Bekijk het origineel

Opname in verpleeghuis Salem te Ridderkerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Opname in verpleeghuis Salem te Ridderkerk

3 minuten leestijd

Het Verpleeghuis Salem, dat momenteel in de wijk Drievliet te Ridderkerk in aanbouw is, zal D.V. omstreeks 1 april 1994 in gebruik worden genomen. Vanaf heden zal het mogelijk zijn om toekomstige bewoners van het verpleeghuis aan te melden voor opname.

Ten behoeve hiervan volgt onderstaand enige informatie over het verpleeghuis, alsmede over de wijze waarop aanmelding kan geschieden.

Verpleeghuis Salem is een zogenaamd gecombineerd verpleeghuis, dat wil zeggen dat het plaats biedt aan bewoners met een aandoening van lichamelijke aard (60 plaatsen) en bewoners met een aandoening van psychogeriatrische aard (90 plaatsen).

Het verpleeghuis gaat uit van de Stichting Verpleeghuis Salem, uitgaande van de Gereformeerde Gezindte en komt tot stand op initiatief van een vijftal reformatorische kerkgenootschappen. Dit zijn: Nederlands Hervormde Kerk op Gereformeerde Grondslag, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente, Oud Gereformeerde Gemeente en Gereformeerde Gemeente in Nederland.

De stichting heeft als grondslag het Woord van God en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid. Het beleid en de sfeer in het verpleeghuis zullen dienovereenkomstig worden vorm gegeven.

Het verpleeghuis is in beginsel bedoeld voor bewoners afkomstig uit één der participerende kerkgenootschappen.

Om voor opname in aanmerking te komen dient een potentiële bewoner in het bezit te zijn van een “indicatie voor opname in een verpleeghuis”. Hierbij wordt bezien of voldoende redenen tot plaatsing aanwezig zijn. Deze indicatie wordt verstrekt door de per gemeente ingestelde Gemeentelijke Indicatie Commissie.

Een verzoek tot opname dient bij de commissie te worden ingediend. Meestal zal dit door bemiddeling van huisarts of behandelend specialist geschieden. Tijdens de “indicatie procedure” wordt gevraagd in welk verpleeghuis de potentiële bewoner wil worden opgenomen. Bij een positieve beslissing van de indicatie commissie worden de gegevens van de bewoners doorgespeeld naar het desbetreffende verpleeghuis.

Omtrent bewoners die nu opgenomen zijn in een ander verpleeghuis en die te zijner tijd overgeplaatst willen worden naar Verpleeghuis Salem, voor hen kan door het huidige verpleeghuis contact worden opgenomen met Salem.

Vervolgens wordt te zijner tijd door het verpleeghuis contact opgenomen met de toekomstige bewoner, teneinde de daadwerkelijke plaatsing te regelen. Bij volledige bezetting van het verpleeghuis zal de toekomstige bewoner op een wachtlijst geplaatst worden.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de heer A.W. Verhoef, Adjunctdirecteur Zorg, telefoonnummer 01804-21121.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Opname in verpleeghuis Salem te Ridderkerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken