Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede van Ds. A.G. Boogaard te Schiedam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging en intrede van Ds. A.G. Boogaard te Schiedam

2 minuten leestijd

Het was een verheugende dag voor de kleine gemeente van Schiedam dat zij weer een eigen herder en leraar mocht ontvangen. De vacante tijd heeft slechts kort geduurd. Binnen een jaar na het vertrek van Ds. J.R Boiten, die de gemeente van Schiedam lange tijd heeft mogen dienen, werd Ds. A.G. Boogaard bevestigd in een dienst die geleid werd door Ds. W. van Sorge. Ds. J.P. Boiten verrichtte de eigenlijke bevestiging.

Ds. W. van Sorge had als tekst voor de prediking Lucas 24:48 en 49 “En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet. Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.” Ds. Van Sorge stond stil bij de getuigen die Christus aanwijst en de kracht van omhoog die zij zullen ontvangen. Hij was met de kerkeraad en de gemeente van Schiedam verblijd dat zij weer zo spoedig een eigen herder en leraar mochten krijgen. Hij sprak ervan dat we hierin Gods leiding en Zijn onverdiende goedheid mogen zien. Ds. J.P. Boiten, die de eigenlijke bevestiging verrichtte, wenste Ds. Boogaard toe een goede reuk van Christus te mogen verspreiden.

Daarna deed Ds. Boogaard intrede. De tekst voor de preek was Lucas 24:47 “En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.” Deze tekst bevat een koninklijke opdracht tot prediken. Die opdracht komt van de Heere. Die opdracht geldt ook de nieuwe predikant van Schiedam. Hij heeft te prediken in de naam van Jezus Christus, met bevel van Jezus Christus en tot de wereld van Jezus Christus. Het middelpunt van de prediking mag alleen zijn de gekruisigde en opgestane Christus.

Namens de classis Rotterdam en als consulent werd het woord gevoerd door Ds. H. v.d. Ham. Namens de kerkeraad sprak ouderling W. Mak. We wensen de gemeente van Schiedam, de kerkeraad en de nieuwe predikant met zijn gezin van harte Gods zegen toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Bevestiging en intrede van Ds. A.G. Boogaard te Schiedam

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken