Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

Tom Kroos, zijn weg tot God, beschreven door zijn moeder.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, postbus 11031, 2301 EA Leiden.

Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Zo lezen we op de titelpagina. Ds. P. de Vries, Ned. Hervormd predikant te Opheusden, schreef een Voorwoord. Hij was in het bezit van een uitgave in gestencilde vorm. Hem werd de vraag gesteld of het niet mogelijk was “Het leven en sterven van Tom Kroos” opnieuw te laten drukken en verspreiden. Zo is het tot een heruitgave gekomen.

De moeder van Tom is op 25 oktober 1986 in volle zekerheid des geloofs overleden. Haar man heeft welwillend toestemming tot de heruitgave gegeven.

In zijn Voorwoord schrijft Ds. De Vries ook over Ds. Hermanus Hofman en diens kerkelijk standpunt. Ds. Hofman was van 1929 tot 1975 eerst als oefenaar en vanaf 1936 als predikant verbonden aan een vrije gemeente te Schiedam. Tot die gemeente behoorde de familie Kroos. Ds. De Vries schrijft zeer waarderend over Ds. Hofman, die hij in zijn jeugd vele malen heeft horen preken.

Aan het slot van zijn Voorwoord schrijft Ds. De Vries: “In ’Het leven en sterven van Tom Kroos’ ziet u op welke wijze Ds. Hofman degenen over wie hij gesteld was begeleidde en benaderde. Hij mocht één van degenen zijn die Tom Kroos de onnaspeurlijke rijkdom van Christus deed verstaan. Daar gaat het ook voor ons om. Moge het lezen van dit boekje u tot rijke zegen zijn nl. dat u leert geloven in de eniggeboren Zoon van God. In Hem is het leven en de zaligheid, ja, alles wat nodig is om zalig te leven en te sterven”.

De moeder van Tom begint met een korte Inleiding en schrijft verder over 1. Jeugd en diensttijd, 2. Naar het ziekenhuis, 3. Triest bericht, 4. Nooit meer beter, 5. De strijd des geloofs, 6. God de eer, 7. Veel te vertellen, 8. De laatste dagen, en 9. De begrafenis.

Het boekje bevat de treffende levensgeschiedenis van een jongeman die na een lange lijdensweg de eeuwige rust inging. Dat was op 7 april 1964. We sluiten ons geheel aan bij de wens van Ds. De Vries.

We willen hier nog iets overnemen van wat Ds. Hofman bij de begrafenis heeft gezegd. De moeder van Tom schrijft:

“Hij heeft verteld, hoe Tom heeft geleerd, dat er bij God als Rechter zo’n majesteit is, dat de maan en de zon, die gegeven zijn tot heerschappij des nachts en des daags, erbij in het niet zinken. Een majesteit waaronder de mens, zoals hij in Adam is met al zijn hoogheid en eigendunk, moet vallen en ten diepste vernederd wordt, om een onderwerp te kunnen zijn voor de genade. Als we een geschikt onderwerp zijn, is er een deur. Dan is er ruimte om in te gaan; die enige deur is Jezus Christus, de enige toegang om in te gaan. Dan wordt het, zoals Tom zei: ’Zo min als ik eerst kon geloven, zo min kan ik het nu laten om te geloven’. Dat is zalig worden op de wijze zoals God in Zijn Woord geopenbaard heeft, als een geheel uitgewerkte en verloren zondaar, met behoud van de eer van God, zonder dat er één deugd in Gods Wezen gekrenkt wordt”.

Het boekje telt 72 bladzijden en kost ƒ 12,50.

Als een vuurbrand uit het vuur door Rik Valkenburg.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, postbus 11031, 2301 EA Leiden.

Dit boek bevat een levensverhaal van Eddy Eschbach. Het verhaal is niet door Ed zelf geschreven, zoals het verschenen is, maar hij heeft er wel de bouwstoffen voor geleverd. Hij heeft zelf geprobeerd een uitgever voor zijn aantekeningen te vinden, maar dat is hem niet gelukt. Hij heeft zich toen in verbinding met Valkenburg gesteld en deze heeft na lang beraad alles verwerkt in een boek dat nu uitgekomen is in de Groene Ankerreeks van Groen.

Ed is vele jaren zeeman geweest. Hij maakte zijn eerste reis in 1913. Hij heeft blijkbaar een zeer goed geheugen gehad of hij heeft van het begin af aantekeningen gemaakt in een dagboek, want het boek bevat vele wederwaardigheden van hem.

Hij vertelt van zijn ouderlijk huis, van zijn biddende moeder, van eigen omzwervingen, van gevaren en uitreddingen, van afwijkingen en zondige wegen, maar ook van veranderingen in zijn leven. Ook verhaalt hij van andere leden van het ouderlijk gezin, van huwelijken en sterfgevallen enz. Valkenburg heeft er een boek in hoofdstukken van gemaakt. Daarin worden veel feiten genoemd, voor ons besef wel eens te veel met het oog op de leesbaarheid, maar we hebben er begrip voor dat Valkenburg Ed zoveel mogelijk heeft laten spreken. In hoeverre er ook een eigen inbreng van deze schrijver bij is kunnen we niet beoordelen, omdat we het oorspronkelijke manuscript niet kennen. We moeten het boek zien als het resultaat van een samenwerking tussen Ed en Valkenburg. We kunnen in het algemeen wel zeggen, dat er een boek is verschenen, dat goede dingen bevat. Het laat ons iets zien van het leven van een zeeman, waar wellicht slechts weinigen onder ons iets van weten. We lezen van bekeringen, ook van Ed zelf. Maar juist in dit opzicht is het boek vlak. We kunnen er niet het wederbarende en vernieuwende werk van de Heilige Geest in terugvinden. Dat betreuren we. Juist in zulke boeken moet het vooral gaan om de geestelijke waarde en betrouwbaarheid. Ed heeft de verschijning van dit boek niet beleefd. Hij is in 1985 gestorven.

Het boek telt 146 bladzijden en het kost ƒ 21,50.

Esther ... en ik door Helen Morgan.

Drukkerij-Uitgeverij Pieters b.v., Voorstraat 5, 4503 BH Groede.

Na een Voorwoord vinden we de volgende hoofdstukken in dit boek: 1. Voorbereiding, 2. Van huis, 3. De praktijk, 4. Leren, 5. Schaduwen, 6. Aan de poorten van Jeruzalem en 7. Dit is de weg, wandelt daarop.

Het boek bevat een treffend verhaal waarin de schrijfster vertelt van haar roepingsbesef om te gaan arbeiden in de zending. Evenwijdig aan haar levensverhaal vertelt ze over een meisje, dat op zeer jeugdige leeftijd tegen haar zin wordt uigehuwelijkt, vlucht en terecht komt in een wereld vol zonde en ongerechtigheid. Ze was niet bij Gods Woord opgevoed, integendeel, maar ze was wel daarmee in aanraking geweest en had een bijbeltje van een jongen uit haar omgeving gekregen, dat ze als een kleinood bewaarde. Ze kon niet lezen. Ze had een sterke drang in zich om alsnog te leren lezen om zo ook in staat te zijn in haar bijbeltje te lezen. Ze komt tenslotte op een bijbelschool, waar ze spoedig vorderingen in het lezen maakt. De schrijfster is als lerares aan die school verbonden en komst zo in aanraking met het meisje.

Helen Morgan schrijft in haar Voorwoord: “Esther en ik” is mijn eigen geschiedenis, verteld naast de geschiedenis van “Esther”, een meisje uit het land waar ik werk. Hoewel elk hoofdstuk waarin deze gschiedenissen worden verteld een bepaald opschrift heeft, heb ik niet geprobeerd deze geschiedenissen geheel parallel te beschrijven. Ze zijn zo verschillend, dat het onmogelijk is bepaalde jaren in mijn leven te laten corresponderen met dezelfde jaren in het leven van Esther. Esthers geschiedenis is geen werkelijkheid; het is namelijk niet de levensgeschiedenis van een bepaald meisje dat ik heb gekend. Alles wat zij in dit verhaal beleeft, is een werkelijke weergave van het leven van de meisjes, die aan onze zorg waren toebetrouwd.

Tot zover de schrijfster. Het boek is uit het engels vertaald door C.S. de Jager-Jansen. Pieters heeft het boekje uitgegeven in samenwerking met de Christelijke Stichting voor Hulp aan gewetensvervolgden.

De godsdienstige ondergrond is niet de onze. In geestelijk opzicht missen we de nodige diepte. Aan de andere kant willen we graag erkennen dat het boek veel goeds bevat, dat het ons nog wel wat heeft te zeggen.

De schrijfster zegt zelf in haar Voorwoord: Ik hoop dat christenen bij het lezen van deze twee geschiedenissen beter zullen gaan begrijpen wat het betekent om in bepaalde landen Christus te volgen. En als ik met het schrijven van dit boek bereik dat jonge christenen in Europa hun problemen niet meer als onoplosbaar gaan beschouwen, dan is mijn wens vervuld.

Het boek telt 101 bladzijden en kost ƒ 9,95.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken