Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Niet het zwaard maar het Woord, door drs. M.A. van den Berg.

Uitgeverij: De Groot Goudraan, Kampen.

De ondertitel is: Luther en Müntzer in de Boerenoorlog van 1525.

Daardoor wordt de eigenlijke titel al dadelijk duidelijk. Dit boekje is de bewerking van een doctoraalscriptie.

Thomas Müntzer en Maarten Luther hebben in de felle bestrijding van eikaars theologische visie een beslissende bijdrage geleverd aan de dramatische afloop van de Boerenoorlog. Aldus de schrijver in een Woord vooraf. Hij handelt eerst over Müntzer en Luther in hun betrokkenheid bij de Boerenoorlog. Daarna over de tijd van het gericht: het geschiedenisbeeld van Thomas Müntzer. Dan volgt het hoofdstuk: in de spanning van de verwachting: Luthers beeld van geschiedenis en gericht. Daarna komt er nog een samenvatting. Het boekje laat uitkomen dat dit conflict ook ons nog wat heeft te zeggen. We bevelen het gaarne ter lezing aan.

Drs. Van den Berg is Hervormd predikant te Groot-Ammers.

Het boekje telt 118 bladzijden en kost ƒ 21,50.

Hij heeft onder ons gewoond, door Ds. W. van Gorsel.

Uitgeverij Den Hertog b.v., Houten.

Dit boekje bevat 9 meditaties over Johannes 1. Telkens behandelt de schrijver een gedeelte van dit hoofdstuk, te beginnen bij vers 6.

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is het thema van het Johannes-Evangelie, waarvan reeds het eerste hoofdstuk zoveel bewijzen levert. De Zoon van God, Die ons vlees en bloed aannam, vertoont Zich als Mens onder de mensen, en trekt mensen tot Zich om Zijn discipelen te worden”. Zo lezen we op de achterzijde van de omslag.

Het is niet de eerste keer dat we een boekje van Ds. van Gorsel kunnen aanbevelen. Hij schrijft eenvoudig, voor een ieder begrijpelijk. Hij laat een Schriftuurlijk geluid horen en doet dat op een wijze die telkens weer verrassend aandoet. We zouden gemakkelijk verschillende gedeelten kunnen ovememen om onze lezers te laten zien hoe Ds. van Gorsel schrijft, maar dat lijkt ons niet nodig. De schrijver trekt lijnen en brengt gedachten naar voren en nodigt zo uit om verder te gaan mediteren. Men kope en leze het boekje en de Heere moge het zegenen. Het boekje telt 85 bladzijden en kost ƒ9,75.

Het lezen van de Heilige Schrift, door Theodorus van der Groe.

Uitgeverij Den Hertog b.v., Houten

In de afgelopen zomer las ik in het eerste deel van de werken van de Erskines de Voorrede of verhandeling over den pligt van het lezen der H. Schrift en andere godgeleerde boeken: hoe dien, door de genade Gods, dagelijks te verrigten met het meeste profijt voor de ziel. Toen dacht ik hoe goed het zou zijn, wanneer deze woorden van Van der Groe door velen gelezen zouden worden. Daarvoor zou een afzonderlijke uitgave zeer dienstig kunnen zijn.

En nu, enkele maanden later, ligt de verhandeling gedrukt voor ons in een boekje van 89 bladzijden. In 1898 was er ook al aparte uitgave van verschenen.

Nu kan men dus opnieuw gemakkelijk in het bezit van de verhandeling komen. De prijs is ƒ 14,75. De huidige spelling is gebruikt.

Aan het boekje is een inhoudsopgave toegevoegd. Die ontbreekt in de oorspronkelijke uitgave. Wel had Van der Groe zijn voorrede al verdeeld en onderverdeeld. Dat komt in de nieuwe uitgave beter naar voren.

De hoofdindeling is als volgt:

1. Het grote voorrecht dat God de mensen Zijn Woord en veel nuttige boeken heeft gegeven tot hun voordeel en zaligheid.

2. Onvruchtbaar blijven onder het helderste licht van het Evangelie is een grote ongerechtigheid.

3. Onvruchtbaarheid en zorgeloosheid onder de middelen van het Evangelie is eigen schuld en zonde voor God.

4. Onder alles wat we lezen moeten we er naar staan om door Gods Geest overtuigd te worden van het gevaar van de onbekeerde staat.

5. Arbeiden om op een rechte wijze te leren verstaan hoe men dagelijks met vrucht zal lezen voor eigen ziel.

We hopen van harte dat het lezen van dit boekje velen tot zegen is.

Tot alle rijkdom van een volledig inzicht, door dr. A.N. Hendriks.

Uitgeverij: Van den Berg/J.H. Kok - Kampen

Dit boek bevat 17 meditatieve studies over gedeelten uit het nieuwe testament. Er kan veel goeds van het boekje gezegd worden vanwege de eenvoudige en duidelijke wijze waarop de Schrift wordt verklaard. Daarom te meer betreuren we het dat de schrijver de lezers aanspreekt als geredde mensen. Zie bv. bladzijde 112: De vrede is aangebracht, de verzoening is geschied. Naar die vrede mogen wij in geloof iedere dag weer grijpen. Enz. Ook het gebruik van de nieuwe vertaling en het schrijven van Here en Heer achten we een groot bezwaar.

De schrijver is predikant van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort. Het boek telt 157 bladzijden en kost ƒ 26,50.

Met al de heiligen, liturgie in hemel en op aarde, door drs. G. van Rongen.

Uitgeverij: De Vuurbaak - Bameveld

Dit boek bevat het laatste deel van een belangrijke studie. Het heeft als ondertitel: “Zijn gemeenschap”: de gereformeerde liturgie. Toen de andere delen verschenen hebben we een recensie geschreven. Daarnaar kunnen we hier verwijzen. Dit derde deel brengt ons in aanraking met de kerkdienst, die begint met het votum en eindigt met het uitspreken van de zegen. Drs. van Rongen schrijft o.a. over Wetslezing, Openbare schuldbelijdenis en genadeverkondiging, Het “Credo” van de kerk, Het gebed van de kerk, De zang van de kerk, Schriftlezing en preek, Doopbediening, Openbare geloofsbelijdenis en Avondmaalsbediening.

Prof. Trimp noemde dit werk een standaardwerk. Het heeft stellig zijn waarde in een tijd, waarin gesprek rond de vormgeving van de eredienst bewust maar ook kritisch wordt gevoerd.

We menen hiermee te kunnen volstaan. Het is van belang voor allen die met vragen over liturgie te maken hebben of krijgen.

Het boek telt 206 bladzijden en kost ƒ 27,50.

Terug naar Siberië door J.F. van der Poel.

B.V. uitgeverij De Banier, Utrecht.

Dit is het derde deel van een serie over de voorganger Japova en zijn gezin en anderen die in Rusland vervolgd werden. Eerder verschenen de delen Balling in Siberië en Vlucht uit Siberië.

Japova werd opnieuw gevangen genomen en weggevoerd naar een kamp in Siberië. Zijn vrouw en dochtertje konden zich verbergen niet al te ver van hun vroegere woonplaats. Zij zijn dan honderden mijlen van het kamp van Japova verwijderd. Een zoon zit in ons land en komt na jaren tot een huwelijk met een nederlands meisje. Door de arbeid van Japova komen verschillende mensen tot bekering. Dat is wel erg oppervlakkig getekend. We vragen ons af of alles in het boek wel naar de realiteit is geschreven. Is het zo gemakkelijk om te ontvluchten? Houdt de schrijver wel rekening met de grote afstand tussen Japova en zijn vrouw met dochter? Hoe was de reis van de olietanker die een paar vluchtelingen meenam naar Israël? We hebben waardering voor de pogingen van de schrijver van het boek om de situatie te beschrijven van de vervolgden in Rusland. We lezen ook in het boek van de verbeterde omstandigheden. Bij alles gaat het om een getrouwe weergave. We hebben in dat opzicht onze vragen, maar willen het boek toch aanbevelen vanwege de goede strekking.

Het telt 168 bladzijden en kost gebonden ƒ 24,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken