Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

4 minuten leestijd

De daad bij het Woord, onder redactie van

C.D. Affourtit en C. J. van den Broek. Uitgeverij Van Wijnen, postbus 172, 8800 AD Franeker.

In een Woord vooraf schrijven de samenstellers o.a.;

“Wanneer Evert Helms aan het eind van de vijftiger jaren afstudeert als arts, zijn er al contacten met de Deputaten voor de Buitenlandse Zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij en zijn vrouw Leida, eveneens arts, oriënteren zich om als zendingsartsen uitgezonden te worden naar een gebied ’ergens’ in de wereld. Allerlei alternatieven vallen in de loop der (van de) tijd af en uiteindelijk worden zij uitgezonden naar het Siloam Hospital in het uiterste noordoosten van Zuid-Afrika. Dit in het kader van het zendingswerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken onder de Venda’s, een van de stammen in Zuid-Afrika.

Het zou een levenswerk worden voor dit artsen-echtpaar. Zij stonden aan de wieg van de opbouw van een gezondheidsdienst in Venda, een gebied dat later een zogenaamd onafhankelijk thuisland zou worden. Daarnaast waren en zijn zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het overige zendingswerk, met zijn vele facetten in kerk en samenleving in Venda.

In 1986, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum als zendingsartsen, wordt het idee geboren hun een bundel opstellen in boekvorm aan te bieden. Deze bundel ligt thans voor u. Er is getracht een aantal opstellen te bundelen, die meer of minder rechtstreeks verband houden met zaken uit kerk en samenleving, waarbij zij zelf ook betrokken zijn geraakt in de loop der jaren in Venda. Daarbij zij overigens opgemerkt dat de opstellen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van het echtpaar Helms, of van de samenstellers van de bundel vertolken”.

Tot zover de redactie. Er staan verschillende belangrijke bijdragen in dit boek. We willen er enkele noemen: Prof. dr. L. Floor schrijft over: Genezing in bijbels perspectief, Helena Faul en Elisabeth Nombayane Mokotong schrijven over: De rol van het kind in de Afrikaanse samenleving en J.H. Helms schrijft over: De arbeidsmotivatie van zwarten binnen de Westerse structuur. De schrijver is een zoon van de dokters Helms, student economie in Bloemfontein en nu in Tilburg. Van dokter E. Helms komen er ook een paar artikelen in dit boek voor.

Het is niet onze bedoeling op alle artikelen in te gaan. We willen voor één artikel een uitzondering maken. Maar eerst willen we onze waardering voor het echtpaar Helms en hun medische arbeid uitspreken. Dokter E. Helms is meermalen in mijn gemeente geweest om bij dia’s te vertellen van zijn arbeid onder de Venda’s.

Het boek bevat een opstel van Lillian T Muofhe over: Vrouw, kerk en samenleving. De schrijfster is docente pedagogiek aan de Universiteit van Venda; weduwe van de in 1981 in de gevangenis omgekomen T.I. Muofhe. Zij neemt het in haar artikel op voor de vrouw in het ambt. Het ontgaat mij geheel en al waarom de samenstellers voor dit artikel een plaats ingeruimd hebben in een boek dat toch in hoofdzaak in de kring van Christelijke Gereformeerden afname zal vinden. De samenstellers hebben daarmee onze kerken en ook de familie Helms geen dienst bewezen. En door het opnemen van deze bijdrage heeft het toch in elk geval de schijn, ondanks wat ze in hun Woord vooraf schrijven, dat zij niet tegen de vrouw in het ambt zijn. We betreuren de opname van dit artikel. Het ontsiert de bundel.

Het boek zou ons heel wat meer toegesproken hebben wanneer wat meer naar voren gekomen was het werk des Heeren in het hart van zondaren, zoals we dat in de Schrift vinden, bij voorbeeld in de geschiedenis van de Moorman. Of is dat er niet? Berichten van vrienden die wel eens op het zendingsterrein zijn geweest spreken van zorg.

De zendingsarbeid is naar Gods Woord. Het gebed bij het thuisfront mag wel tot de Heere zijn om de uitzending van arbeiders, de bekwaammaking en de zegen op de arbeid. De medische arbeid van onze dokters is uiteraard van grote betekenis. Dat blijkt ook wel uit dit boek. Het echtpaar Helms heeft zich veel moeten ontzeggen. Er zijn ook nog andere artsen uit onze kringen, die in Zuid-Afrika of elders in de zending werken. De Heere moge hun aller arbeid rijk zegenen. Het boek telt 160 blz. en kost ƒ 25,—.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken