Bekijk het origineel

Een ding is nodig!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een ding is nodig!

5 minuten leestijd

Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet weggenomen zal worden.

Maar één ding is nodig! Het is een woord van de Heere Jezus Zelf! We hebben allen onze eigen behoeften en verlangens en omstandigheden. Maar wanneer het gaat om “het éne nodige” hebben we toch allen hetzelfde nodig: een hart, dat de Heere kinderlijk vreest en een leven in Zijn dienst!

Was Martha daar dan vreemd van? O nee! De goede keus lag in haar hart. En in haar “bezig zijn met veel dingen” bedoelde ze oprecht de Heere te dienen. Alleen maar: ze was “zo zeer bezig met veel dienens”, dat ze voorbijzag dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Martha was o zo druk bezig. En al verschillende keren was haar oog op haar zuster Maria gevallen. En het was Maria stellig aan te zien, hoezeer zij genoot, daar op dat nederige plekje aan Jezus’ voeten, hoe ze de woorden van haar Meester indronk met haar dorstige ziel, zodat ze uitgetrokken werd boven de wereld met al haar beslommeringen. Martha genoot op dat ogenblik niets voor haar ziel. Ze bevond zich dicht bij Jezus, maar was in feite toch ver van Hem verwijderd. En dan opeens richt ze haar scherpe woorden tot Jezus: “Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpt”.

Haar bitse woorden treffen de Heere Jezus pijnlijk. Alsof Hij het éne schaap van Zijn kudde zou stellen boven het andere.

“Zeg haar dan, dat zij mij helpe”. Wat moeten we denken van een soldaat, die zijn generaal bevelen gaat geven? Het schaap gaat de Herder de weg aanwijzen! En nu dan het antwoord van de goede Herder, Die Zijn schapen zo nauwkeurig kent en doorgrondt: “Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; meer één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal worden weggenomen”.

Wat is de Heere goed en getrouw om de Zijnen te vermanen en terecht te wijzen en op hun zonden te wijzen. O, als Hij dat eens niet deed, waar zouden ze belanden?

Wat Jezus’ vermaning bij Martha heeft uitgewerkt, wordt ons niet vermeld. Maar het zal zijn vrucht wel hebben afgeworpen, dat de heilige Gast Zijn gastvrouw zo ernstig toesprak.

Eén ding is nodig! De liefde tot de Heere; het zitten aan Zijn voeten; het indrinken van Zijn woorden met een dorstig hart; het zich door Christus laten zaligen uit enkel genade! Dat is het éne nodige! Wie iets van dit heil- geheim mag kennen, bezit in beginsel alles, hoe weinig hij of zij ook zou bezitten naar wereldse maatstaven en hoe zwaar de beproevingen en de kastijdingen des Heeren bij tijden ook mogen drukken. En ook: wie dit “éne nodige” mist, mist in feite alles, ook al kan hij of zij dan naar wereldse maatstaven veel bezitten.


Al zegt zijn hart: “mijn huis zal eeuwig staan,
Van kind tot kind gedurig overgaan”;
Al heeft hij ‘t land, waarop zijn trotsheid roemt,
Zijn grootsheid houwt, naar zijnen naam genoemd;
‘t Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt;
De mens, hoe mild voor ‘t aards geluk bedeeld,
Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven,
Vergaat als ‘t vee, en derft in ‘t eind van het leven.


Maar wie in het éne nodige mag delen is zo oneindig veel beter af. Van hemof haar geldt het:


Maar na de dood is het leven mij bereid;
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.


Wat Maria smaakt aan Jezus’ voeten, dat wordt niet genoten in de feestzalen van de Belsasars en Herodussen. Dan is de arme Lazarus op straat met zijn wonden en de honden, maar met zijn hemelse schat in het hart toch beter af dan de arme rijke man, die straks zijn ogen opendoet “zijnde in de pijn”.

Bovendien: het éne nodige brengt alle andere nodige dingen, ook voor de reis door dit leven, vanzelf mee. Immers: de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte voor dit en voor het toekomende leven! “Martha, Martha, ge bekommert en ontrust u over vele dingen!”

Ja, maar moet er dan niet gezorgd en gewerkt worden? Hebben we hier op aarde dan onze taak niet met ijver en in getrouwheid te vervullen? O zeker! We moeten werken, en woekeren met de gaven en de talenten, die de Heere ons heeft toevertrouwd. Ook al zou het maar één talent zijn!

We moeten werken, terwijl het dag is, want de nacht komt, in welke niemand werken kan. Maar dan werken in het licht der eeuwigheid. Werken met “een wandel in de hemelen”. Werken vanuit het “éne nodige”, niet ten koste van het “éne nodige”!

Martha, Martha, wees nu niet boos op Maria! Laat je “vele dingen” nu eens even rusten en ga nu eens naast je zuster zitten. Aan Jezus’ voeten. Het is de allerbeste plaats, die denkbaar is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 1992

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Een ding is nodig!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 1992

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken