Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Dagboeken

We ontvingen het bekende dagboekje “Voor hart en huis” 1996 (jaargang 29). Medewerkers zijn: Ds. J.B. Zip pro (Geref. Gem.), Ds. G.S.A. de Knegt (Herv.), Ds. DJ. Budding (Herv.) en Ds. A. van Heteren (Chr. Geref.). De prijs is ƒ 12,70.

Ook ontvingen wij “Honigdroppels” 1996 (jaargang 113) in twee uitvoeringen: blok en schild en in boekvorm (in geplastificeerde uitvoering). Schild en boek hebben dezelfde mooie illustratie. De prijs is voor beide uitvoeringen ƒ 17.70. Voor uitdeling zijn sterk gereduceerde prijzen vastgesteld die op aanvraag bij de uitgever beschikbaar zijn. Veel diakoniën en kerkeraden geven rond de jaarwisseling een dagboek aan bejaarden en zieken. Ook voor gezinsgebruik zijn ze geschikt. De twee dagboeken zien er keurig uit en zullen hun weg zeker weten te vinden onder onze lezerskring. Ze zijn uitgegeven bij uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Wat is uw enige troost? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, door predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten, 370 blz., ƒ 39,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

De dagoverdenkingen gaan uit van een bijbeltekst die in verband wordt gebracht met een gedeelte uit de Catechismus. De medewerkende predikanten uit onze kerken zijn: B. de Graaf, J van Amstel, P. den Butter en J. Oosterbroek. In een klein stukje kan niet alles gezegd worden. Soms hadden we toch wat meer uitleg willen zien van bepaalde zinsneden uit de catechismus zoals bij zondag 7 als het gaat om het vaste vertrouwen wat betreft de vergeving der zonden en zondag 23 “in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem”. Het is een goede gedachte aan de hand van de Catechismus een dagboek samen te stellen. Uiteraard heeft iedere auteur zijn eigen wijze van schrijven en verwoorden. Moge het dagboek leiden tot (meerdere) kennis van en verdieping in de geloofsleer.

A. Teerds-Gertenbach, Kijk, dat ben ik, 61 blz., twee deeltjes, elk ƒ 19,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden. Tekeningen: Marianne Witvliet. Er is een deeltje verschenen voor jongens en een deeltje voor meisjes in de leeftijd van 10-13 jaar. Op verantwoorde wijze wordt voorlichting gegeven. De tekening op blz. 56 voor jongens en op blz. 53 voor meisjes lijkt mij vrij moeilijk.

Dr. C.A. van der Sluijs, Spurgeon als pastor, 110 blz., ƒ 22,50, Uitgeverij Kok Voorhoeve-Kampen.

Het boekje vraagt aandacht voor allerlei zaken, die het politieke, maatschappelijke, persoonlijke en geestelijke leven omvatten. In kort bestek komen de opvattingen van Spurgeon over vele zaken aan de orde. Zo lezen wij aangaande “wanhoop” op blz. 70: “ik wilde wel dat u dat allemaal had - een wanhopen aan zelf-redding en een wanhopen aan de mogelijkheid uw eigen zonden weg te wassen.” Op blz. 12 lezen we over zelfmoord: “Die misdaad aller misdaden, waar de verdoemenis zeker op volgt, als men deze moedwillig bedrijft en bij zijn volle verstand, ik bedoel de misdaad van de zelfmoord.”

Op blz. 46 lezen we over het hart van de mens: “Alle soorten boosheden en zonden vermenigvuldigen zich in het hart als vissen in de zee.” Het boekje geeft ons in kort bestek iets van de mening van Spurgeon over vele onderwerpen.

B. Boot, Jeruzalem, de stad van de grote Koning, 59 blz., ƒ 12,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

De auteur is ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Haamstede en was secretaris van het voormalige Israelcomité van de Gereformeerde Gemeenten. Een lezenswaardig, meditatief getint boekje bestaande uit acht hoofdstukken. De ondertitel luidt: 3000 jaar stad van David. Het boekje begint bij Melchizedek en eindigt bij Openbaring 21. Elk hoofdstuk heeft gespreksvragen. Ds. Stuivenberg schreef een woord vooraf.

Drs. R. van Kooten, Meer kennis van Christus, 138 blz., ƒ 19,95, Uitgeverij

J.J. Groen en Zoon - Leiden.

De auteur heeft een leerzaam boek geschreven over de offerdienst. Vanuit het brandoffer, het spijsoffer en het vrede-offer worden lijnen getrokken naar de persoon, het werk en de betekenis van Christus.

Hoewel er vragen te stellen zijn en opmerkingen geplaatst kunnen worden menen we dat het boek goede diensten kan bewijzen wat betreft het verstaan van de oudtestamentische offerdienst.

Dhr. H.F. Kohlbrugge, Aan de Zeven Gemeenten, 48 blz., ƒ 6,90, Uitgeverij den Hertog B.V. - Houten. De kerk wordt getekend in haar strijd, verleiding en verdrukking op aarde. Het boekje is in hedendaagse spelling uitgegeven en zal zijn weg wel vinden.

Ds. C.J. Meeuse, Rondom het Heilig Avondmaal, 101 blz., ƒ 18,50, Uitgeverij den Hertog B.V. - Houten. De inhoud van het boek komt overeen met de ondertitel: “Een eenvoudige verhandeling voor alle gemeenteleden ter beantwoording van de vragen die er leven ten aanzien van de voorbereiding, viering en nabetrachting van dit heilig sacrament.” Het boek is een bewerking van vervolgartikelen die geschreven werden in de kerkbode van Vlaardingen. Naast de onder ons bekende (en gelezen?) geschriften kan dit eenvoudig geschreven werkje geraadpleegd worden en tot onderwijs zijn.

Ds. Joh. de Rijke, Schijn en zijn, 165 blz., ƒ 24,95, Uitgeverij RDU b.v. - Maassluis.

De ondertitel luidt: “Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot.” De preken van Philpot zijn geliefd en worden nog gelezen. Het sympathiek geschreven boek geeft heel wat informatie over de prediking van Philpot en kan dienen tot een beter verstaan van zijn preken. Achterin vinden wij een literatuurlijst en een register van persoonsnamen maar een tekstregister ontbreekt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1995

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1995

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken