Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede Ds. G.R. Procee te Hamilton 1.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging en intrede Ds. G.R. Procee te Hamilton 1.

8 minuten leestijd

Op vrijdag 15 september werd ds. G.R. Procee, gekomen van de Chr. Geref. Kerk te Opperdoes, bevestigd tot predikant in de Free Reformed Church of North America te Hamilton. Omdat we inmiddels de beide in het engels gehouden diensten op tapes ontvingen willen we graag aan de lezers de inhoud weergeven.

De diensten werden gehouden in het nieuwe en ruime (ca. 600 plaatsen tellende) kerkgebouw te Dundas. De bevestiger was ds. G. Hamstra te Clifton.

Na votum en zegengroet werd gezongen Psalter 220 : 1.6 (Psalm 80) en volgde de Schriftlezing uit Jes. 40 : 1-11.

In het grote gebed werd gedankt voor Gods sparende genade over het leven van de gemeente en de overgekomen predikantsfamilie. Zeven jaar is de gemeente vacant geweest. Christus heeft gesproken: zonder Mij kunt gij niets doen. Dat ieder zou mogen verstaan: de trekkingen van de Vader, de verzoenende liefde van de Zoon en de heiligende genade van de Heilige Geest. Gebeden werd om spoedig thuis te mogen zijn in de nieuwe omgeving en om zegen op de arbeid. Het hele kerkverband met al haar leden werd aan Gods genade opgedragen en gesmeekt werd om uitwissing van alle ongerechtigheid.

Na de collecte en het zingen van Psalter 239 (Psalm 87) bediende ds. G. Hamstra het Woord s uit 1 Tim. 1:15. De bevestigingstekst luidt: ’Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.’

Het is een bijzondere avond voor Hamilton. Er is bijzonder reden tot dankbaarheid aan de Heere dat men een nieuwe predikant ontvangt. Maar het werk van God komt van boven. Het is ook een bijzondere avond voor de predikant en zijn gezin. God heeft hen gespaard.

De tekst is eerste van de vijf teksten die beginnen met: ’Dit is een getrouw woord’. Waar komt dat vandaan? In zijn tijd had Paulus veel tegenstand, maar het Woord werd ook rijk gezegend. Waar het Woord werd verkondigd kwam er antwoord op de prediking van het evangelie. Vele zondaren werden getrokken met eeuwige liefde. Men bezat nog niet het N.T. Woord. Toch kwam er een antwoord op de prediking. Er kwamen belijdenissen. In de gemeenten blijft ook nu dat nog. Wanneer een predikant met zegen de waarheid heeft verkondigd dan kan men vele jaren later er nog van spreken. Bepaalde uitspraken blijven voortleven. Als bijv. gevraagd zou worden wat is een christen, dan is het antwoord: iemand die hoge gedachten van Christus heeft en kleine gedachten van zichzelf. Of een ander zou kunnen vragen: wat is groei in Christus? Dan is het antwoord: steeds hogere gedachten van Christus koesteren en steeds kleinere van jezelf.

Zo waren er ook ’woorden’ in de christelijke kerk. Eén daarvan was: Christus Jezus is in de wereld gekomen, om de zondaren zalig te maken. Dit was hun antwoord op de prediking. Er waren ook wel andere uitspraken als ’woorden’ overgeleverd, maar dit woord ontvangt een apostolische kracht. Het heeft goddelijk gezag. U kunt er van op aan dat dit woord alle aanneming waard is. Dat verkondigen de predikanten: dat Christus Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat een heerlijke Naam! Hij is het Manna voor hongerige zielen. Het is de Naam die gevuld is met genade. Die heerlijkheid is niet uit te drukken. Hij is God en mens om zondaren te kunnen zalig maken. Gezalfd van de Vader tot Profeet, Priester en Koning. Alle macht om zalig te maken is in Hem.

Hij kwam in de wereld. Maar dat was een wereld vol ongerechtigheid.

Er werd in oude tijden in een stad een kermis gehouden. En predikant waarschuwde oud en jong in zijn gemeente om toch niet naar die kermis te gaan, want het zou kunnen dat je er nooit meer van terug zou komen. En zo gebeurde het helaas. Er waren mensen die er heen gingen en er heerlijk genoten, maar de andere dag voelden zij zo’n grote schaamte dat zij niet meer terug durfden te keren. En de vreugde was voorgoed weg.

Maar op een dag gebeurde iets wat men niet verwacht had. Men zag ook de predikant naar de kermis gaan. En de vraag was: wat zoekt onze dominee op de kermis? Hij heeft ons altijd gewaarschuwd. Sommige mensen zeiden: het is een droeve dag. Hij is dezelfde weg gegaan als enkele van onze ouderlingen is gegaan. Anderen mensen zeiden: hij zal met een goede reden zijn gegaan. Hij leefde immers altijd godzalig. En een derde groep in de gemeente zei: wij weten niet wat wij er van moeten denken. Wij willen niet achterdochtig zijn, maar waarom is hij gegaan?

De prediker was niet gegaan om te drinken, maar om de mensen te vertellen dat er een weg ter ontkoming is opdat zij zouden terugkeren. En wie eerst dacht dat de prediker net zo zondig was als hij zelf, hoorde de prediker hem smeken om toch terug te keren.

De prediker was niet gegaan om te drinken, maar om de mensen te vertellen dat er een weg ter ontkoming is opdat zij zouden terugkeren. En wie eerst dacht dat de prediker net zo zondig was als hij zelf, hoorde de prediker hem smeken om toch terug te keren.

Daarom is Christus in onze zondige wereld gekomen. Omdat de gehele wereld schuldig staat voor God. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen, maar opdat ze gezaligd zou worden. Hij vernederde Zich tot in de dood. Zondaren kwam Hij zaligen, zoals het in het Grieks staat. Niets is heerlijker dan het zaligen van schuldige zondaren. Wij kunnen Zijn heerlijk bewonderen in de natuur en in de voorzienigheid Gods. Maar het grootste is dat Hij kwam om zalig te maken. Dat is nooit uit te wonderen. Want een zondaar is het meest betreurenswaardige schepsel. Een zondaar is een vijand van God, van heiligheid, gerechtigheid.

Sommige mensen spreken over het evangelie als een middel om mensen te bewaren van zonden. Maar het evangelie is het geneesmiddel om schuldige zondaren te vergeven. Want er is disharmonie tussen God en mensen. Zonde is opstand tegen de heilige, rechtvaardige, goedertieren God. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wanneer dat verstaan wordt, wordt uitgezien naar verlossing. Het evangelie is onvergelijkelijk. Dat hebben we nodig. Om te preken en om te verstaan.

Wat een tegenstelling dat Gods genade om Christus wil op zondaren rust. Wat is het een heerlijk dag om Gods genade te ontvangen. Wanneer vijanden met God verzoend worden. Christus heeft alles verricht tot onze zaligheid. Zie Hem van begin Zijns levens tot het einde. Volkomen verlossing heeft Hij verworven voor schuldige zondaren.

Er is niets onbetrouwbaars in het evangelie. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Hij heeft tot het huis van Jakob nooit gezegd, zoek Mij tevergeefs.

Paulus zegt nederig: ik ben de grootste. O, wat haatte Paulus nu de zonde. Maar nu kan hij zeggen: zelfs al denkt u dat u te slecht ben, ook u kunt vluchten tot Christus om gezaligd te worden. Vreselijk als wij onze eigen nood niet zien en het woord niet echt geloven wat de Bijbel over de zonde zegt. Het evangelie geeft alle reden om ons te verootmoedigen voor God. Het is een wonder om uit louter genade zalig te worden. Het zal in ons leven openbaar moeten komen wat de prediker mag verkondigen. Opdat niemand zo grote zaligheid zou verachten! Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven. Het is voor of tegen dat Woord. Er is geen groter heerlijkheid dan het evangelie voor zondaren.

Na de preek wordt gezongen Psalter 183 :2 en 4 (Psalm 68) en het formulier gelezen tot bevestigen van de dienaren des Woords.

Ds. G.R. Procee antwoordt op de vragen van het formulier: Yes, truly with all my hart. Hierop wenst ds. Hamstra de nieuwe predikant op de woorden van de Heere Jezus: zonder Mij kunt gij niets doen. En hij bemoedigt hem met de belofte: niet door kracht noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden. Hierop wordt gezongen Psalter 397 : 1-4 (Psalm 145).

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Bevestiging en intrede Ds. G.R. Procee te Hamilton 1.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken