Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd (5)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor de jeugd (5)

Preken

7 minuten leestijd

“Predik het woord”

Beste vrienden,

Het is al voor de vijfde keer dat we iets over bovenstaande tekst willen schrijven. “Predik het woord”. Predik de Logos. Predik de Christus. Het is de enige Naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, door Dewelke wij moeten zalig worden. De Logos, de Christus heeft vele namen. Alle namen hebben betekenis. Ze drukken allemaal zijn Wezen uit. Dat wil zeggen: Zijn namen vertellen ons allemaal Wie Hij is. Het is niet moeilijk om alle namen te noemen. Over alle namen is wel een boek te schrijven. En dan zou het nog maar zeer ten dele zijn uitgedrukt. We moeten ons daarom beperken.

De naam Jezus betekent Zaligmaker. Dat is een verklaring die de Heere Zelf aan deze Naam gegeven heeft. De Naam Christus betekent Gezalfde. Dat wil zeggen, dat Hij met de Heilige Geest gezalfd is tot onze allerhoogste Profeet en Leraar, tot onze enige Hogepriester, en tot onze eeuwige Koning. Hij heeft een drievoudig ambt bekleed. Dat wil zeggen, dat Hij Zijn zaligmakend werk ambtelijk heeft verricht, dat is in opdracht van God. Op zichzelf is dat ook een groot wonder. Hij heeft dat werk niet eigener beweging verricht, zonder dat de Vader en de Heilige Geest er iets van af zou weten. Neen, Hij deed dat als Borg en Middelaar in opdracht van een Drieënige God. Hij heeft het op een Gode welbehagelijke wijze gedaan. Daar Jezus Zelf ook God is, zou je kunnen zeggen: God is door God voldaan. Als dit goed tot je doordringt, kan het wat de zaligheid betreft, eigenlijk nooit meer mis gaan.

“Predik het Woord”. Predik de Logos. Predik de Christus. Dat is dus, zo als het op andere plaatsen in de bijbel staat, predik het Evangelie aan alle creaturen. Dat is aan alle schepselen, aan alle mensen. Wat het woord “evangelie” betekent, weten jullie allemaal. Nou ja, “allemaal”, daar moet ik wel even een vraagteken achter zetten. Want er zijn onder de lezers ongetwijfeld mensen die het wel weten. Doch er zijn er ook die het niet weten. Dat leert mij de ervaring steeds weer. We schrijven voor jonge mensen. Ouderen lezen het ook. Gelukkig! Doch de jongeren moet alles bijgebracht worden. Men wordt nu eenmaal niet met de wetenschap geboren. Dat is zelfs de Heere Jezus als mens ook niet. Hij, die van eeuwigheid, als God zijnde, alles wist, heeft als mens ook alles moeten leren. Daarom staat van Hem als kind geschreven: “En het Kindeke wies op en werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.”

Evangelie betekent “blijde boodschap”. Dat is al weer zo’n woord. Het is al menigmaal uitgesproken. Daar zit een gevaar aan verbonden. Namelijk dat het woord, door het veelvuldig gebruik, een “uitgesleten” woord wordt. We horen het wel, doch de betekenis dringt ten volle niet meer tot ons door. Want als je in nood verkeert, b.v. bij het vernemen van een ongeneeslijke ziekte, dan is het toch een blijde boodschap als je vernemen mag dat er één gevonden is, die voor die zgn. ongeneeslijke kwaal een geneesmiddel gevonden heeft. Je bent bedroefd vanwege de ernst der zaak. Je wordt verblijd als er hoop begint te dagen, dat er toch nog genezing, ook voor jou, mogelijk is.

Zo is het in natuurlijk opzicht.

Geestelijk geldt dit nog veel meer. Want in geestelijk opzicht zijn we allemaal ten dode opgeschreven. De kwaal die een ieder met zich meedraagt, is een dodelijke kwaal. En daar is op aarde nog nooit een medicijn voor gevonden. Men heeft daar, zo oud als de wereld is, al naar gezocht. Doch het medicijn is nog nimmer ontdekt. En het zal ook nooit ontdekt worden.

En toch is het er. Het is vanuit de hemel geboodschapt. Engelen hebben er van getuigd in de velden van Bethlehem. “Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volke wezen zal....”.

Die blijde boodschap, door engelen verkondigd, in opdracht van God, moet wereldwijd worden verkondigd. En dat is gebeurd. En dat gebeurt nog. Het gebeurt ook nu, door middel van wat door mij geschreven wordt.

“Predik het woord”.

“Prediken”. Wat is dat eigenlijk? Het grondwoord doet ons denken aan een heraut. Wat is dat eigenlijk voor een man, vraagt mogelijk wel iemand. Want dat woord wordt in ons spraakgebruik weinig of nooit meer gehoord. Vroeger hadden grote koningen herauten. Dat waren gezanten van de koning, die bepaalde boodschappen overal, in naam van de koning moesten gaan vertellen. Tegenwoordig gebeurt zo iets niet meer. Nu wordt ons alles via de krant en de radio, de z.g.n. moderne media bekend gemaakt. Veertig jaar geleden hadden we in onze eerste gemeente nog een “dorps-omroeper”, die alle nieuwtjes op de hoeken van de straten verkondigde. Met een klepel en een gong wekte hij de aandacht van de mensen. Als je dat gonggeluid hoorde, dan spitste je je oren. Want er was wat nieuws te beluisteren. Doch deze dingen zijn nu verleden tijd. Ik vertel jullie dat alleen om je enig idee te geven van wat nu eigenlijk een “heraut” is. Een afgezant van een koning gaat natuurlijk ver boven een dorpsomroeper uit.

Denken jullie je dat nu eens geestelijk in. God is een groot Koning. Hij is de Koning der koningen, de Heere der heren. Niemand is met Hem te vergelijken. Hij regeert, en Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde.

Alle mensen zijn van Hem afgevallen. Alle mensen zijn tegen Hem opgestaan. Alle mensen zijn vijanden van God geworden. Ik hoop niet dat dit als bekende klanken in jullie oren klinkt. Want het is een allerverschrikkelijkste werkelijkheid. Hij, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, zou ons kunnen vertrappen in Zijn toom. Hij zou ons kunnen vertreden in Zijn grimmigheid. Dan zou Hij, als Hij dat deed, volkomen rechtvaardig zijn. Doch Hij doet dat niet. Hij doet dat nóg niet. Hoe lang het nog duren zal, dat Hij dat nog niet doet, weet ik niet. Er is niemand die dit weet. Het kan elk ogenblik gebeuren. En dan.....

Hij zegt nu nog: “Predik het Woord”.

Zijn herauten gaan nog uit. Zij verkondigen overluid, dat er voor de grootste der zondaren genade te verkrijgen is. Dat is toch een geweldige boodschap. De eeuwige dood te hebben verdiend. En nu het eeuwige leven te kunnen verkrijgen, alleen uit genade. Verdienen kunnen wij het nooit. Het ons waardig maken evenmin. Je kunt het verkrijgen alleen door het geloof. “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”.

Om aan de zaligheid deel te krijgen, hebben wij dus niets anders nodig dan geloof. “Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij een Beloner is dergenen die Hem zoeken. Want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen”. Dat is duidelijke taal. Het staat in Hebreeën 11:6.

En nu is het de grote vraag: Geloven wij?

Als deze vraag aan de orde komt, dan moet helaas gezegd worden, dat verre weg de meeste mensen niet geloven. Als de blijde boodschap overluid verkondigd wordt, gaat de massa er gewoon aan voorbij. Men neemt niet eens de moeite om te luisteren, laatstaan om te doen wat wordt aangeraden: Geloven!

Niet-geloven, dat is ook geloven. Maar dat is dan een geloven van een zeer verschrikkelijke soort. Men noemt dat on-geloof. En wie God niet gelooft, heeft Hem tot een Leugenaar gemaakt. Erger kan niet. Ik zou zeggen: Denk daar eens rustig over na. Het is de moeite waard. Het gaat tenslotte om je eeuwig welzijn. Niet alleen tijdelijk. Dat ook. Maar eeuwig! Dat is nog veel meer. Ik ga daarom nu weer eindigen. Want er zijn er nog meer die in Bewaar het Pand willen schrijven. Stukken die ook waard zijn om gelezen te worden. Daarom besluit ik met een hartelijke groet. Jullie aller vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Voor de jeugd (5)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken