Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Ds. J. Veenendaal, CREMATIE MOGEN WIJ ER NAAR TOE?, Stichting Lectori Salutem nr. 29, 18 blz., f2,50.

De titel geeft een vraag weer waar steeds meer kerkmensen mee te maken krijgen. Cremeren is naar eigen believen het proces van vertering terugbrengen tot anderhalf uur. Pas in 1968 werd in Nederland het cremeren met het begraven gelijkgesteld. De synode van de Chr. Geref. kerken van 1983 heeft duidelijke uitspraken gedaan voor begraven en tegen crematie. Welke motieven gebruiken voorstanders van crematie? Het hygiënische, het economische, het ruimtelijke en het esthetische motief. De Bijbel zegt dat begraven de juiste manier van lijkbezorging is. Met name ook 1 Cor. 15 pleit voor de begrafenis en tegen de crematie. Ook in de kerkgeschiedenis zien wij de lijn van de crematie. In 785 vaardigde Karei de Grote een wet uit waarbij de doodstraf kwam te staan op crematie. Ds. Veenendaal concludeert op pag. 16 dat de Bijbel van ons vraagt dat wij een getuigenis laten uitgaan door onze afwezigheid. Door afwezigheid wijzen wij het heidense gebruik van cremeren af. Op pag. 17 lezen wij terecht dat de begrafenis bijbels geboden is en de crematie bijbels verboden. De Kerk en haar leden behoren krachtig te getuigen tegen heidense gebruiken en gewoonten en deze niet te sanctioneren door hun aanwezigheid en het leiden van een rouwdienst in een crematorium. Een goede en helaas al meer geboden zaak kennis te nemen van de inhoud van dit geschriftje.

Drs. C.J. Meeuse, WAAROM GEEN TELEVISIE, Stichting Lectori Salutem, christelijk leven nr. 1, 16 blz., fl,-.

We verwijzen naar ons artikel in deze aflevering van Bewaar het Pand.

Andries Knevel, DOE DAT DING DAN UIT!, 100 blz., f14,50, Uitgeverij Kok Voorhoeve Kampen.

In dit en in het vorige nummer van Bewaar het Pand is aandacht besteed aan dit lezenswaardige boekje, we volstaan met daarnaar te verwijzen.

John Bunyan, DE AANGENAME OFFERANDE, 92 blz., f22,90,

Uitgeverij den Hertog B.V. - Houten.

Dit keurig uitgevoerde boekje heeft als ondertitel “De uitnemendheid van een gebroken hart.” Het is een verhandeling over Psalm 51:19. De inhoud heeft ons aangesproken. De diepte van de val en de totale verdorvenheid van de mens worden op schriftuurlijke wijze getekend alsook het vrije en soevereine werk Gods in het bearbeiden van mensenharten.

Thomas Boston, DE NOODZAKELIJKHEID VAN DE BEKERING, 127 blz., f17,90, Uitgeverij den Hertog B.V. - Houten.

Op schriftuurlijk-bevindelijke wijze wordt bij de behandeling van Lucas 13:5 geschetst waarin de ware bekering bestaat. Onjuiste opvattingen over de bekering worden bestreden en weerlegd.

Treffende zaken zijn we tegengekomen tijdens het lezen. Handelend over wat de ware bekering niet is lezen we bijv. op pag. 27: “Daarom is het mogelijk dat zondaren soms scherpe overtuigingen hebben, terwijl hun wellusten intussen nog nooit zo welig getierd hebben.” Op pag. 80 wordt het volgende geschreven over ware boet-vaardigen: “Waar een begenadigde ziel echter het meest mee te stellen heeft, bij het strijden tegen de zonde, is met het hart en met hetgeen de wereld niet in hem ziet noch kan zien. Zijn hart richten is het moeilijkste werk van zijn godsdienst.” Kortom een verhandeling waard om te lezen.

C.H. Spurgeon, DE ROOS EN DE LELIE, 138 blz., f22,50, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Op meditatieve wijze behandelt Spurgeon enkele kernteksten uit het Hooglied. Onder liefhebbers van zijn geschriften zal dit boekje dat leerzame gedachten bevat zeker aftrek vinden.

Ds. C. den Boer, 1 Korinthe VII-XI, deel 2, 239 blz., f 32,50, Uitgeverij Kok Voorhoeve - Kampen. Na verschijning van het eerste deel is nu het tweede deel gereed gekomen. Iets uit de inhoud willen wij noemen. Bij de bespreking van 1 Kor. 7:1-6 komen zaken uit het huwelijk aan de orde. Bij 1 Kor. 11:1-6 worden kleding en haardracht van de vrouw besproken. Zo lezen wij op blz. 196: ”Als de vrouw haar plaats kent in de gemeente, draagt zij iets op het hoofd en haar haar is lang.” Het boek is voorzien van kanttekeningen, voetnoten en tekstverwijzingen. Na ieder hoofdstuk zijn gespreks-vragen opgenomen. Geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor gebruik op verenigingen.

Drs. J.P. de Vries, HET LEVEN IS ÉÉN, 48 blz., f 13,90, Uitgeverij de Vuurbaak- Barneveld. Het boekje is een herdruk. De eerste druk verscheen in 1966 en ging over het ontstaan en het bestaansrecht van het GPV. Die vragen zijn ook nu actueel. Door latere ontwikkelingen was een gewijzigde herdruk noodzakelijk. Het boek geeft ook informatie over de breuk met verschillende christelijke organisaties (doorgaande reformatie). Op de laatste blz. wordt gesteld dat samenwerking met anderen mogelijk is op grondslag van de gereformeerde belijdenis.

Ds. G.C. de Jong, KERNTEKSTEN UIT ESTHER, 90 blz., f 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen. In een achttal bijbelstudies wordt het boek Esther behandeld. Misstanden op bruiloften en recepties worden gesignaleerd (pag. 14 en 15). Op diverse pagina’s wordt gewaarschuwd tegen overtreding van het zevende gebod in onze tijd. Het boekje is actueel geschreven, bevat gespreksvragen en is zodoende geschikt voor persoonlijk gebruik en voor verenigingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 1993

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken