke muren heengaat. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen.... We zijn samen onder het Woord in Zijn huis. Daar wil de Heere Zijn zegen schenken. Als de Heere in het midden is wordt het een goede ontmoetingsdag.

We gingen nog even de aandacht vragen voor het gelezen Schriftgedeelte en namens als uitgangspunt de woorden: Strijdt om in te gaan door de enge poort.

Er komt iemand met een vraag tot de Heere Jezus. Hij zit vol vragen. Hij komt er niet uit. Hij heeft onderwijs nodig en wendt zich tot Hem onder Wiens woorden hij blijkbaar gevangen is. Hij stelt zijn vraag: zijn er ook weinigen die zalig worden. Hij staat er buiten. Hij weet het niet. Hij is met vragen en met vrees bezet. Alleen de Heere Jezus kan hem raad geven.

Deze is op weg naar Jeruzalem om daar alles te volbrengen en werkelijk te bevestigen dat Hij de Zaligmaker van zondaren is, die hem tot God terug brengt en in Zijn gemeenschap herstelt. Hij luistert naar de man en Zijn vraag en Zijn hart is met bewogenheid vervuld. Hij ziet de nood van die man en van allen die rondom Hem zijn. Hij wil goede raad geven en gaat spreken en vraagt aller aandacht. Hij heeft voor ieder een boodschap. Strijdt om in te gaan door de enge poort. Het gaat niet om wapengeweld, maar we hebben het beeld van een wedstrijd, waarbij alles op alles wordt gezet om de overwinning te behalen. De mens is van God gescheiden door eigen schuld, van zijn kant is er geen mogelijkheid om zalig te worden, maar er is een poort, een enge poort. Zo spreekt Hij Die van Zichzelf getuigt dat Hij de Deur, de Weg ten leven is. Strijdt om in te gaan. Het gaat om de waarachtige bekering, waardoor een mens tot zichzelf komt, ontdekt wordt, alles verliest om als een zondaar door het geloof in Christus behouden te worden.

Dat is bemoedigend voor deze man. De Heere Jezus ging niet niet op zijn vraag. Er zouden meer dergelij ke vragen gesteld kunnen worden. Maar antwoord daarop brengt niet nader tot God. De Heere wijst de weg om zalig te worden. Niet van belang is hoeveel of weinig mensen er behouden worden, maar dat men het als een wonder ziet, dat er behoud mogelijk is, maar dan met verlies van alles om eeuwig behouden te worden. Dat is bemoedigend.

We hebben allen onze vragen en onze strijd. De vraag van ons leven moet zijn, hoe we zalig zullen worden. Met deze vraag moeten we naar de binnenkamer gaan en onder het Woord komen. Ook hier. De Heere heeft Zijn werk volbracht en blijft nog arbeiden om zondaren zalig te maken. Hij spreekt tot elk die voor Hem leeft. Hij houdt ons nog voor wat Hij tot die man toen sprak. Het is de weg der bekering tot vergeving der zonden die Hij in Zijn Woord voorstelt en laat prediken. Dat is nog bemoedigend.

We zingen Ps. 86 : 3.

Ds. A. Baars van Middelharnis spreekt over de droefheid naar God. Maar daar kunt u later van lezen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 april 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Onze ontmoetingsdag te Sliedrecht-centrum op 1 april 1989 1.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 april 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken