Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de Zendings-deputaten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Zendings-deputaten.

4 minuten leestijd

In hun vergadering van 27 juni hebben deputaten enkele belangrijke beslissingen genomen!

Eenstemmig werd besloten drs. C.W. Buijs, predikant te Veenendaal (Bethelkerk) en voormalig zendingsarbeider in Mamasa, Indonesië, te aanvaarden als kandidaat om uitgezonden te worden naar KwaNdebele ter vervulling van de vacature die ontstaat door het a.s. emeritaat van ds. M. Rebel.

Ds. Buijs zal in eerste instantie ingezet worden voor het werk aan de Bijbelschool Mukhanyo. Veel praktische zaken dienen nog geregeld te worden, maar we hopen dat zijn uitzending nog dit jaar zal kunnen plaatsvinden.

We bevelen ds. Buijs, zijn vrouw en hun kinderen in uw voorbede aan. Vier van de zes kinderen, die al wat ouder zijn, zullen in Nederland achterblijven; de twee jongsten zullen meegaan naar Zuid-Afrika.

Verblijdend is dat na twee jaar intensieve voorbereiding, waarin schriftelijke en mondelinge contacten werden gelegd, rapporten bestudeerd en verslagen gemaakt, de Werkgroep Nieuw Zendingsterrein aan de deputaten de volgende voorstellen kon doen:

1. als zendingsproject te aanvaarden om voor de tijd van drie jaar, met mogelijkheid deze termijn te verlengen, steun te verlenen aan de FATEB, de Evangelische Theologische Faculteit van Bangui, de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek. Die steun omvat de uitzending van een gereformeerde theoloog of theologe, die de opdracht krijgt een bepaald vak te doceren. Deze steun is van groot zen - dingsstrategisch belang in verband met de uitstraling van de FATEB op kerken in Afrikaanse landen, die binnen de invloedssfeer van de islam liggen.

2. in de periode van 19 november tot 5 december a.s. D.V. een werkbezoek te laten verrichten in Brazilië door de brs. Last en Procee om te onderzoeken hoe en waar wij assistentie kunnen geven bij het zendingswerk van de Igrejas Evangelicas Reformados no Brasil (IER) in een van de grote steden van Brazilië waar grote geestelijke en lichamelijke nood is (bijgeloof, occultisme, armoede, criminaliteit); de IER heeft voor dit werk onze assistentie ingeroepen.

3. D.V. in de periode van 19 augustus tot 20 september a.s. aan het kennismakings- en werkbezoek van de brs. Carlier en Last aan KwaNdebele, Venda en Botswana een werkbezoek aan Mozambique te verbinden om de mogelijkheid van een zendingsproject aldaar te onderzoeken. Mede door de contacten met Trans World Radio (TWR) werden we met de concrete vraag naar zendings- en gemeenteop-bouwwerk in dit zolang geteisterde en verwaarloosde zendingsgebied geconfronteerd.

Deze drie voorstellen zijn unaniem aanvaard. Dat betekent nieuwe mogelijkheden en nieuwe verantwoordelijkheden! Door de deputaten en niet minder door velen in onze kerken is er in biddend opzien tot de Heere naar uitgezien. Wij zijn blij en dankbaar dat het nu zover is, dat het in zicht komt.

OPROEP

Deputaten voor de Buitenlandse zending wensen te voorzien in de behoefte aan een

DOCENT/DOCENTE

binnen de Evangelische Theologische Faculteit te Bangui. (Faculté de Theologie Evangelique de Bangui, FATEB).

Deze faculteit is de enige evangelische theologische faculteit die het geheel van franssprekend Afrika bereikt. Zij heeft een uitstraling naar de omliggende landen en hun universiteiten, theologische opleidingen en vormingsinstituten.

Deze actieradius spreekt deputaten bijzonder aan.

De faculteit zoek een theoloog/theologe die

• zijn/haar doctoraal examen heeft gedaan

• bezig is met zijn/haar proefschrift, of dit reeds heeft voltooid

• bekwaam is om te doceren in de vakken kerkgeschiedenis, apologetiek, dogmatiek, ethiek of exegese Oude Testament

• de franse taal voldoende beheerst om in die taal college te geven.

Deputaten geven de voorkeur aan een belijdend lid van de Chr. Geref. Kerken en denken aan een uitzendtermijn van minimaal drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Een uitgebreid informatiepakket is beschikbaar bij het zendingssecretariaat te Veenendaal, tel. 08385-29176.

Mondelinge informatie wordt - na 10 augustus - gaarne verstrekt door de voorzitter van de deputaten, drs. W. van Heest, Grote Ratelaar 97, 7422 NJ Deventer; tel. 05700-55152.

Aan dit adres kunnen belangstellenden hun sollicitatie richten voor 15 september 1994.

Tot de sollicitatieprocedure behoren een psychologisch en een medisch onderzoek.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Van de Zendings-deputaten.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken