Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verootmoediging bij oorlogsdreiging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verootmoediging bij oorlogsdreiging

6 minuten leestijd

Hoe zal het verder gaan in de Golf? De oorlog is uitgebroken. Op het ogenblik dat wij dit schrijven neemt Israël niet actief deel aan de strijd in het Midden-Oosten. Zal Israël buiten de oorlog blijven? In ieder geval wordt Israël bedreigd. Hoe zal het gaan met de landen van de Navo? Wat zal er verwacht worden van onze strijdmachten indien er een aanval wordt gedaan op Turkije? Een aanval op dit laatste land zal immers beschouwd worden als een aanval op de Navo, dus ook als een aanval op ons land. Oorlogsdreiging voor de landen van de Navo. Oorlogsdreiging voor Nederland.

1. Koning Josafat van Juda

Oorlogsdreiging is geen nieuwe zaak. In de Bijbel komen wij het vele malen tegen. Ook ten tijde van Josafat is er sprake van een dreigende oorlog. Wie was koning Josafat? Hij was een nakomeling van koning David. Hij regeerde over Juda van 871-846 voor Christus. Hij was 35 jaar oud toen hij koning werd. Van Josafat staat opgetekend in 2 Kron. 17:3 en 4 “En de HEERE was met Josafat; want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids en zocht de Baals niet. Maar hij zocht den God zijns vaders en wandelde in Zijn geboden, en niet naar het doen van Israël”. In 2 Kron. 17:7 lezen wij dat in zijn opdracht het volk onderwezen werd in het Woord en de Wet des Heeren. In 2 Kron. 17:10 staat dat er een verschrikking des HEEREN werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Josafat. Juda mocht een godvrezende koning hebben. Wat een rijk voorrecht is dat. Een koning die het volk de vreze des Heeren mocht voorleven.

Hoe komt het dat er in 2 Kron. 20 sprake is van oorlogsdreiging? Josafat was enige tijd geleden samen met Achab ten strijde getrokken tegen de Syriërs. Josafat was samen opgetrokken met een afgodendienaar. Dit was niet goed en heeft hem bijna het leven gekost. We lezen in 2 Kron. 18:31b dat Josafat tot den HEERE riep en dat Hij hem hielp en de vijanden van hem afwendde. In 2 Kron. 19 wordt Josafat bestraft door Jehu, de zoon van Hanani, de ziener. Die sprak tot hem: “Zoudt gij den goddeloze helpen en die den HEERE haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des HEEREN grote toornigheid”. Als Josafat verneemt dat de Ammonieten en de Moabieten en andere vijanden optrekken tegen Juda, ziet hij daarin de straffende hand des Heeren. Daarom vreest hij. Hij ziet de vijanden als instrumenten in de hand des Heeren om hem te straffen. Er staat dat Josafat zijn aangezicht stelde om den Heere te zoeken. Hij mag het vaste voornemen in zijn hart hebben het onder deze omstandigheden bij den Heere te zoeken. Hij riep ook een vasten uit in gans Juda. De kanttekening zegt hiervan: “Opdat een ieder te bekwamer zou zijn om God te bidden voor den welstand des lands en de afkering der vijanden, en om openbaar getuigenis te geven van ootmoed en berouw over hun voorgaande zonden, en van een oprecht voornemen om in het toekomende zich te beteren”. Er mag verootmoediging zijn in het hart van Josafat en hij roept op tot verootmoediging onder het volk. Het was bij Josafat geen dode plicht of lege vorm, maar een zaak van zijn hart. Hij voelde zich gedrongen zich te verootmoedigen voor den Heere en hulp te zoeken bij den Heere. Een bede- en boetedag mag hij uitroepen.

2. Onze tijd

Is er voor Nederland ook geen reden voor verootmoediging? Het is echt niet denkbeeldig dat er Nederlandse soldaten zullen worden ingezet. En ook al zou dit niet gebeuren, wat is er te doen tegen terroristische aanslagen, die het openbare leven kunnen verlammen? Er hoeven niet eens zo heel veel electriciteitscentrales uitgeschakeld te worden en wij zitten zonder stroom met al de ontzettende gevolgen van dien. Beseffen we wel hoe kwetsbaar we zijn? Josafat mocht de straffende hand des Heeren zien in de dreiging van de zijde der vijanden. De toekomst van ons land en volk is niet zonder zorgen. Welke ontwikkelingen zullen er plaatsvinden binnen de Sovjetunie? Kan ook daar een onverwachte dreiging vandaan komen? Er gebeuren zoveel dingen die wij niet verwachten, dat wij bij voorbaat niets moeten uitsluiten.

De dreiging is vast niet minder als in de dagen van koning Josafat. Bij alle dreigingen en spanningen in onze dagen wordt de oproep tot verootmoediging van de zijde der overheid gemist. In het verleden schreef de overheid bij dreigende gevaren bede- en boetedagen uit. Het wordt in deze tijd helaas niet meer gevonden. Er is een tijd geweest dat de vijanden meer bevreesd waren voor de gebeden die opgezonden werden in ons land, dan voor de wapens die er waren. Het is verleden tijd!

We lazen dat op 14 januari 80.000 religieuze joden bij de westelijke muur in de oude stad van Jeruzalem bijeenkwamen voor verootmoediging en om te bidden om vrede en regen. De opperrabijnen Shapira en Elijahoe hadden in verband met de Golfcrisis tot de bijeenkomst opgeroepen. Op alle pleinen bij de muur, op de grasvelden en zelfs op de daken van de omliggende gebouwen riepen mannen en vrouwen tot God. De orthodoxen lazen Psalmen en vroegen God Israël en de wereld te beschermen. Wie er zich lichamelijk toe in staat achtte werd opgeroepen op 15 januari te vasten. Is het geen beschamend voorbeeld?

Wat wordt er veel zonde bedreven in Nederland. Zou er geen reden tot verootmoediging zijn? De zonde werd immers bezocht ten tijde van koning Josafat. Zou ze ook nu niet bezocht worden? Geve de Heere dat die ver ootmoediging niet alleen gevonden zou worden binnen de kerken, maar dat ook de overheden, evenals Josafat in het verleden, zouden mogen oproepen tot zo’n verootmoediging en voorgaan in zo’n verootmoediging.

Tenslotte deze vraag: Mag u verootmoediging voor God kennen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Verootmoediging bij oorlogsdreiging

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken