Bekijk het origineel

Nieuwpoort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwpoort

Afscheid van ds. K. Hoefnagel

7 minuten leestijd

Het kleine stadje aan de Lek is de laatste jaren gegroeid. De kerkelijke gemeente eveneens. Ds. K. Hoefnagel heeft er vijf jaren met zegen mogen arbeiden, maar als men dit artikel leest is de familie Hoefnagel al aangekomen in hun nieuwe woonplaats, Dundas, Ontario, Canada. Nieuwpoort is weer vacant. We hebben vroeger in deze gemeente een paar jaren gecatechiseerd. We hebben er huisbezoeken gedaan en gepreekt en zijn er ook enkele keren beroepen. We houden heel goede herinneringen over. Er zijn nu al velen heengegaan die vroeger in de kerkelijke gemeente een ruime plaats hebben ingenomen. Vroeger woonden er vele kinderen des Heeren die nu in het land der eeuwige rust zijn. Verschillende bekende predikanten hebben er gearbeid en ook br. Ouwer-kerk heeft de gemeente Nieuwpoort enige jaren gediend. De tijd gaat door, Gods werk gaat ook door. Ook in Nieuwpoort.

Ds. Hoefnagel heeft met zegen in zijn eerste gemeente mogen arbeiden. Zo schreven we al. Er waren hechte banden en die moesten worden verbroken. Men wist dat het afscheid komen zou. Het is nu achter de rug. Hier volgt een kort verslag.

Vrijdagavond 22 juni j.1. was het ruime en mooie kerkgebouw van de Hervormde kerk te Groot-Ammers tot de laatste plaats bezet ter gelegenheid van het afscheid van ds. Hoefnagel. Er waren vele genodigden, vele belangstellenden en vele leden van de gemeente Nieuwpoort. En uiteraard ook familieleden van ds. Hoefnagel en zijn echtgenote. Ook voor hen was het een zeer bijzondere ure.

De dienst begon om half acht. Na votum en groet zongen we Ps. 77 : 7 en 8. Ds. Hoefnagel las Handelingen 20 : 17-38, waarna we Ps. 99 : 1 zongen. De prediker kondigde zijn tekst af, n.l. Handelingen 20 : 26 en 27. Hij ging voor in gebed. Er werd gecollecteerd en gezongen Ps. 32 : 4, 5 en 6.

Het uur van afscheid is aangebroken. Aldus ds. Hoefnagel. Ook de afgelopen zondag stond al in het teken van het afscheid. Hij wees op de Moorman, die eerst alleen was en toen met Filippus verder ging en daarna met de Heere Zelf. Toen kon hij Filippus missen.

De prediker bepaalt ons bij het afscheid van Paulus. Deze moet afscheid nemen en hij kan afscheid nemen.

Paulus is op weg naar Jeruzalem. Hem wachten banden en verdrukking, maar hij is eenswillend met de weg. De Heere buigt de wil van Zijn knechten en zij krijgen Gods wil lief. Dat kost wel eigen vlees.

De Heilige Geest wijst de weg. Ook vroeger. Paulus moest naar Europa. Hij was gebonden aan Gods wil, aan Zijn weg.

De Heere doet het nooit verkeerd. Spreker moet ook een bepaalde weg gaan. De troost voor de gemeente is: het is Gods wil. Het is alles ten gunste van Zijn Kerk. Hij leeft voor Zijn Kerk. Het is tot troost wanneer men zich aan de wil des Heeren mag overgeven. De Heere heeft gezegd: Ik ben met u al de dagen.... Enz. Dus: de Heere blijft.

De Heere weet volmaakt wat goed voor ons is. Hij wordt er door geëerd wanneer we Hem mogen aanbidden. Hij weet wat we nodig hebben.

Er is vooral het laatste halfjaar in de gemeente veel gebeurd. De Heere maakt Zijn werk af.

Paulus moet afscheid nemen, maar hij kan het ook. Hij heeft zich vrijgemaakt, omdat hij al de raad Gods verkondigd heeft. Dat is Gods raadsplan: dat Hij in Zichzelf bewogen was om een volk te zaligen. Alzo lief heeft God de wereld gehad.... God zendt Zijn Zoon. Paulus heeft zich voorgenomen te verkondigen het evangelie van Jezus Christus en Dien gekruist. God kan de zonde niet ongestraft laten. Hij is rechtvaardig. Dat zegt ons het kruis. Er is bloed vergoten. De verkondiging is dat het de Heere behaagde Zijn Zoon te verbrijzelen. Hij is met Hem in het gericht gegaan. Hij moest straffen.

Het werk van de Zoon is om Zichzelf te geven tot een rantsoen van velen. Ook is nodig het werk van de Heilige Geest. Voor velen komt daarvoor het werk van de mens. Maar dan was het verloren! De Heilige Geest maakt plaats in het hart voor Christus, om Hem nodig te krijgen. Het is ook mogelijk door de Geest van Christus. Bij de verkondiging van het Woord komt het werk van de Heilige Geest, Die het geloof in het hart werkt.

Paulus is eerlijk met zielen omgegaan. Hij is rein van hun bloed. Het is een moeilijk werk om dominee te zijn. De Heere zal vragen of we eerlijk geweest zijn met de mensen. Het gaat om de volle raad Gods. Die moet verkondigd worden. Allen kunnen zalig worden. Velen worden gerust gesteld met wat uitwendigheden. Dan doen we geweld aan de raad Gods. Wij zijn niets.... Dat moet verkondigd worden. We moeten arm en ontledigd worden. Voor armen is Christus. Armen houden het in hun armoede niet uit. Hongerigen willen eten, dorstigen willen drinken.

Paulus zegt: ik ben rein van het bloed van u allen. We gaan met zielen om. Het kan zijn dat we elkaar nooit weer zien. Maar toch wel voor de witte troon. Een ontzaggelijke ure, als gevraagd wordt: wat hebben we met dat Woord gedaan?

Als iemand verloren gaat dan is het zijn eigen schuld. Men wordt alleen door een Drieënig God behouden. In dat spanningsveld staan we. Zalig is het te vallen in de armen van de Zaligmaker. Spreker wenst dat allen toe.

Is er liefde tot Hem? Toen we klein waren heeft de Heere al gesproken, bij de doop: gij kunt zalig worden. We hebben er van nature geen zin in. Er is geen mens zo gelukkig als een kind van God, ook al voelt hij zich soms ongelukkig. Niemand is zo ongelukkig als een onbekeerd mens, al denkt hij gelukkig te zijn. Zalig worden is niet zo moeilijk. Het is Gods werk. Spreker wekt op om goed van de Heere te denken.

De grote schare luistert met ingespannen aandacht en zo komt het amen aan het einde van de preek nog onverwacht.

We zingen Ps. 40 : 5. Ds. Hoefnagel gaat voor in dankgebed. Ook dat gebed stond in het teken van het afscheid. Nadat we Ps. 33 : 6 en 11 gezongen hebben legt de prediker de zegen des Heeren op de gemeente.

Ouderling W. van Middelkoop kondigde aan wie er zouden spreken. Eerst kwam Burgemeester De Groot van de gemeente Liesveld aan het woord. Hij getuigde van een goede onderlinge verhouding met de vertrekkende predikant. Ds. Verboom van Streefkerk sprak namens het Liesveldse conveant van predikanten. Ds. A. Stehouwer van Vlaardingen sprak namens de classis en als consulent. Tenslotte was het woord aan ouderling Van Middelkoop, die namens kerkeraad en gemeente woorden van afscheid sprak. Alles getuigde van de goede vérstandhouding die er was. Br. Van Middelkoop liet ons de scheidende predikant Ps. 121 : 3 toezingen. Ds. Hoefnagel richtte zich daarna tot de sprekers en anderen, zoals zijn familie. Het scheiden valt moeilijk, maar het is een groot voorrecht te mogen weten dat het de weg des Heeren is. Dan mogen we verwachten dat de Heere het wel zal maken, ook met Nieuwpoort. Ds. Hoefnagel leest een heel treffend gedicht voor, gepast voor deze situatie en dan zingen we op zijn verzoek Ps. 69:14. Hiermee is de dienst ten einde. Vele genodigden komen in het Hervormd centrum bijeen voor het drinken van koffie of thee. Daar ontmoeten velen weer vrienden en bekenden.

Het was goed daar te zijn.

De bevestiging en intrede van Ds. Hoefnagel te Dundas zullen D.V. plaats vinden op 6 juli a.s. Op dezelfde dag als de familie Hoefnagel, maar met een ander vliegtuig, hoop ik weer met mijn dochter een trip naar mijn kinderen in Canada te maken. Daardoor zal ik naar ik hoop in de gelegenheid zijn om deze plechtigheden bij te wonen. Ik hoop voor een verslag in ons blad te zorgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Nieuwpoort

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken