Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Spiritualiteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerde Spiritualiteit

4 minuten leestijd

We vragen weer aandacht voor het belangrijke boek van prof. dr. Velema, getiteld: Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit.

Na wat we in het vorige artikel overnamen zegt de hoogleraar in zijn boek, dat de Heilige Geest luistert naar de woorden die Christus op aarde heeft gesproken. Hij meent ook te mogen zeggen, dat er ook een gesprek is tussen de Zoon en de Vader. Daarbij is de Geest ook Hoorder geweest. Prof. Velema schrijft dan verder:

“De hoor-houding, die Israël tegenover Jahweh moet aannemen is - om zo te zeggen - weerspiegeling van de omgang tussen Vader, Zoon en Geest. (...)

Het werk van de Geest is blijkens Johannes 16:13 een tweevoudig werk: eerst horen en dan verkondigen.

De komende dingen (beter dan de vertaling: de toekomst) zien op wat Jezus Zelf zegt over de vele dingen die Hij nog te zeggen heeft. (....)

Het gaat niet om dingen die niet meer met Christus te maken hebben. De Geest spreekt geen zaken, buiten Christus om. (...)

De verkondiging van de Geest is derhalve volstrekt christocentrisch; niet slechts op Christus betrokken, maar op Hem als middelpunt, als bron en als doel. (....)

Het moet ons treffen dat deze christocentrische bepaaldheid van het werk van de Geest ook na de voleindiging van kracht blijft. (....)

Gereformeerde spiritualiteit is spiritualiteit als vrucht van de Geest. De Geest toont niet Zijn eigen gelaat, maar dat van Christus! Daarom wijzen wij alle openingen naar onderwijs door New Age, maar ook naar woorden en werken, die bij het werk van Christus bijkomen, die daaraan iets (nieuws) toevoegen, radicaal af. (....)

Onze spiritualiteit moet ontspringen aan het horen. (...)

Juist in dat horen weten we ons met Israël verbonden. Op grond van de hoor-structuur, oftewel de luisterhouding, is de prediking van Gods Woord het enige middel om de crisis van de Godsverduistering te doorbreken. Hier komt Romeinen 10:12-15 in zijn evangelische betekenis naar voren. Deze verzen zijn fundamenteel voor de wording en de instandhouding van de Kerk. (...)

Gereformeerde spiritualiteit gaat terug op het werk van deze Geest. Ze neemt in elke tijd haar eigen vorm aan. Dat is haar tijdbetrokkenheid. Haar wezen is echter niet contextueel. Haar wezen is bepaald door de eeuwige, onveranderlijke God, - de Vader, de Zoon en de Geest -, door Zijn zondaarsliefde en door Zijn trouw tot in eeuwigheid. Liefde en trouw die teruggaan op de uitverkiezing.

Er is een antwoord op de vraag van de Godsverduistering. Dat is de praktijk van gereformeerde spiritualiteit.

O God, doe ons haar beleven. Maak haar waar! Wij wachten op U!”

Op deze wijze eindigt prof. Velema zijn boek. We hebben het met veel aandacht gelezen. We kunnen er ons over verblijden dat hij dit boek geschreven heeft. Het neemt een eigen plaats in en laat een positief geluid horen en dat is in onze tijd van groot belang.

We willen nog een paar opmerkingen maken.

De eerste is wel dat we in een geesteloze tijd leven, waarin de gereformeerde spiritualiteit weinig wordt beoefend. Dr. Kohlbrugge klaagt er in zijn dagen al over dat de meeste van Gods kinderen al in het graf zijn neergelegd. Na die tijd is het er niet beter op geworden.

Toch is er ook in onze dagen nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat zijn zij van wie in beginsel geldt wat we van Job lezen: een man oprecht en vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad. Dat zijn zij onder wie er gevonden worden die zuchten tot de Heere, zichzelf aanklagend, schuldbelijdend en smekend aan de troon der genade. Zo zijn er in vroegere eeuwen ook geweest, die de nood van toen gevoeld hebben en op de knieën geworsteld hebben.

De Heere mocht uit vrije gunst ook in onze dagen door Zijn Geest en Woord velen willen opwekken uit de dood tot het leven en willen brengen uit de duisternis tot het Licht. Dan krijgt Hij de eer van Zijn werk.

Tenslotte. Het werk des Heeren zal blijven doorgaan tot het einde toe. Het moest ons aller zoeken zijn om deel te krijgen aan Christus en Zijn Geest om zo te mogen behoren tot hen die in beoefening mogen weten wat gereformeerde spiritualiteit is.

Het boek van prof. Velema telt 208 bladzijden, is uitgegeven door Kok Voorhoeve te Kampen en kost ƒ 29,50. Een enkele opmerking: de laatste regel op bladzijde 144 wordt herhaald bovenaan de volgende bladzijde. Dat kan bij een tweede druk verbeterd worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1991

Bewaar het pand | 13 Pagina's

Gereformeerde Spiritualiteit

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1991

Bewaar het pand | 13 Pagina's

PDF Bekijken