Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ook Rome!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ook Rome!

5 minuten leestijd

De Heere Jezus Christus werd geboren in het rijk van Rome. Rome had het voor het zeggen in die tijd. In die tijd bijzonder. Welk een man regeerde het Romeinse rijk. Het rijk, dat zich uitstrekte over drie werelddelen. In dat rijk stond Augustus centraal. Door hem was Rome geworden de stad van de eeuw. Het oog van de massa was gericht op deze stad. In die stad leefde de vredevorst. De man, die de rust en welvaart wist te brengen in Europa, Azië en Afrika. Hij was de weldoener. Door hem kwam er een staat van welvaart op de aarde. Hij was God. In hem was Zeüs de oppergod aanwezig. Kinderen zongen van hem. Ouders spraken van hem. Het onderwijzend personeel wees op hem. Men vertelde van hem. Men bad tot hem. Augustus was het! De god-mens!

Rome de plaats van de onovertrefbare Caesar. Het centrum van de gehele wereld. Nu in dat centrum, werd het Woord van God verkondigd. Geproclameerd. Het kwam er. Het viel in goede aarde en het ging werken als het zaad. Zo machtig is de Heere! Zo almachtig is Hij! In Rome ontstaat een gemeente des Heeren. Aan het keizerlijke hof

zelfs worden christenen gezien. Ware, oprechte belijders van de Heere. Ziet U de gang van de Vorst van Bethlehem. Bethlehem schitterde niet op de romeinse wereldkaart. Ook voor menige Israëliet sprak Bethlehem niet meer. Micha’s profetie stond wel in het Boek der boeken, maar wie leefde er nog bij ? Een enkeling. Jeruzalem was het religieuze centrum. Naast Rome, Jeruzalem. Maar het kleine, verachte Bethlehem werd een bolwerk tegen Rome. Tegenover de hoorn van de anti-macht kwam in alle stilte de hoorn van het heil tevoorschijn. Was het Rome tegenover Bethlehem. Het werd Bethlehem tegenover Rome. En zo bleef het! Zo blijft het. Dwars door alles heen. Dwars door alle wereldgebeurtenissen heen. De Hoorn der zaligheid, die God opgericht heeft in het huis van David is de Banier der volkeren. De Heere, de Vorst aller vorsten, trekt zijn heirbaan door alle volkeren. Hij plant Zijn kruisbanier in elk land. Ook in Rome. De stad van het machtige wereldrijk. Paulus had daar weet van. Hij hoorde van de genadetriumf. In de stad van de duivel, in de plaats waar de troon van de satan was, stichtte de Heere Zijn gemeente. Daar gingen leven en werken onderdanen van de eeuwige Vorst. Welk een zin had hij om ook naar deze stad te gaan. In Handelingen 19 lezen we: “Nadat ik te Jeruzalem zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien”. Hij wilde met eigen ogen zien het genadewerk van de Heere. Hij wilde ook in Rome het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Tot uitbouw en opbouw van Gods koninkrijk. Nu, zijn wens is in vervulling gegaan. Echter anders dan hij vermoed had. Hij wilde naar Rome en dat is te vatten. Hij moest echter naar Rome. Alleen als gevangene van Rome? Neen als slaaf, als knecht des Heeren. Op kosten van Rome kwam hij te Rome. Wonderlijk, maar waar! En in Rome aanvankelijk zonder papieren. Ze waren immers weggespoeld. In een eigen gehuurde woning kon hij een eigen leven leiden. In Rome kon hij prediken het koninkrijk Gods, leren van de Heere Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Zonder enige belemmering. Zo ging het! “Zo is het gegaan” eindigt Lucas. Waarmee hij zijn schrijven begon is ons bekend. Waarmee hij eindigt is vastgelegd in Handelingen 28. In Rome. En dat stukje werkelijkheid heeft hij niet van de Godsgetuigen, te Rome was hij zelf een oor- en ooggetuige. Ziet de gang van de Koning. Hebt U voor Zijn gang, ook vandaag, al een oog en een hart? Grijpen werkelijkheden U aan? Rondom U en in uw eigen leven? Bedenkt U dat de satan machtig, fel, listig, sluw is en u machteloos? Wat mag het een troost en een kracht zijn: ook te Rome! Ook in de wereld van vandaag. Voor het ‘onverhinderd’ staat de Heere in. De Koning gaat door. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal Zijn werk volenden. Zijn raadsplan wordt geheel uitgevoerd. “En deze leer”, zo zegt onze belijdenis, zie Dordtse leerregels, “die God tot Zijn Naams eer en tot onze troost zeer overvloedig in Zijn Woord heeft geopenbaard, wordt door het vlees niet begrepen, door de satan gehaat, door de wereld bespot, door de schijnheiligen misbruikt en door de dwaalgeesten bestreden. Maar de Bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs teder bewaard en standvastig verdedigd. En dat zij dit voortaan zal doen, daar zal God voor zorgen. Tegen Wie geen raad geldt en geen geweld iets vermag. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Ook Rome!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken