Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Zondagskinderen door ds. H. Veldkamp

Uitgeverij Van Wijnen, postbus 172, 8800 AD Franeker, tel. 05170-4588

We haasten ons om een recensie over dit boekwerk te schrijven. We kunnen beginnen met een woord van hartelijke aanbeveling. Het is al vele jaren geleden dat ik van beiijdenis-catechisanten de twee delen van dit werk kreeg. Ik heb er regelmatig gebruik van gemaakt. De titel wijst heen naar de Heidelbergse Catechismus. De bevestiging daarvan vinden we in de ondertitel: Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Ds. Veldkamp heeft verschillende andere boeken geschreven. Hij wist de dingen op een eenvoudige wijze te zeggen, zodat je er menigmaal door getroffen wordt. Dat houdt niet in. dat we het in alles met Veldkamp eens zijn. Dat hoeft ook niet. Bij de toepassing kunnen de wegen wel eens uiteen gaan. Veldkamp was Gereformeerd predikant en dat is hier en daar te merken. Als we daar rekening mee houden kunnen we een nuttig gebruik van dit werk maken. Je leest zulke boeken met aandacht. Ook niet-theologen, belangstellende belijders, kunnen er veel in vinden, waarmee ze hun winst kunnen doen.

We maken wat haast met deze bespreking, omdat de prijs van de twee delen gebonden met stofomslag, totaal 764 bladzijden, tot 31 december 1990 ƒ. 59.50 is. Daarna wordt de prijs verhoogd tot ƒ. 65,00. Men make dus van deze voordeelprijs gebruik. Het gaat om de achtste druk van dit werk.

K. Schilder, aspecten van zijn werk onder redactie van dr. J. Douma, dr. C. Tromp en dr. K.

Veling Uitgeverij De Vuurbaak - Bameveld.

Het is in 1990 honderd jaar geleden dat deze theoloog geboren werd. Hij stierf al in 1952. Hij was een theoloog van naam. Hij heeft grote invloed uitgeoefend. Zijn naam wordt nog genoemd en over honderd jaar. als de wereld dan nog bestaat, zullen velen nog weten wie dr. K. Schilder was. Dat geldt van velen van ons niet.

De Theologische Universiteit te Kampen schenkt in 1990 aandacht aan de theoloog Klaas Schilder. Het zou een vorm van grote ondankbaarheid zijn voor wat God aan de Gereformeerde Kerken en hun Kamper theologische opleiding geschonken heeft. Aldus prof. dr. J. van Bruggen in een Ten geleide.

Deze hoogleraar schrijft verder:

“De Senaat van de Universiteit besloot een symposium te organiseren waarop verschillende aspecten van Schilders theologisch werk aan de orde komen. Hij vond docenten en oud-leerlingen bereid een bundel samen te stellen met artikelen, die op het symposium (D.V. 12 december 1990) in bespreking zullen worden gegeven”.

De redactie schrijft in een Woord vooraf o.a.: Het is mogelijk K. Schilder te herdenken primair vanuit een historische belangstelling. Dat is zinvol. Bij vroegere geestverwanten van Schilder, die toch principieel andere wegen zijn gegaan, krijgt herdenken een persoonlijker toon, zoals de Schilder-herdenking van 1990 laat zien. De nadruk ligt dan op Schilders intellect en culturele élan. Dankbaar wordt gewag gemaakt van de inspirerende werking van zijn optreden in een tijd dat gezapigheid dreigde. Dit boek is gemaakt vanuit de overtuiging dat nog een andere herdenking mogelijk en zinvol is. De auteurs beogen een voortzetting van het gesprek over thema’s die Schilder na aan het hart lagen, waarbij de inhoud van Schilders werk volledig serieus genomen wordt en ook—zij het kritisch—gewaardeerd. Zij menen dat bezinning op de theologie van Schilder ook in onze tijd winst kan opleveren. Om het belang van een voortgaand gesprek te onderstrepen, zal D.V. op 12 december 1990 een symposium worden gehouden waarvoor dit boek het uitgangspunt vormt”.

De redactie vermeldt dan in het kort een en ,ander over de verschillende artikelen en besluit met:

“De negen auteurs leggen uiteraard verschillende accenten. Allen zijn ze ervan overtuigd dat de gereformeerde theologie zichzelf schaadt wanneer ze het werk van Schilder negeert. Moge dit boek ertoe bijdragen dat deze overtuiging breder ingang vindt”.

We laten hier de titels van de artikelen met de schrijvers volgen zoals we die op bladzijde 5 van het boek vinden:

Wachter der vrijheid, door J. Kamphuis.

K. Schilder in zijn hantering en waardering van de gereformeerde confessie, door W.G. de Vries.

Gehoorzamen achter Christus aan! Schilder over de kerk, door H.J.D. Smit. De geschiedenis vicieus of limuneus?, door B. Kamphuis. Van de al-pha tot de omega, door L. Doekes , Belijnde bevinding, door C. Trimp. Christus en cultuur, J. Douma. Schilders betekenis voor het politieke en sociale leven, door J.P. de Vries. Liefhebben met verstand, door K. Veling. De schrijvers zijn deskundig en laten zien wie Schilder geweest is, wat hij geschreven heeft, welke betekenis hij heeft. Ze schrijven met grote waardering over Schilder, maar ze uiten ook kritiek. De laatste schrijver zegt aan het slot van zijn artikel: “Eigenlijk zijn de bovenstaande kanttekeningen evenzovele aanbevelingen voor verdere studie. En zo hoort het ook. We kunnen Schilder niet beter eren dan door ons hem te laten prikkelen tot voortgaan in onderzoek en theorievorming. Omdat God ons vraagt Hem lief te hebben ook met het verstand”. Wanneer we Schilder enigszins kunnen volgen, belangstelling voor hem hebben of waardering, of juist tegenover hem staan, is het goed kennis van dit boek te nemen. Het is van belang te weten hoe Schilder dacht en schreef. Hij stond kritisch tegenover de Chr. Geref. kerken. Het is goed dat we dit weten. Er waren en zijn verschillen. Bij samensprekingen met de Vrijgemaakten mag dit van geen van beide zijden worden vergeten. Het boek is keurig uitgegeven. Het telt 268 bladzijden en kost gebonden ƒ 29,75,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 1990

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 1990

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken