Bekijk het origineel

Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes

4 minuten leestijd

Al jaren geleden begon uitgeverij De Groot Goudriaan-Kampen met het opnieuw uitgeven van de Verklaring van de Bijbel door Johannes Calvijn. Al meer dan dertig boeken zagen in deze serie het licht. Van sommige delen verscheen er al een 2e, 3e of 4e druk. Er zijn nog verschillende delen van deze verklaring, waarvan de verschijning in voorbereiding is. Het feit dat er grote vraag naar is zegt duidelijk dat er grote behoefte is aan deze verklaring. Velen maken er gebruik van. We zien deze verklaring ook nog wel eens in de boekenkast van een onderzoekende lezer. Dat doet goed. Vele verklaarders uit vroeger eeuwen zijn al lang vergten, zijn in elk geval veel minder bekend dan de verklaring van Calvijn, die vele jaren een gezaghebbende plaats in de kerk te Genève heeft ingenomen. En niet alleen te Genève maar ook elders sprak hij met gezag. Hij liet Gods Woord spreken. Dat heeft hij gedaan in al de jaren van zijn ambtelijke arbeid. Hij blijft na eeuwen nog spreken. Wat zegt Calvijn ervan? is een vraag die velen doet grijpen naar de commentaren enz. van deze hervormer.

We lezen op het titelblad van het boek dat voor ons ligt: Verklaring van de Bijbel door Johannes Calvijn, Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes, derde deel, uit het Latijn vertaald door ds. J. van den Heuvel, em. pred. van de Ned. Herv. Kerk.

In deze Harmonie vlecht Calvijn als het ware de boeken Exodus tot en met Deuteronomium ineen. In deze bijbelboeken komen verschillende onderwerpen meer dan eens aan de orde. Door deze wijze van verklaren is het mogelijk een goed overzicht te verkrijgen van alles wat in deze boeken de volle aandacht vraagt.

Op dezelfde wijze heeft Calvijn ook de evangeliën Mattheüs, Markus en Lukas verklaard.

Bij dit derde deel van de Harmonie behoort een voorlopig tekstregister, waardoor gemakkelijk te vinden is waar Calvijn bepaalde teksten behandelt. Het vierde deel van de

Harmonie behoort bij de boeken die in voorbereiding zijn.

We mogen er de goede hand des Heeren in zien, dat Hij ons in de nagelaten werken van Calvijn ook een verklaring van Zijn Woord gegeven heeft door iemand die onderwezen was in het Koninkrijk Gods. Van deze verklaring kunnen we zeggen: neem en lees. Voorzover we dat hebben nagegaan vertaalt ds. Van den Heuvel op een duidelijke wijze. Bij het nazien van de drukproeven is op bladzijde 5 iets over het hoofd gezien. Er staan namelijk tweemaal vlak na elkaar de woorden: ”het verlies van anderen, rijkdommen opstapelen door ongeoorloofde kunstgrepen.” Wellicht kunnen deze woorden bij een herdruk weggelaten worden, d.w.z. de tweede keer.

De uitgever zorgt voor een passend gewaad. Dit deel kost ƒ 79.-.

Vuurkooltjes door drs. I.A. Kole., B.

Uitgeverij De Groot Goudriaan-Kampen.

Dit boekje bevat 26 korte bijdragen, om over na te denken, die eerder verschenen zijn in het jeugdblad “Daniël”. Elke bijdrage laat zich apart lezen. De aanleiding voor elke bijdrage was verschillend: je leest iets dat indruk maakt, je hoort iemand iets zeggen wat je meeneemt, je spreekt in pastoraal verband met mensen in grenssituaties, die opmerkingen maken, die blijvend indruk maken, je bent teleurgesteld door een reactie: hoe is het mogelijk dat....?

Bij elk stukje wordt naar een bijbelgedeelte verwezen. De bedoeling is dat dat gedeelte wordt gelezen en dat men er over gaat nadenken. De bijdragen zijn vooral voor jeugdigen bestemd, maar ook ouderen kunnen hun winst met dit boekje doen. Het formaat is zo, dat men het gemakkelijk mee kan nemen om onderweg in een rustig ogenblik aandacht te schenken aan wat de schrijver zegt.

Het boekje telt 32 bladzijden en kost ƒ 9,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Harmonie van de laatste vier boeken van Mozes

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken