Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Cursus godsdienstonderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Cursus godsdienstonderwijs

6 minuten leestijd

Een paar lezers van ons blad verzochten me enige aandacht te willen besteden aan deze cursus. Ze menen dat die cursus niet genoeg bekend is al komen er cursisten uit allerlei kerkverbanden van Gereformeerde gezindte. Zij volgen de cursus al jaren met grote voldoening. Vanwege de inhoud van de cursus, de onderlinge sfeer onder de studenten, maar vooral om de onwetendheid op ons kerkelijke erf kwamen ze tot het verzoek om aandacht aan de cursus te willen besteden.

Het is dus een stem uit de praktijk en daarom willen we graag aan het verzoek voldoen en hieronder enige gegevens omtrent de cursus verstrekken, die te vinden zijn in een informatie-folder van de cursus, die ze meestuurden.

De tijd waarin wij leven is niet zo gemakkelijk. - Zo lezen we in de inleiding. - Velen leren dat zij de waarheid verkondigen en nodigen u uit zich bij hen te voegen. Het is heel goed mogelijk dat u in verwarring geraakt door de veelheid aan geestelijke stromingen. Sommigen vragen zich enigszins vertwijfeld af wat zij nu moeten geloven. Voor hen kan de cursus een uitkomst zijn. Anderen halen hun schouders op en raken geheel ongeïnteresseerd. Deze reaktie moeten wij afkeuren. Ongeïnteresseerdheid betekent dat ons geloofsleven verstard en doods is. Als het gaat om de diepste levensvragen moeten wij wel degelij k betrokken zijn op de antwoorden. Weer anderen zeggen dat onze zaligheid niet afhangt van studie. Het gaat om een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking die zijn raakvlak in het hart moet hebben. Dat is zeker waar, maar bij een levend geloof zal er toch ook een drang moeten zijn om de Heilige Schrift, en hetgeen er direkt mee samenhangt, nauwgezet te onderzoeken. Weer anderen wensten wel dat zij het in het gesprek met andersdenkenden bij hun studie of op hun werk over een weerwoord beschikten en niet met de mond vol tanden hoefden te staan. Ook voor hen kan de studie op de C.G.O. zinvol zijn.

De C.G.O. poogt een weg te wijzen in de baaierd van standpunten Wij zijn ervan overtuigd, dat dit werk in alle gebrek geschiedt en dat we in de schaarse lestijd slechts een eerste aanzet kunnen geven. Het is nodig dat u, als u eenmaal cursist bent, de draad oppikt en zelf doorstudeert. De C.G.O. legt de basis waarop u zichzelf verder kunt ontwikkelen.

Als u deze folder hebt aangevraagd om kennis te nemen van ons werk bent u in ieder geval een belangstellende. Wij hebben gemotiveerde cursisten nodig die van doorzetten weten. Velen hebben deze studie reeds ervaren als een verrijking in hun leven. Het is nodig dat leden en doopleden weten waarom zij belijdenis in hun gemeente hebben gedaan of nog hopen te doen.

In het hieronderstaande vindt u een korte omschrijving van alle vakken waarin op de A- en B-cursus les wordt gegeven. Deze vakken hangen nauw met elkaar samen. Zo is bij Dogmatiek een goede Bijbelkennis nodig. Bij de Kerkgeschiedenis bespreken we hoe de kerk steeds weer heeft moeten strijden om de dwaalleer buiten de kerkmuren te houden. Het zal duidelijk zijn dat ook het vak Sekten en Stromingen veel verwantschap heeft met de hier genoemde vakken. Tenslotte leert u bij Praktische vakken hoe u het geleerde moet overdragen op anderen. U moet dan niet alleen denken aan school of catechisatie, maar ook aan de opvoeding van kinderen of het gesprek met andersdenkenden.

We zeiden al dat we beseffen dat ons werk gebrekvol is. Bij alles past ons de bede: “Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwe Geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken.”

Tot zover het inleidend woord. Daarna zegt de folder een en ander omtrent de verschillende vakken. We willen dat in het kort samenvatten: Bijbelkunde is een van de kernvakken van de cursus. De Bijbel staat immers centraal op de lessen. Het werkprogramma voor dit vak valt uiteen in: 1. algemene Bijbelkennis; 2. gedetailleerde kennis van enige hoofdstukken al of niet rond een bepaald thema; 3. een aantal kernbegrippen uit de Schrift, vaak naar aanleiding van de besproken hoofdstukken, b.v. rechtvaardig-making, zonde, ongerechtigheid en overtreding, eeuwig e.d.

Bij het vak Dogmatiek houdt men zich bezig met de leer van de kerk. Het is van groot belang dat wij zicht krijgen op hetgeen wij belijden. Wat is nu naar onze overtuiging de Bijbelse leer inzake de sacramenten, het verbond, de naturen van Christus, de verkiezing en zo veel onderwerpen meer? Bij dit alles is Gods Woord de norm.

De Kergeschiedenis geeft ons een bewogen en boeiend beeld te zien. Verdriet en vernedering, hoop en verwachting, vallen en opstaan, markeren de pelgrimstocht van de kerk. Wat wij hopen te bereiken is dat de cursisten inzicht krijgen in het verleden van de kerk. Dan blijkt hoe christenen steeds weer geworsteld hebben om de Bijbelse leer juist te verstaan. Kerkgeschiedenis houdt nauw verband met de dogmatiek.

Ethiek en Maatschappijleer. Onze tijd wordt gekenmerkt door geweldige vooruitgang op het terrein van wetenschap en techniek. We kunnen veel meer. De ethische vraag is dan of alles wat kan ook mag. Deze vraag wordt niet eenduidig beantwoord. Dit hangt samen met een ander kenmerk van onze tijd: het ontbreken van normen. Dit laatste heeft niet alleen te maken met het feit dat onze tijd steeds ingewikkelder wordt, maar vooral met de secularisatie. De moderne mens denkt dat de troon van God leeg is en wil er zelf op gaan zitten. Juist in deze tijd is het daarom van belang de ethische vragen te bestuderen bij het kompas van het Woord van God. Nog belangrijker is het leven uit en naar dit Woord.

Bijbelse Archeologie en Aardrijkskunde; Sekten en Stromingen. De afgodendienst, vele gebruiken, vondsten, landschapsvormen, die het lezen van de Bijbel verhelderen komen bij dit vak ter sprake. Verder wordt ook aandacht geschonken aan tegenwoordige godsdiensten, zoals islam, boeddhisme, mormonen, yoga.

De Praktische Vakken omvatten de volgende onderdelen: vertellen; opvoedingsdoel en -middelen; catechetiek; methodiek, didaktiek. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Er wordt les gegeven te Gouda, Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen. Er worden Open Schooldagen gehouden, waar men vrijblijvend de sfeer kan proeven. Ook twee leden van mijn eigen gemeente volgen al jarenlang de cursus. Dat is ook een aanbeveling. Men kan zich voor verdere inlichtingen wenden tot drs. H. Lenseling, Karper 5, 3831 DG Leusden, tel. 033-942344.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Cursus godsdienstonderwijs

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken