Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

4 minuten leestijd

Dr. C.A. Tukker. Water putten deel 1. Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen, 66 blz, ƒ 16,90.

Het boekje bevat kerkhistorische teksten verzameld, vertaald en ingeleid door Dr. C.A. Tukker. Dit boekje probeert er oog voor te geven dat kerkgeschiedenis meer is dan namen, feiten en jaartallen. De auteur wil de bronnen laten spreken, de mensen waarover het gaat doen horen. Een keuze is gemaakt uit de Vroege Kerk en de Middeleeuwen. Zowel aan de westerse als aan de oosterse kerk wordt aandacht gegeven. Elke tekst in dit boekje is voorzien van een inleiding, waarin staat wie de schrijver is, wanneer hij leefde, en ook waar deze tekst in komplete vorm is te vinden. Als eerste kennismaking zijn de opgenomen gedeelten bruikbaar. Moge het boekje de belangstelling voor de kerkgeschiedenis doen toenemen. Rijke lessen liggen daar immers in opgesloten. De behandelde personen zijn: Justinus, Irenaeus, Athanasius, Augustinus, Benedictus van Nursia, Vincentius van Lerinum, Gregorius de Grote. Bernard van Clairvaux, Anselmus van Canterburry, Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino, Jan van Ruusbroec, Geert Grote, Thomas à Kempis en Desiderius Erasinus.

Herman Veenhof, Srebenica, oorlogsdagboek van Piet Hein Both, 107 blz., met achterin enkele foto’s, ƒ 19,75, Uitgeverij de Vuurbaak, Barneveld.

De auteur die Oosteuropese Geschiedenis studeerde, werkt als redacteur buitenland bij het Nederlands Dagblad en stelde dit boek over Srebenica samen op basis van dagboeken, brieven van en gesprekken met Piet Hein Both (Geref. Vrijgemaakt). Het boek biedt geen analyse van de oorlog in exJoegoslavië. Het is ook geen verslag van de belevenissen van de Nederlandse blauwhelmen in Bosnië. Het is een zeer persoonlijk getint boek, maar toch typerend voor de ervaringen van de Dutchbatters. Both behoorde bij Dutchbat 3, maakte deel uit van de bevoorradingsgroep en verbleef van 7 januari tot 21 juli 1995 in Potocari, Srebenicaen Bratunac. In juli werd de enclave overrompeld door de Bosnische Serviërs. Op blz. 102 lezen we over de wegvoering van tienduizenden moslims en het vermoorden van veel weggevoerden. Het boek geeft een goede indruk van het werk dat gedaan werd en de omstandigheden waaronder men verkeerde. Nog steeds is Srebenica in het nieuws. Wie wat wil weten van de ervaringen aldaar kan in dit boek goed terecht.

Vorming en verdieping, red. Dr. J. van Genderen en ds. J.H. Velema, 153 blz., ƒ 24,-, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam.

In 1995 bestond de Commissie Vormingswerk binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken 25 jaar. In die jaren zijn vele onderweipen behandeld op het gebied van bijbelkennis, geloofsleer, kerkgeschiedenis, ethische vragen en geestelijke stromingen. Het boek bevat zeven onderwerpen die behandeld zijn. Het lijden in het Oude Testament, Ds. K. Boersma. Invloedrijke theologen - vroeger en nu, Dr. J. van Genderen. Behandeld worden: Calvijn, Barth, Berkhof en Kuitert. Kerkrecht en gemeenteopbouw, Ds. W. van ‘t Spijker. Doop, kinderdoop, Geestesdoop, Drs. W. Steenbergen. Occultisme, Ds. J.H. Velema. Marnix en de Psalmen, Drs. Joh. Vuyk. Het boek heeft als titel “Vorming en verdieping” omdat de behandeling van verschillende onderwerpen vorming en verdieping van kennis en inzicht met zich meebrengt. Het boek biedt in kort bestek veel over de genoemde onderwerpen.

Zalig moet men noemen. Uitgave van de kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam, C. De Jongste (red.), 184 blz., ƒ 29.50.

De opbrengst van het boek is bestemd voor het bouwfonds “Kerk en Pastorie”. De bundel bevat een negental predikaties van de hand van een negental predikanten: over de zaligsprekingen uit Matth. 5:3-12 en 11:2-6. Moge het gebodene strekken tot de verheerlijking Gods, de zaliging van zondaren, en de bemoediging van geestelijk armen (dat blijven ze in zichzelf): want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het boek is verkrijgbaar bij dhr. A.H. Moree, Frans Halslaan 28, 2951 PE Alblasserdam, tel. 078-6912859 of bij dhr. R. Deelen, Jupiterstraat 5, 2957 HA Nieuw-Lekkerland, tel. 0184-683862.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 augustus 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 augustus 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken