Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijk jeugdwerk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkelijk jeugdwerk

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

4.

We beloofden in het vorige artikel aandacht te zullen vragen voor 12. Epiloog, het laatste gedeelte van het boekje van de Landelijke Commissie Jeugdcontacten, LCJ, dat onlangs verscheen. Dat willen we nu doen.

In de eerste paragraaf vinden we een Samenvatting. Daarin vindt men terug wat in de voorafgaande hoofdstukken geschreven is, maar dan uiteraard alleen de hoofdzaken. Nu, die hebben we in de vorige artikelen o.i. voldoende weergegeven. Daaraan gaan we dus verder voorbij.

In de 2e paragraaf: Verantwoording vinden we een soort getuigenis. Daaruit nemen we hier en daar wat over:

“(...) De geschiedenis van het Chr. Geref. jeugdwerk heeft ons (helaas!) geleerd dat het bijna ondoenlijk is om tot een eensluidende standpuntbepaling te komen. We willen wel de hoop uitspreken dat wat op deze bladzijden is beschreven mag bijdragen aan een beter inzicht in de problematiek (....) We hebben aangetoond dat de CGJO geen historische en geen kerkelijke grond heeft voor haar positiekeuze. We hopen daarom van harte dat deze studie niet ervaren wordt als een veroordeling, maar als een uitdaging om tot een herijking van de uitgangspunten van het Chr. Geref. jeugdwerk te komen (...) De geschiedenis van het “alternatieve jeugdwerk” in onze kerken is nu zo’n twintig jaar oud. Veel is in die jaren tot stand gebracht. Maar er zijn ook fouten gemaakt, niet in het minst door de ongenuanceerde manier waarop sommige kontakten verliepen, of zelfs helemaal niet verliepen (...) Laten we samen op onze knieën gaan voor de HEERE, Wiens zegen we zo vaak mochten ervaren.”

Hoe nu verder? wordt er in de derde paragraaf gevraagd. Daarin lezen we o.a. “De jeugd van vandaag is de kerk van morgen(....) Uit de jongeren van nu zullen de ambtsdragers van morgen moeten voortkomen. Maar door de Christelijke Gereformeerde jeugd van nu loopt een diepe scheiding. Hoe zullen zij dan de kerk van morgen kunnen vormen, en daarin leiding geven? We hebben het immers niet alleen over verscheidenheid, maar over gescheidenheid! Het is daarom voor alles nodig dat onze jeugd elkaar gaat herkennen en erkennen en met elkaar in gesprek gaat. (...) Daarnaast en daarboven is het nodig dat alle verwatering over boord gezet wordt, en teruggekeerd wordt naar de oorspronkelijke bedoeling van het jeugdwerk. We willen fris en aktueel jeugdwerk bedrijven, maar dan moeten we wel gezonde en beproefde uitgangspunten hebben. De uitgangspunten die in 1954 in “Van strijd en kracht” geschetst werden zijn wat ons betreft nog steeds aktueel, al willen ook wij wat de invulling daarvan betreft met onze tijd meegaan. Onze jongeren groeien immers in een heel andere tijd op. Als we het fundament maar behouden! (...)

Het vertrouwen tussen jeugddeputaten en CGJO is inmiddels hersteld. Laten we nu allemaal werken aan het vertrouwen tussen CGJO en LCJ. (....) We vragen de CGJO om met ons in gesprek te gaan. (....) De CGJO zegt dat de verschillen groot zijn; dat is zo. Maar kunnen, ja moeten we daar dan niet over praten? Is het niet bovenal een opdracht die de Bijbel ons geeft! Laten we dan naar de oproep van de Bijbel en van onze kerken luisteren”.

Hierna richten de schrijvers zich tot de CGJO en alle kerkeraden, tot de jeugddeputaten en tot onze kerken en tenslotte ook tot de generale synode van 1992 met vragen. Die vragen kunnen we zien als dringende verzoeken. We willen een gedeelte van dit appèl overnemen:

“We vragen onze kerken om zich te realiseren dat de verdeeldheid in het jeugdwerk een gevolg is van de verdeeldheid in de kerken. Verootmoediging en zelfonderzoek kunnen hier wel op z’n plaats zijn.

We zullen aan de generale synode, die zo de Heere wil in 1992 bijeenkomt, vragen: Realiseert u zich dat de problemen in jeugdland mede ontstaan zijn doordat onze kerken niet altijd alert op verschuivingen in het jeugdwerk gereageerd hebben; en doordat ook vanuit de kerken in het verleden een te sterke nadruk is gelegd op het vrije karakter van het jeugdwerk. Leg nadrukkelijk de vinger bij de fouten die er zijn, bij allen die bij het jeugdwerk betrokken zijn, en blijf niet steken in algemene termen en oproepen. Bedenk dat u niet slechts spreekt over de jeugd van vandaag, maar over de kerk van morgen, over uw eigen nageslacht, over uw opvolgers. Neem, in biddend opzien tot de HEERE, die beslissingen die nodig zijn om het jeugdwerk weer geheel gezond te maken.”

De schrijvers eindigen met de uitspraak dat we allemaal uit Gods Woord hebben te leren: “... dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; u benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes”.

Hierna komt nog een literatuuropgave. Er zijn ook nog een paar schema’s van de organisatie opgenomen.

We hopen in een volgend artikel op de inhoud van het boekje terug te komen. Het is een degelijke studie over het jeugdwerk zoals het is en zoals het zou moeten zijn. Vooral dat laatste is van belang: Hoe moet het jeugdwerk zijn? We hebben vroeger zelf ook in het jeugdwerk gezeten. Het heeft nog onze belangstelling. Daarom willen we naar aanleiding van of in verband met deze studie een paar gedachten naar voren brengen, de volgende keer dus, D.V.

Nu willen we er nog op wijzen, dat er weer een jaarboek is uitgekomen, met de titel: LCJ Jaarboek 1991. Daarin is o.a. opgenomen: het programma van de appèldag 1991, met thema: geloven, maar hoe? de programma’s van de jeugdkontakten voor het seizoen 1991/1992, de adressen van de jeugdverenigingen en van de besturen en commissies.

We komen nog even terug op de brochure. Belangstellenden kunnen deze uitsluitend schriftelijk bestellen bij het secretariaat LCJ, p.a. W.A. Mak, Chopinplein 73, 3122 VM Schiedam. De kosten bedragen ƒ 5,- plus porto. Dat is voor een brochure van ruim 100 bladzijden zeer goedkoop.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1992

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Kerkelijk jeugdwerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1992

Bewaar het pand | 8 Pagina's