Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Ds. J. van Amstel, Meer dan verplegen, 116 blz., ƒ 19,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Het boekje bevat acht hoofdstukken:

1. Verpleging en pastoraat. 2. Aids, het zal ons een zorg wezen. 3. In hoeverre is ziekte straf van God? 4. Orgaantransplantatie en donorcodicil. 5. De belevingswereld van ouderen. 6. Liefdevolle zorg voor onze demente naaste. 7. Stervensbegeleiding. 8. Stervensgenade. In kort bestek komen veel zaken aan de orde. Enkele dingen willen wij noemen. Op blz. 24 waarschuwt de schrijver tegen ziekbedbekeringen. Op blz. 64 worden vier voorwaarden weergegeven die prof. Velema stelt aan orgaantransplantatie. Op blz. 89 wordt terecht ervoor gepleit dat de eigen pastor zelf de ouden van dagen bezoekt in tehuizen waar zij verblijven. Terecht wordt ook gesteld op blz. 97 dat er op Bijbelse wijze gesproken dient te worden over sterven en alles wat daarmee verbonden is. Ook wordt in het boekje gewezen (blz. 109) op de invloed van een ziekteproces en medicijnen op de geest van een mens. We lezen in de inleiding: ‘Teder die in dit werk bezig is, begeert meer dan verplegen.” We dachten bij onszelf: Dit zou wel zo moeten zijn, maar het is helaas soms (vaak?) anders. De auteur biedt niettemin een bruikbare handreiking aan hen die werken in de gezondheidszorg.

Ds. J.H. Velema, Veelvuldig vragen naar de weg, deel 8, 141 blz., ƒ 23,50, Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen in samenwerking met de evangelische omroep Hilversum.

Het boekje bevat een viertal rubrieken: Bijbeluitleg, rondom de leer van de Kerk, geloofsleven en christelijk leven. Achter elk artikel zijn een aantal gespreksvragen opgenomen. Vele onderwerpen komen in kort bestek aan de orde. Wat het woordgebruik betreft willen we ons een enkele opmerking veroorloven. Het woord “hemeltelegram” (blz. 45) zouden we liever niet gebruiken. Op blz. 52 zouden we liever spreken van dwaze maagden dan van dwaze meisjes. Op blz. 88 lezen we dat Bijbellezen toch geen verplicht nummer is. Blz. 54, 80 en 136 hadden voor dit boekje omgewerkt moeten worden. Een woord als “Blagueur” (blz. 116) zal niet ieder onmiddellijk duidelijk zijn. Met instemming lazen wij op blz. 77 “Het geloof wordt te gemakkelijk voorgesteld als men de zonde en het zondaarzijn vergeet of dat van minder betekenis acht. Dan doet men tekort aan de ernst van het Evangelie en kweekt men schijngeloof”. Maar op blz. 78 lezen we dat geloven moeilijk zou gaan als we het zelf zouden moeten doen. De auteur zal het met mij eens zijn dat dit anders omschreven dient te worden. Van nature is het niet moeilijk, maar onmogelijk om te geloven! Er zou meer te noemen zijn. Onze vragen en critische opmerkingen betekenen geenszins dat het boekje geen waardevolle bouwstenen zou bevatten om na te denken over de aangesneden zaken.

De heer G.J. van den Enden en Ds. P. de Vries, Een gezant van de Koning, 83 blz., ƒ 10,50, Uitgeverij Gebrs. Verloop, Alblasserdam.

Dit boekje bevat herinneringen uit het leven van H. Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam. Voorin een foto van H. Hofman. Het woord vooraf is van Ds. P. de Vries. In dit keurig uitgevoerde boekje komen aan de orde: de levensloop, het kerkelijk standpunt, gemeente en pastoraat, leer en prediking van Ds. H. Hofman. Dan volgen een aantal herinneringen aan hem. Vervolgens de toespraak van dhr. G.J. van den Enden gehouden bij het veertig-jarig ambtsjubileum van Ds. Hofman. Tenslotte een preek over Romeinen 3:24 van de hand van Ds. Hofman. We zouden vele dingen kunnen aanhalen die we met instemming gelezen hebben. Om u een klein beetje een indruk te geven citeren we wat we lazen op blz. 34 “God heeft nooit godsdienstige mensen gemaakt; dat doen de mensen zelf. Hij wil ons tot godvrezenden en godzoekenden maken. Hij zegt ons: Je hebt een hart dat niet deugt, Hij zegt niet: je hebt een hart waar wel lieve dingen in wonen. Daarom leert Hij ons dat wij van nieuws geboren moeten worden.” Zeker voor hen die onder Ds. Hofman gekerkt hebben een boekje dat zal aanspreken en herinneringen zal oproepen.

Jonathan Edwards, Een schuilplaats in gevaren, 103 blz., ƒ 17,90, Uitgeverij Den Hertog B.V., Houten. Jonathan Edwards is geboren op 5 oktober 1703 in East Windsor, een plaats in het noordoosten van de Verenigde Staten. Hij stierf in 1758. Zijn grootvader was de bekende predikant Samuël Stoddard. Onder Edwards ontstond de zogenaamde “Grote opwekking”. In de nadagen van deze opwekking werd Edwards afgezet omdat hij leerde dat het bezit van het ware geloof nodig is om toegang te krijgen tot het Heilig Avondmaal. Het werkje dat voor ons ligt bevat vijf preken opnieuw uit het Engels vertaald door dhr. M. Krijgsman. De oorspronkelijke titel is veranderd. De titel luidt nu: “Een schuilplaats in gevaren.” De eerdere uitgave heette: “Zondaren in de handen van een vertoornd God”, wat ontleend was aan de eerste preek over Deut. 32:35.

De toom en gramschap Gods wordt Bijbels getekend. De tweede preek over Psalm 25:11 handelt over vergeving voor de grootste der zondaren. De derde preek gaat over Jesaja 32:2. De vierde en vijfde over 27:10b “Het gebrek van huichelaren in de plicht van het gebed.” Edwards behandelt de vraag hoe het komt dat huichelaren vaak een tijdlang God aanroepen. Ook hoe het komt dat zij na een poos in grote mate nalatig worden in de beoefening van deze plicht. Ook somt hij redenen op waarom dit de gewoonte van huichelaren is. Een inhoudsrijk boekje. Ieder onderzoeke zichzelf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken